Tips en publicaties

 

 • AVG: hoe beveilig ik mijn persoonsgegevens? Lees meer
 • Minder jubileumuitkeringen, minder fiscaal voordeel. Lees meer
 • Zijn kosten dyslexie aftrekbaar? Lees meer
 • Bereken vakantiegeld over het juiste uurloon! Lees meer
 • Aantal vakantiedagen voor horecapersoneel. Lees meer
 • Let op voorwaarden aftrek zorgkosten. Lees meer
 • Sancties Wet DBA in aantocht. Lees meer
 • Ga zakelijk om met vermogen stamrecht-bv. Lees meer
 • Toeslag kinderopvang toch via ouders. Lees meer
 • Recreatieondernemer: laag btw-tarief verhuur fiets? Lees meer
 • Uitkeringsgerechtigd en 1 jaar voor AOW? Geen sollicitatieplicht meer! Lees meer
 • Afschrijven op grondbewerking? Lees meer
 • Geef uw 'wereldinkomen' op. Lees meer
 • Wat te doen met vennootschapsbelasting bij verlieslijdende vereniging of stichting? Lees meer
 • Extreme daling waarde aandelenpakket: wat telt voor box 3. Lees meer
 • Assessments for tax payments on inheritance and gifts? Lees meer
 • Zakendoen binnen de EU? Pas het btw-nultarief zorgvuldig toe. Lees meer
 • Aanmelden als werkgever bij Belastingdienst luistert nauw. Lees meer
 • Extra weken meerlingenverlof per 1 april 2018. Lees meer
 • Een familiestatuut biedt in veel gevallen uitkomst. Lees meer
 • Kabinet verkort looptijd 30%-regeling. Lees meer
 • Toch geen inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor vereniging of stichting. Lees meer
 • Nieuwe verdragsverklaring Belgische inwoner met Nederlands pensioen. Lees meer
 • MRB-toeslag vervuilende diesels uitgesteld tot 2020. Lees meer
 • Stel lage-inkomensvoordeel 2017 nu veilig! Lees meer
 • Een administratief rondje voor de horecaondernemer? Lees meer
 • MKB nog even ontzien van spoedreparatiemaatregel fiscale eenheid. Lees meer
 • Fiscaal slim bijspringen bij aankoop woning kind. Lees meer
 • Teruggave btw op zonnepanelen particulieren verruimd. Lees meer
 • Loonkostenvoordeel? Verzilvering uiterlijk 1 mei. Lees meer
 • AVG: hoelang mag u persoonsgegevens bewaren? Lees meer
 • Verhoging verblijfskosten voor transportondernemers. Lees meer
 • Onkostenvergoeding zakelijke reis van uw werknemer. Lees meer
 • Ex moet meewerken aan oplossing pensioen in eigen beheer. Lees meer
 • Aanslag erf- en schenkbelasting? Tijdelijk geen belastingrente. Lees meer
 • Kunt u de inburgeringscursus onbelast vergoeden? Lees meer
 • MIT-regeling: wees er snel bij! Lees meer
 • Betalingen aan vrijwilligers? Pas de voorwaarden goed toe! Lees meer
 • Geen schenkbelasting bij trouwen. Lees meer
 • Voorkom schade van werknemers. Wat zijn de risico's? Lees meer
 • Sportclubs nog niet klaar voor nieuwe privacywet AVG. Lees meer
 • Fiscus gaat belastingtelefoon verbeteren. Lees meer
 • Rijksbijdrage van invloed op aftrek btw? Lees meer
 • Testing digital waybills in Benelux. Lees meer
 • Voldoe in 5 stappen aan AVG. Lees meer
 • Makkelijker exportkrediet voor afnemers. Lees meer
 • Lijfrentepremie in aftrek op premie Zvw? Lees meer
 • WKR: vrije ruimte voldoende, maar teveel administratie. Lees meer
 • Aftrek van de winst voor thuiswerker. Lees meer
 • Aftrek btw bij aan- en verkoop aandelen. Lees meer
