Tips en publicaties

 

 • STAP in plaats van scholingsaftrek. Lees meer
 • Vanaf 2022 hogere BPM. Lees meer
 • Top 10 eindejaarstips 2021. Lees meer
 • Soms toch langer uitstel van betaling belastingschuld. Lees meer
 • Welke cao is op uw bedrijf van toepassing? Lees meer
 • Wetsvoorstel lenen bij eigen bv aangehouden. Lees meer
 • Vrije ruimte WKR in 2022 weer beperkt. Lees meer
 • Minder subsidie nieuwe elektrische auto in 2022. Lees meer
 • Lastenverlichting voor kleinere bv vanaf 2022. Lees meer
 • Specifieke steun boekhandels vanwege corona. Lees meer
 • Ook dit jaar versoepeling uren kinderopvangtoeslag. Lees meer
 • Terugwerkende kracht juiste sectorindeling mogelijk. Lees meer
 • Aandelenopties vanaf 2022 flexibeler belast. Lees meer
 • Ook in 2022 lager gebruikelijk loon innovatieve start-up. Lees meer
 • Deadline vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 verlengd. Lees meer
 • Volgend jaar lagere zelfstandigenaftrek. Lees meer
 • Extra steun voor nachthoreca. Lees meer
 • Uiterlijk 31 oktober definitieve NOW 1 aanvragen! Lees meer
 • Top 10 Prinsjesdag 2021. Lees meer
 • Vanaf 2022 belastingvrije thuiswerkvergoeding mogelijk. Lees meer
 • Bijtelling elektrische auto in 2022 extra omhoog. Lees meer
 • Per 2022 meer milieu-investeringsaftrek. Lees meer
 • Sparen en beleggen iets minder zwaar belast. Lees meer
 • Top 10 proposals from Prince’s Day 2021. Lees meer
 • Met terugwerkende kracht de bv in? Wees op tijd! Lees meer
 • Laatste keer NOW vóór 1 oktober aanvragen. Lees meer
 • Aftrek hypotheekrente vergeten bij lening familie of bv? Lees meer
 • Per 2026 kilometerheffing vrachtauto. Lees meer
 • Gebruikelijk loon niet lager door ziekte. Lees meer
 • Wat kan er fiscaal wel voor een gezonde lunch? Lees meer
 • Prinsjesdag 2021: wat weten we al? Lees meer
 • Aanvragen uitstel van belasting tot 1 oktober. Lees meer
 • Premies ZW en WGA volgend jaar omhoog. Lees meer
 • Met terugwerkende kracht de bv uit? Deadline 1 oktober. Lees meer
 • Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk? Lees meer
 • Niet uitbetaald pensioen dga wel belast. Lees meer
 • Gebruik in 2021 de ruimere vrije ruimte in de WKR. Lees meer
 • Verschuldigde rente aan dga is winstuitdeling. Lees meer
 • U kunt niet betalen? Wat nu met de al afgetrokken btw? Lees meer
 • Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 1 oktober wijzigen! Lees meer
 • Luxere ARBO-voorziening vergoeden? Lees meer
 • Subsidiepot voor elektrische auto leeg. Lees meer
 • Slecht betalende afnemer? Vraag de btw op tijd terug. Lees meer
 • Nieuwe subsidie advisering energiebesparing MKB. Lees meer
 • Onbelaste vaste reiskostenvergoeding ook vanaf 1 oktober 2021. Lees meer
 • Bedrijfsfusie met terugwerkende kracht? Registreer voor 1 oktober. Lees meer
 • Coronasteun beëindigd, wel enkele uitzonderingen. Lees meer
 • Vraag op tijd buitenlandse btw terug. Lees meer
 • NOW aan te vragen voor juli tot en met september. Lees meer
 • Voorkom problemen bij vaststellen TVL. Lees meer
 • Aanvraag SLIM-subsidie weer mogelijk per 1 september. Lees meer
 • Geen ANBI meer? Let op deadline 1 september. Lees meer
 • TVL derde kwartaal vanaf 31 augustus aan te vragen. Lees meer
 • Concurrentiebeding bij overname? Vergeet het niet! Lees meer
 • Boete bij concurrentiebeding? Lees meer
 • Lagere btw-correctie privégebruik auto mogelijk? Lees meer
 • Arbeidsverleden bij bepaling transitievergoeding. Lees meer
 • Subsidieregeling 'NL leert door' voortgezet. Lees meer
 • Vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 van start. Lees meer
 • Belastingheffing box 3 buitensporige last? Lees meer
