Stockfoto Petra Zuid-Afrika 22-11-16

Blog deel II: Petra Uylen voor Stichting Opstap in Zuid-Afrika

Verslag van mijn bezoek aan Zuid-Afrika deel II
Dinsdag 22 november 2016

De tweede dag van ons verblijf in Tzaneen zijn we al vroeg vertrokken naar een voorlichtingsbijeenkomst voor zwangere vrouwen. Gedurende
2 uur lang werden deze vrouwen door de zeer bevlogen medewerkers van de Mobile Health Clinic voorgelicht over het voorkomen van de transmissie van een besmette vrouw naar het (ongeboren) kind.


Wist u dat:

  • Als een met hiv besmette zwangere vrouw binnen 2 maanden na aanvang van haar zwangerschap begint met medicatie de kans op een gezonde baby bijna 100% is?
  • De medicijnen die de vrouw krijgt tijdens haar zwangerschap direct ook werken voor het (ongeboren) kind;
  • Borstvoeding sterk geadviseerd wordt, juist bij met hiv besmette moeders omdat de kinderen via deze weg ook medicatie binnen krijgen en de kans op een blijvend gezond en niet besmet kind heel groot is;
  • De vrouwen in Zuid-Afrika liever geen borstvoeding geven;
  • In Zuid-Afrika kinderen vaak ziek worden door flesvoeding, omdat de kwaliteit van het water heel slecht is en de hygiëne bij het schoonmaken van de flessen vaak onvoldoende is?


Bovenstaande zaken waren mij onbekend. Er werd veel gediscussieerd met de vrouwen en na afloop kreeg iedereen een maaltijd. Daarnaast konden de vrouwen in de buiten op het terrein gestationeerde Mobile Health Clinic desgewenst een hiv-test laten uitvoeren.

Vervolgens vertrokken wij naar een locatie waar circa 40 kinderen aanwezig waren tussen de 11 en 22 jaar, allen besmet met hiv. Stichting Opstap en Orange Babies organiseren jaarlijks een dag voor de met hiv besmette kinderen. Allereerst om hen een leuke dag te bezorgen, maar ook om hen te laten merken dat zij ertoe doen. Bijna alle kinderen die in Zuid-Afrika besmet zijn met het hiv-virus worden in hun omgeving gediscrimineerd. Feitelijk worden ze door alles en iedereen genegeerd. Door een dag te organiseren waarin zij in het middelpunt van de belangstelling staan, één op één aandacht krijgen, zij mogen spelen, een cadeautje krijgen, maar vooral toegesproken worden dat zij ertoe doen, wordt hun zelfvertrouwen (voor een deel) weer hersteld. Dit keer was er als spreker een 26-jarige lerares. Zij heeft sinds een aantal jaren hiv en zij vertelde de kinderen haar levensverhaal. Zij gaf aan dat er met medicatie goed te leven valt met hiv. Zij is het voorbeeld, zij is met hiv afgestudeerd als lerares, heeft nu een baan en een huis en een normaal leven. Zij gaf aan de kinderen duidelijk de boodschap mee dat je zelfs met hiv alles kunt bereiken wat je wilt. Alle kinderen hebben zich voorgesteld en hebben aangegeven wat ze willen worden als ze groot zijn. De meeste kinderen zijn zeer ambitieus. Beroepen als dokter, architect, engineer, advocaat e.d. werden genoemd. Er was ook een aantal “care takers” aanwezig. Dit zijn veelal oudere vrouwen die met hiv besmette kinderen dagelijks opvangen wanneer ouders zijn weggevallen of ziek zijn. Uit gesprekken met hen bleek hoe belangrijk deze bijeenkomsten voor de kinderen zijn, omdat hiermee wordt aangegeven dat zij ondanks hun hiv toch belangrijk zijn en ertoe doen. Het is volgens hen zeer belangrijk dat deze kinderen deze specifieke aandacht krijgen, ook al is het maar eens per jaar of eenmaal in hun leven.

De avond hebben wij afgesloten met een diner met alle 8 medewerkers van Anova/Orange Babies om de afgelopen twee dagen te evalueren. Deze medewerkers hebben nog zoveel wensen en dromen en het enthousiasme druipt er vanaf. Zij geven duidelijk aan dat alle beetjes helpen en dat zien wij hier écht met eigen ogen. Elke euro die hier door Stichting Opstap besteed wordt beland bij de juiste mensen en kinderen.

Tot zover dag 2.

Petra

Stichting Opstap

Stichting Opstap staat voor een opstap in de wereld, maar ook op stap zijn naar een evenwichtigere/betere wereld. De stichting streeft naar het verbeteren van onderwijs, levensstandaarden en welzijn in binnen- en buitenland.
Grip directeur Petra Uylen is bestuurslid van deze stichting en bezoekt, samen met een aantal mensen, waaronder René Hartman, voorzitter van de stichting, van 20 tot en met 28 november 2016 de bijzondere projecten die de stichting steunt. Ze gaan onder andere naar Johannesburg, Soweto en Limpopo.

Meer informatie over de activiteiten van Stichting Opstap is te vinden op
www.stichting-opstap.nl.