 • Notarieel schuldig erkende bedrag verlaagt heffing Box 3. Lees meer
 • Toestemming gebruik foto werknemer. Lees meer
 • Berekening KIA bij investering buiten samenwerkingsverband. Lees meer
 • Bedrijfsoverdrachtsfaciliteit ook voor liquide middelen? Lees meer
 • Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Lees meer
 • Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker. Lees meer
 • Deadline WBSO: geef de gerealiseerde S&O-uren op tijd door! Lees meer
 • Nieuwe regels bij telefonisch bezwaar Belastingdienst. Lees meer
 • Check de voorlopige berekening LIV. Lees meer
 • Nulurencontract: geen arbeid, geen loon? Lees meer
 • Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Lees meer
 • Corrigeer onjuiste btw-aangifte vóór 1 april. Lees meer
 • Werk aan uw personeelstekort met een financieel voordeel. Lees meer
 • Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Lees meer
 • Automatische pensioenverdeling na scheiding in de maak. Lees meer
 • Rekenhulp revisierente bij afkoop lijfrente. Lees meer
 • Proef digitale vrachtbrieven in Benelux. Lees meer
 • Geen dubbele heffing Nederlands pensioen in België. Lees meer
 • Meerwaardeclausule bij eigendomsoverdracht familiebedrijf. Lees meer
 • Waarderingsnormen verpachte grond voor box 3 bekend. Lees meer
 • Hoe wordt alimentatie berekend bij de IB-ondernemer? Lees meer
 • WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Lees meer
 • Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Lees meer
 • Fikse lastenverzwaring fiscale eenheid met buitenlandse vennoot. Lees meer
 • Uw WOZ-beschikking is er weer! Lees meer
 • Recht op dubbele aftrek hypotheekrente? Lees meer
 • Tijdige en correcte aangifte voorkomt 8% belastingrente. Lees meer
 • Uw werknemer is twee jaar ziek. Wat nu? Lees meer
 • Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020. Lees meer
 • Tellen studie-uren mee voor het urencriterium? Lees meer
 • Vanaf 25 mei 2018 verplicht: de nieuwe privacyverklaring. Lees meer
 • Geen afkoopvoordeel pensioen in eigen beheer voor Nederlandse dga in België. Lees meer
 • Kan ik mijn auto naar privé halen? Lees meer
 • Let op: Deze maand afrekening WKR! Lees meer
 • Bitcoin also taxed in Box 3. Lees meer
 • Fiscus start met afhandeling bezwaren crisisheffing. Lees meer
 • Kosten incontinentie fiscaal aftrekbaar. Lees meer
 • Meer hypotheekrenteaftrek ondanks eigenwoningverleden partner. Lees meer
 • Hogere btw-aftrek door zonnepanelen op woongedeelte boerderij. Lees meer
 • Vergoeding voor proefpersoon medicijnen belast. Lees meer
 • Vanaf 2019 een beter inzicht in uw pensioen. Lees meer
 • TLN: doe altijd aangifte bij ladingdiefstal. Lees meer
 • Is postadres voldoende voor aftrek btw? Lees meer
 • Zijn fooien belast of onbelast? Lees meer
 • Correctie op hoge inbrengwaarde woning. Lees meer
 • Geen bijtelling voor bestelauto zonder rittenadministratie, kan dat? Lees meer
 • Uw gebruikelijk loon als medisch specialist in 2018. Lees meer
 • Nieuwe wet geeft rechter meer mogelijkheden verplichte zorg. Lees meer
 • Bent u als zelfstandig arts ook automatisch zelfstandig ondernemer? Lees meer
 • Jaaropgaaf 2017: check de gegevens. Lees meer