 • Lager gebruikelijk loon dan minimumloon mogelijk. Lees meer
 • Loket NOW gaat per 26 juli open. Lees meer
 • Subsidie emissieloze bedrijfsauto aangepast. Lees meer
 • Subsidieregeling evenementen uitgebreid. Lees meer
 • Online borrelen, hoe zit het fiscaal? Lees meer
 • Voorkom een boete door te laat melden datalek. Lees meer
 • Corona? Geen verdere versoepeling excessief lenen dga. Lees meer
 • Meer uren werken dan vastgelegd? Waar moet u op letten? Lees meer
 • Uitstel mogelijk bij schrijnende situatie erfbelasting. Lees meer
 • Vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen? Lees meer
 • Is een werknemer ernstig ziek? Dan vervroegd IVA aanvragen. Lees meer
 • Bespaar overdrachtsbelasting bij aankoop aandelen. Lees meer
 • Weigert een werknemer een passende functie? Lees meer
 • Extra slot of reparatie fietsregeling belast of onbelast? Lees meer
 • Factuur op de zaak, btw automatisch aftrekbaar? Lees meer
 • Houd als dga privézaken gescheiden van de bv. Lees meer
 • Versoepeling KOR met terugwerkende kracht. Lees meer
 • Deadline vaststellen TVL Q4 2020 verlengd naar 1 september. Lees meer
 • Voorwaarden Tozo Q3 2021 gewijzigd. Lees meer
 • Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk. Lees meer
 • Kabinet maximeert NOW vanaf 1 juli op 80%. Lees meer
 • Uitbreiding en verlenging kredietregelingen corona. Lees meer
 • Aanvraag NOW Q3 start 5 juli. Lees meer
 • Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober. Lees meer
 • Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting. Lees meer
 • TVL voor tweede kwartaal 2021 nu aan te vragen. Lees meer
 • Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat? Lees meer
 • Per 1 juli wijzigt termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst. Lees meer
 • Kabinet maakt premieverlaging AWf bekend. Lees meer
 • Eénloketsysteem btw niet voor fiscale eenheid. Lees meer
 • Wat wilt u weten over de digitale bewaarplicht? Lees meer
 • Uiterlijk 31 juli berekening tegemoetkomingen Wtl. Lees meer
 • Alsnog NOW voor eerdere kwartalen? Deadline 16 juli! Lees meer
 • Woningcorporatie? Per 1 juli 2021 weer subsidie voor verduurzamen. Lees meer
 • Vraag tijdig de Subsidie praktijkleren aan! Lees meer
 • Vanaf 1 juni € 200 miljoen voor extra MKB-kredieten. Lees meer
 • Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere Awf-premie. Lees meer
 • Vermindering administratieve lasten rond NOW-controles. Lees meer
 • Vrij snel herstel voor groot deel logistiek. Lees meer
 • Steunpakket met drie maanden verlengd: wat wijzigt er? Lees meer
 • Stevige krimp van de omzet en brutomarge in de automotive. Lees meer
 • Startersregeling TVL nu aan te vragen. Lees meer
 • Financiële cijfers mkb over 2020 hoopvol. Lees meer
 • Sterke inkomensdaling door corona? Gebruik de middelingsregeling. Lees meer
 • De detailhandel groeit stevig, maar er zijn ook grote verliezers. Lees meer
 • Winst en omzet horeca keihard geraakt door de coronacrisis. Lees meer
 • TVL Q2 verruimd: kiezen tussen twee kwartalen voor bepalen omzetverlies. Lees meer
 • Formulier vrijwilligersverklaring beschikbaar. Lees meer
 • Scholingskosten in 2022? Gebruik het nieuwe STAP-budget. Lees meer
 • Meer duidelijkheid over berekenen btw bij commissaris. Lees meer
 • Corona soms reden voor versoepeling re-integratieverplichting. Lees meer
 • 1 juli: hoger niveau eHerkenning informatieplicht energiebesparing. Lees meer
 • Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 verhoogd. Lees meer
 • Geef vóór 1 juni omzetverlies voor TVL door. Lees meer
 • Ook vergoeding voor zelf betaalde kinderopvang. Lees meer
