Stock groep hal

Personeelssessie MVO goed ontvangen

Begin dit jaar hebben wij Mvopunt de opdracht gegeven om in kaart te brengen waar wij staan op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid. Zij zijn van start gegaan met een nulmeting (de MVO-spiegel), die bestond uit een uitgebreide vragenlijst over onderwerpen als afval, energie, water, medewerkers, grondstoffengebruik, gebruik van externe diensten, belanghebbenden en wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er enquêtes afgenomen onder medewerkers en andere belanghebbenden. Vervolgens heeft er een tweetal sessies plaatsgevonden met Mvopunt en de interne werkgroep. In deze sessies is het veel omvattende begrip MVO uitgebreid toegelicht, zijn de resultaten van de nulmeting gepresenteerd en is er gebrainstormd over de mogelijkheden en kansen die MVO biedt.

Gezien de vele kansen op het gebied van MVO - voor zowel onze klanten als onszelf - en omdat MVO past in onze toekomstvisie, besloot onze directie om eerder deze maand een plenaire sessie over dit onderwerp te organiseren. Rico Megens (adjunct-directeur MKB): “Een eyeopener, MVO omvat veel meer dan dat ik in eerste instantie dacht. Ik was me er bijvoorbeeld niet van bewust dat wij als accountant  - doordat wij vaak inzicht hebben in de kosten en het verbruik -  dichtbij het vuur zitten en relatief eenvoudig een CO2 footprint zouden kunnen maken, die laat zien waar CO2 uitstoot gereduceerd kan worden. Ook was ik niet bekend met de mogelijkheid om je CO2 uitstoot af te kopen of met het bestaan van de mobiliteitsvoucher, die door de overheid wordt gesubsidieerd. Als Grip zijn we al behoorlijk goed bezig, maar we kunnen zeker nog meer doen. Ook zie ik kansen voor onze klanten en door de sessie zijn wij in staat de eerste vragen over MVO te kunnen beantwoorden.”

Het traject met Mvopunt is inmiddels afgerond, maar de interne werkgroep is volop bezig om MVO nu concrete invulling te geven binnen de organisatie.

Eerdere berichten over dit onderwerp

Tweede sessie MVO zeer succesvol
MVO-traject: de kop is eraf
Grip gaat van start met MVO-traject

Terug