 • Stel uw loonkostenvoordeel nog deze maand veilig. Lees meer
 • Vrachtwagenchauffeur moet buiten voertuig rusten. Lees meer
 • Belastingdienst herstelt fout in Loonbelastingtabellen 2018. Lees meer
 • Minder gebruikelijk loon door afkoop pensioen in eigen beheer? Lees meer
 • Ook bitcoin is belast in Box 3. Lees meer
 • Jeugd-LIV: nieuwe tegemoetkoming bij jonge minimumloners. Lees meer
 • Toeristenbelasting: Wie is belastingplichtig? Lees meer
 • Verminder erfbelasting met ‘papieren’ schenking. Lees meer
 • Top 5 Wijzigingen voor de werkgever. Lees meer
 • Vastgoed: beleggings- of ondernemingsvermogen? Lees meer
 • Gebruikelijk loon dga en startups in 2018. Lees meer
 • Zonder redelijkheid geen gebruikelijkheid in de wkr. Lees meer
 • Hogere lasten voor werkgevers. Lees meer
 • Minder oudedagsreserve in 2018. Lees meer
 • Handige rekenhulp Loonbelastingtabellen 2018. Lees meer
 • Btw-tips vierde kwartaal 2017. Lees meer
 • Bijtelling wisselend gebruik bestelauto. Lees meer
 • Belastingvrij schenken in 2018. Lees meer
 • Fiscale regels vof geen probleem in agrarische sector. Lees meer
 • Nieuwe huwelijksregels per 2018. Lees meer
 • Strengere privacyregels per 25 mei 2018! Kom in actie. Lees meer
 • WBSO tijdelijk omlaag in 2018. Lees meer
 • Betaalt u forensenbelasting voor uw vakantiewoning? Lees meer
 • Drie last minute-tips voor de dga. Lees meer
 • Nu btw terugvragen voor zonnepanelen uit 2012! Lees meer
 • Wat betekenen de strengere privacyregels voor de zorg? Lees meer
  Zes weken kraamverlof in 2020? Lees meer
 • Stel belastingheffing uit met herinvesteringsreserve. Lees meer
 • Definitief Belastingpakket 2018. Lees meer
 • Richtlijn importwaarde van jonge exclusieve auto’s. Lees meer
 • Afstorten oudedagsverplichting in lijfrente ook na uitkering mogelijk. Lees meer
 • Betaal in december uw aangifte op tijd! Lees meer
 • Kilometerheffing voor vrachtwagens met vijf jaar uitgesteld. Lees meer
 • Strengere privacyregels voor uw autobedrijf. Lees meer
 • De nieuwe Loonkostenvoordelen: Bent u er klaar voor? Lees meer
 • Belastingdienst helpt startende ondernemers in de horeca. Lees meer
 • LEI-nummer verplicht voor beleggingsonderneming. Lees meer
 • Vanaf 2018 vakantietoeslag over overwerk. Lees meer
 • Prijs in loterij op werk is loon. Lees meer
 • Geen belastingrente bij aanslag erfbelasting. Lees meer
 • Extraatje voor uw (klein)kind? Schenk fiscaalvrij! Lees meer
 • Ontslag op staande voet? Leg besprekingen goed vast! Lees meer
 • Té luxe woning geen ondernemingsvermogen. Lees meer
 • Uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor 2018. Lees meer
 • Niet langer verplicht fiscaal partnerschap voor pleegkind. Lees meer
 • Wat betekenen de strengere privacyregels voor uw horecabedrijf? Lees meer
 • Wat betekent de Europese privacywet voor uw transportbedrijf? Lees meer
 • Waarom blijft er zo ‘weinig’ over van mijn eindejaarsbonus? Lees meer
 • Dit jaar hoogste belastingkorting bij afkoop pensioen in eigen beheer. Lees meer
 • Kunt u als groep ondernemers ook een vof oprichten? Lees meer
 • Extra wijzigingen Belastingplan 2018. Lees meer
 • Wat te doen met de btw op Belgische tolheffing? Lees meer
 • Btw op oninbare vorderingen. Wees op tijd met uw terugvraag! Lees meer
 • Schenkingsmaatregel geschrapt uit Belastingplannen 2018. Lees meer
 • Jacquet voor dominee is geen fiscale werkkleding. Lees meer
 • Verplicht eigen risico komende jaren niet omhoog. Lees meer
 • Waarschuwing! Valse telefoontjes over belastingschuld. Lees meer
 • Wetswijziging WML voor de logistieke sector. Lees meer
 • Ook uitkering voor werkende partner in uw bedrijf? Lees meer
 • Kleine pensioenen mogen automatisch samengevoegd. Lees meer
 • Hoeveel beroepspraktijkvorming is vereist voor fiscale afdrachtvermindering? Lees meer
 • Invoer schade-auto, minder BPM? Lees meer
 • Sint schenkt belastingvrije banketstaaf. Lees meer
 • Logistiek Nederland verwacht zeer sterke groei in 2018. Lees meer
 • Onbelaste bonus voor de dga. Lees meer
 • WBSO 2018: wees op tijd met uw aanvraag. Lees meer
 • Nederland loopt voorop in Europa met digitalisering van de zorg. Lees meer
 • Kleine spaarder profiteert van realistischere vermogensrendementsheffing. Lees meer
 • Mkb wil in 2018 meer investeren in groei. Lees meer
 • Lagere WOZ-waarde bij investering huurder? Lees meer
 • Wanneer betaalt u forensenbelasting? Lees meer
 • Donkere wolk hangt boven fiscale eenheid. Lees meer
 • Eindejaarstips Top 10. Lees meer
 • Nieuw kabinet pakt Hillen-aftrek eigen woning aan. Lees meer
 • AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog. Lees meer
 • Lagere WOZ-waarde door asbest. Lees meer
 • Brexit: fiscale gevolgen voor de transportsector. Lees meer
 • Alimentatie omhoog per 1 januari 2018. Lees meer
 • Extra verplichting opdrachtgever door uitbreiding minimumloon. Lees meer
 • Afkoop pensioen in eigen beheer zonder uitbetaling. Lees meer
 • 'Nieuwe 'aftapwet' beperkt het medisch beroepsgeheim'. Lees meer
 • Top zeven nieuwe plannen arbeidsmarkt. Lees meer
 • Werkt u met all-in arrangementen? Lees meer
 • Nieuw kabinet: verhoging tarief box 2. Lees meer
 • Meer hypotheekruimte voor tweeverdieners. Lees meer
 • Btw-correctie vanaf 2018 alleen nog digitaal. Lees meer
 • Detacheringsrichtlijn: speciale regeling voor transportsector. Lees meer
 • Wat is de afschrijvingsduur van zonnepanelen? Lees meer
 • Afkoop pensioen in eigen beheer met uitgestelde betaling. Lees meer
 • Nieuw kabinet draait schijfverlenging VPB terug. Lees meer
 • Nieuw kabinet verhoogt vrijwilligersvergoeding. Lees meer
 • Alsnog compensatie voor vrouwelijke zelfstandige met kind. Lees meer
 • Minimumloon iets omhoog per 1 januari 2018. Lees meer
 • Wat betaalt u aan leges bij zelfbouw? Lees meer
 • Houd geldigheid Eurovergunning in de gaten! Lees meer
 • Meld onjuistheden in Handelsregister! Lees meer
 • Oprenting oudedagsverplichting dga. Hoe werkt dat? Lees meer
 • Extra administratie bij verlenging WW-uitkering. Lees meer
 • Top 5 belangrijkste wijzigingen regeerakkoord. Lees meer
 • Vof of maatschap fiscaal interessant tussen medici en hun partner? Lees meer
 • Wet DBA gaat op de schop! Lees meer
 • Transitievergoeding bij ontslag per 2018 omhoog. Lees meer
 • Zonnebrand en tandpasta weer terug naar 21% btw. Lees meer
 • Cybercriminaliteit grootste gevaar transportsector. Lees meer
 • In 2018 ook kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal. Lees meer
 • WBSO-vereenvoudiging voor werkgevers op komst. Lees meer
 • Rit naar voetbalstadion zakelijk? Lees meer
 • Ook vooringevulde aangifte blijft eigen verantwoordelijkheid. Lees meer
 • Accepteert de fiscus de taxatie van uw auto niet? Lees meer
 • WBSO mogelijk omlaag in 2018. Lees meer
 • Medische hulpmiddelen; 6% of 21% btw? Lees meer
 • Samenwerken: wel of niet recht op fiscale voordelen? Lees meer
 • Verzekerings- en schaderapporten vallen onder bewaarplicht. Lees meer
 • Ondernemer duurder uit dan werknemer bij opbouw lijfrente. Lees meer
 • Langere termijn ziekteaangifte eigenrisicodragers. Lees meer
 • Mag gemeente reclamebelasting baseren op WOZ-waarde? Lees meer
 • Kom in actie bij minimaal 1 jaar lang nihilaangiften btw. Lees meer
 • Voorkom claims: registreer gewerkte uren. Lees meer
 • Bedrijvigheid in transportsector hoger dan in jaren. Lees meer
 • Bijtellingsverschil auto van de zaak niet discriminerend. Lees meer
 • Top 5 wijzigingen Prinsjesdag 2017. Lees meer
 • Einde btw-landbouwregeling in zicht. Lees meer
 • Cultuurgift nog een jaar extra aantrekkelijk. Lees meer
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij afkoop dga-pensioen. Lees meer
 • Belastingdienst maakt fout met te vergoeden belastingrente. Lees meer
 • Premies WGA en ZW-flex 2018 bekend. Lees meer
 • Privégebruik poolauto’s en bijtelling. Lees meer
 • Aard van werkzaamheden bepaalt sectorindeling. Lees meer
 • Werknemers met schulden: voorkomen is beter dan genezen. Lees meer
 • BPM-aangiftezuilen-in-keuringsstations-van-RDW. Lees meer
 • Top 10-maatregelen voor 2018. Lees meer
 • Geen huurtoeslag voor recreatiewoning. Lees meer
 • Heeft u veel kleine pensioenen opgebouwd? Lees meer
 • Wat is fiscaal aftrekbaar bij lange termijn verhuur van zalen? Lees meer
 • TLN wil in 2030 halvering CO2-uitstoot. Lees meer
 • Pas op met afhaaltransacties bij export. Lees meer
 • Doe de juiste aangifte loonheffingen bij afkoop dga-pensioen. Lees meer
 • Partnerproblematiek met pleegkinderen opgelost. Lees meer
 • Foute subsidieaanvraag praktijkleren: herstel is mogelijk! Lees meer
 • Zeg een tijdelijke kracht op tijd op. Lees meer
 • Ook aandelenrechten in Gouden Handdruk extra belast. Lees meer
 • Meer banen in detailhandel door soepelere wetgeving. Lees meer
 • Extra overstapmogelijkheid eigenrisicodragerschap WGA. Lees meer
 • Hoe beperkt u bestuursaansprakelijkheid van uw bv? Lees meer
 • Staan neveninkomsten zelfstandigenaftrek in de weg? Lees meer
 • Verplichte btw-verlegging voor telecommunicatiediensten. Lees meer
 • Proef bouwsector met alternatief Wet DBA. Lees meer
 • Second opinion: nieuw recht voor werknemers. Lees meer
 • The Netherlands proposes changes to dividend withholding tax. Lees meer
 • Let op correct gebruik sociale media door personeel! Lees meer
 • Nieuw aanvraagformulier G-rekening. Lees meer
 • Wat rijdt fiscaal het meest interessant, een youngtimer of oldtimer? Lees meer
 • Checklist voor het werken met uitzendkrachten. Lees meer
 • Privégebruik auto binnen de autobranche. Lees meer
 • Betalingsuitstel bedrijven met besmette eieren. Lees meer
 • Specificeert u de maaltijdvergoeding van uw kok of ober? Lees meer
 • Wanneer zijn scholingskosten aftrekbaar? Lees meer
 • Huurt u als dienstverlener een kantoorpand? Lees meer
 • Subsidieregeling praktijkleren: wees er op tijd bij! Lees meer
 • Terugvragen buitenlandse btw? Wees op tijd! Lees meer
 • Gratis toegang tot informatie uit Handelsregister. Lees meer
 • Jaarlijkse informatieplicht voormalig ANBI. Lees meer
 • Doorbetaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is werkgeverstaak. Lees meer
 • Veel administratie valt onder bewaarplicht. Lees meer
 • Kan ik mijn woning als ondernemingsvermogen aanmerken? Lees meer
 • Inspecteur kan verplichten auto te tonen voor taxatie BPM. Lees meer
 • Btw op parkeren bij attractiepark hoger dan bij dierentuin? Lees meer
 • Tweewielerbranche: werkzaamheden nieuwe fiets tegen laag btw-tarief. Lees meer
 • Modelovereenkomst ook voor artiesten. Lees meer
 • Corrigeer foutief berekende btw en voorkom te hoge afdracht. Lees meer
 • Btw-wetgeving op vouchers verandert 1 januari 2019. Lees meer
 • Bedrag onder de € 100,-? Schrijf een eenvoudige factuur uit. Lees meer
 • Hoe staat het met de productiviteit in de bouw? Lees meer
 • Tijdelijke contracten voor extra zomerpersoneel. Lees meer
 • Wanneer bent u als verpleegkundige ondernemer? Lees meer
 • Stel uw btw-afdracht uit door slim te factureren. Lees meer
 • Controleer de factuur van uw leverancier. Lees meer
 • Nieuwe campagne bouwsector moet jong personeel aantrekken. Lees meer
 • Tandpasta en zonnecrème weer naar het hoge btw-tarief? Lees meer
 • Wat mag u zonder problemen en btw-vrij meenemen op vakantie? Lees meer
 • Voorkom dubbele bijtelling met speciale ‘Vakantieauto’. Lees meer
 • Supermarktplan voor vierjarige contracten wekt verbazing. Lees meer
 • Geen geld voor btw tweede kwartaal? Meld dit uiterlijk 14 augustus! Lees meer
 • Digitale handtekening cliënt niet voldoende. Lees meer
 • Terechte afdrachtvermindering tot 2014 voor schoolgaand personeel? Lees meer
 • Luidt u met een bedrijfsborrel de vakantie in? Lees meer
 • Prijzen exclusief btw aan particulier verboden. Lees meer
 • Inkeerregeling afgeschaft per 1 januari 2018. Lees meer
 • Gebruik kentekenfoto's in toekomst weer mogelijk. Lees meer
 • Percentage energie-investeringsaftrek verder omlaag. Lees meer
 • Meer opdrachtnemers onder wettelijk minimumloon. Lees meer
 • Einde restschuldregeling eigen woning in zicht. Lees meer
 • Einde aftrek scholingsuitgaven niet vóór 2019. Lees meer
 • Monumentenaftrek blijft in stand tot 2019. Lees meer
 • Hebben uw kinderen een vakantiebaantje op uw bedrijf? Lees meer
 • Supermarkten introduceren tussenbaan. Lees meer
 • Voortaan standaard sectorindeling voor uitzendbedrijf. Lees meer
 • Leeftijdsgrens looncompensatie bij ziekte omlaag. Lees meer
 • Betaal vóór 1 juli uw stakingslijfrente. Lees meer
 • Heffing bedrijfsinvesteringszone terecht. Lees meer
 • Afkopen pensioen gevolgen voor BOR. Lees meer
 • Streep door lange betaaltermijnen. Lees meer
 • Btw-teruggave bij aankoop vakantiewoning. Lees meer
 • Splits factuur bij een all-in prijs van buffet of barbecue. Lees meer
 • Medische zorg maakt in 2016 financiële verbeterslag. Lees meer
 • Wettelijke vakantiedagen 2016 vervallen per 1 juli. Lees meer
 • Nieuwe Arbowetregels per 1 juli 2017. Lees meer
 • Wanneer heeft u geen bijtelling op bestelauto of busje? Lees meer
 • Geen laag btw-tarief voor parkeren bij pretpark. Lees meer
 • ‘MijnOverheid’ is niet vrijblijvend. Lees meer
 • Country-by-Country Reporting: Increase of penalty amount in The Netherlands. Lees meer
 • Horeca stevig in het zadel dankzij aantrekkende economie. Lees meer
 • Aftrek hypotheekrente geen keuze, maar verplichting. Lees meer
 • Goed jaar wegvervoer, daling winstgroei totale logistieke sector. Lees meer
 • Partner moet instemmen bij afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer. Lees meer
 • Nog 14 dagen voor stopzetten pensioenopbouw in eigen beheer. Lees meer
 • Uitschieters in winst 2016 in industrie. Lees meer
 • ANBI? Publiceer vóór 1 juli de jaarcijfers! Lees meer
 • Geplande AOW-verlaging van de baan. Lees meer
 • Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018. Lees meer
 • Mkb ziet omzetgroei versnellen, winstontwikkeling blijft achter. Lees meer
 • De bouw behaalt in 2016 sterkste winstgroei in jaren. Lees meer
 • Streep door massaal bezwaar btw privégebruik auto. Lees meer
 • Wijzigingen minimumjeugdloon per 1 juli 2017. Lees meer
 • Einde pensioen in eigen beheer. Kiest u voor omzetting? Lees meer
 • Omzetgroei automotive dankzij verkoop gebruikte auto's. Lees meer
 • Goede winstcijfers detailhandel 2016, verdubbeling omzetgroei. Lees meer
 • Kosten in mindering op transitievergoeding. Lees meer
 • Einde Pensioen in eigen beheer. Kiest u voor afkoop? Lees meer
 • Volwassenminimumloon per 1 juli vanaf 22 jaar. Lees meer
 • Taxatieverslag verplicht voor waardebepaling WOZ. Lees meer
 • Uw personeel werkt regelmatig thuis. Wat mag u onbelast vergoeden? Lees meer
 • Krijgt u een (deel van een) onderneming geschonken? Lees meer
 • Fiscaal voordeel voor uw bedrijfsmiddel? Lees meer
 • Geen verlenging stopzetten pensioen in eigen beheer. Lees meer
 • Waardeer de vordering op uw bv tijdig af. Lees meer
 • Praktische gids voor veiligheid en gezondheid op het werk. Lees meer
 • Boete bij slordige rittenadministratie? Lees meer
 • Maak fiscaal slimme afspraken ontbinding leasecontract met werknemer. Lees meer
 • Klein pensioen? Van afkoop naar samenvoeging. Lees meer
 • Bereken uw premiekortingen voortaan digitaal. Lees meer
 • Stapt u als ondernemer na 1 januari 2018 in het huwelijksbootje? Lees meer
 • Geen standaardbijtelling door inrichting bestelauto. Lees meer
 • Staakt u uw bedrijf? Let op 'oude' zelfstandigenaftrek. Lees meer
 • Wisselt uw inkomen sterk? Bespaar door te middelen. Lees meer
 • Mag gemeente reclamebelasting baseren op de WOZ-waarde? Lees meer
 • Derde WW-jaar voor rekening van werknemers. Lees meer
 • Kan ik een onbelaste kostenvergoeding doorbetalen bij ziekte? Lees meer
 • Stamrecht bemoeilijkt afkoop pensioen in eigen beheer. Lees meer
 • Uitjes personeelsvereniging onbelast? Lees meer
 • Wat moet en mág u als dga verdienen? Lees meer
 • Langer kraamverlof partners voorlopig van de baan. Lees meer
 • Informatieformulier afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer aangepast. Lees meer
 • Woning omgebouwd naar praktijkruimte: 2% of 6% bij overdracht? Lees meer
 • Geruisloos overstappen naar bv, wat te doen met oudedagsreserve? Lees meer
 • Van oudedagsverplichting naar lijfrente. Lees meer
 • Stand van zaken over het UBO-register. Lees meer
 • Welke vergoedingen moet u specificeren op de loonstrook? Lees meer
 • Gebruiken uw hikers de auto privé? Lees meer
 • Fiscaal interessant zakelijk etentje voor eenmanszaak en vof. Lees meer
 • Digitalisering moet bovenaan lijstje. Lees meer
 • Leegstand winkelpanden daalt verder in 2016. Lees meer
 • Maximum aftrekpost kleding en beddengoed ter discussie. Lees meer
 • Btw op huisvestingskosten werknemers niet aftrekbaar. Lees meer
 • Voorkom extra belasting bij vergoeding voor uw personeel. Lees meer
 • Einde in zicht massaal bezwaar btw privégebruik auto. Lees meer
 • Voor zomerreces meer duidelijkheid over handhaving Wet DBA. Lees meer
 • Toch toeslagen bij gezamenlijke huur? Lees meer
 • Wel of geen btw bij aankoop vakantiewoning? Lees meer
 • In vier etappes koerst u door de nieuwe dga-pensioenregels. Lees meer
 • Valt de inrichting van uw werkkamer onder investeringsaftrek? Lees meer
 • Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2017 vastgesteld. Lees meer
 • Extra fiscaal voordeel mogelijk in 2017 voor oudere sollicitant. Lees meer
 • Plan gebruik vrije ruimte WKR goed! Lees meer
 • Half jaar uitstel voor nieuwe regels stukloon en meerwerk. Lees meer
 • Formulier voor afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer beschikbaar. Lees meer
 • Stel identiteit nieuwe werknemer vast voor juiste vaak lagere loonbelasting. Lees meer
 • UWV waarschuwt voor verouderde ontslagformulieren. Lees meer
 • Wetsvoorstel om werkgever te compenseren voor transitievergoeding. Lees meer
 • Wanneer haalt u een pand van bv naar privé. Lees meer
 • Extern verzekerd pensioendeel dga terughalen? Tot 1 juli 2017. Lees meer
 • Innovatieregeling MKB open vanaf 11 april 2017. Lees meer
 • Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer. Lees meer
 • Vakkennis uitbreiden of op peil houden? Aftrekbaarheid studiekosten verschilt. Lees meer
 • Definitief einde pensioen in eigen beheer per 1 april 2017! Lees meer
 • Btw afdragen over plastic tasje. Lees meer
 • Fiscus laat zzp'er voorlopig met rust. Lees meer
 • Wettelijk minimumloon ook voor opdrachtnemers. Lees meer
 • Geen btw-vrijstelling meer voor ligplaatsen motorboten bij watersportverenigingen. Lees meer
 • E-commerce: EU presents new VAT regulations for web shops. Read more
 • Per 1 april vervroegd aflossen hypotheek zonder belastingheffing. Lees meer
 • Max € 2.000 premiekorting per jaar voor arbeidsbeperkte. Lees meer
 • Boetes voor te weinig loon stagiaires en starters. Lees meer
 • Familiebedrijven presteren beter. Lees meer
 • Lunch tijdens vergadering. Belast of onbelast? Lees meer
 • Btw-drempel bij verkoop aan buitenlandse particulier. Lees meer
 • Eigenrisicodragerschap Deadline voor wijziging 31 maart.