 • Wijziging bijtelling meerdere auto’s pas vanaf 2022. Lees meer
 • Verleng uw uitstel van betaling vóór 1 juli. Lees meer
 • Geen btw op goedgekeurde coronazelftestkits. Lees meer
 • Maak tijdig bezwaar tegen box 3 2020. Lees meer
 • Deadline aanvraag TVL Q1: 18 mei! Lees meer
 • Deadline 21 mei voor subsidie praktijkleren 2019/2020. Lees meer
 • Vraag vóór 1 juli 2021 btw zonnepanelen terug. Lees meer
 • Wie heeft bewijslast bij lager gebruikelijk loon? Lees meer
 • Nieuwe aanvraagronde NOW 6 mei van start. Lees meer
 • Informeer werknemer tijdig over opname vakantiedagen. Lees meer
 • Langdurig arbeidsongeschikte werknemer? Denk aan correct opzeggen. Lees meer
 • Belastingdienst zet beslag op loon deels stil. Lees meer
 • Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage werknemer. Lees meer
 • Gemengde kosten in vrije ruimte WKR beperkt aftrekbaar? Lees meer
 • Recht uitzendkracht op hogere transitievergoeding. Lees meer
 • Eropuit met de camper? Houd het rijden ook fiscaal leuk! Lees meer
 • Voorkom belastingrente met snelle aangifte of aanvraag voorlopige aanslag. Lees meer
 • Urencriterium laatste kwartaal 2020 niet versoepeld. Lees meer
 • Zonder inschrijving KvK geen Tozo. Lees meer
 • Meerdere auto’s, hoogste bijtelling? Lees meer
 • Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding? Lees meer
 • Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid. Lees meer
 • Verblijfkosten eigen rijders verhoogd. Lees meer
 • Verhuurde onderneming geruisloos doorschuiven? Lees meer
 • Regel zelf digitaal NOW-betalingsregeling. Lees meer
 • Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen. Lees meer
 • Wanneer bent u, als medicus, zelfstandig ondernemer? Lees meer
 • Per 2022: gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Lees meer
 • Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV. Lees meer
 • Taxatiewaarde van belang voor startersvrijstelling per 1 april. Lees meer
 • Vanaf 1 april Tozo 4 aanvragen. Lees meer
 • Financiële tegemoetkoming preventief testen. Lees meer
 • Overtreding vervoerswetgeving vanaf 1 april Europees geregistreerd. Lees meer
 • Vanaf 12 april hoger veiligheidsniveau eHerkenning voor TVL. Lees meer
 • Gebruikt u de auto van de zaak voor uw eigen bedrijf? Lees meer
 • Aanvraag TVL Q1 2021 met 2 weken verlengd. Lees meer
 • 'Lager gebruikelijk loon dan minimumloon ook mogelijk'. Lees meer
 • Thuiswerken: wat is onbelast en wat niet? Lees meer
 • Onbelaste vaste reiskostenvergoeding thuiswerker verlengd tot 1 juli. Lees meer
 • Eerste vaststellingen TVL Q4 2020 naar ondernemers. Lees meer
 • Subsidie voor verplicht afgelaste evenementen. Lees meer
 • WBSO uiterlijk 31 maart melden. Lees meer
 • Geen belastingrente? Dien uw btw-suppletie vóór 1 april 2021 in. Lees meer
 • TVL rising to 100% in second quarter, TONK expanded. Lees meer
 • Extra opletten bij belastingaangifte 2020. Lees meer
 • Belastingheffing bij partner van ondernemer met Tozo. Lees meer
 • Eigenrisicodrager WGA of ZW? Let op deadline van 31 maart. Lees meer
 • TVL in tweede kwartaal naar 100%, TONK verruimd. Lees meer
 • Vanaf 15 maart 2021 subsidie emissieloze bedrijfsauto. Lees meer
 • Geen voorschot TVL kleine bedrijven. Lees meer
 • Subsidie generieke werkgeversvoorziening per 1 juli verruimd. Lees meer
 • NL leert door: sectoraal maatwerk mogelijk. Lees meer
 • Hoe bepaalt u de WOZ-waarde van uw bedrijfspand? Lees meer
 • Vanaf 15 maart definitieve aanvraag tweede periode NOW. Lees meer
 • Let op deadline 14 maart voor NOW Q1! Lees meer
 • Herverzekering leverancierskredieten definitief verlengd. Lees meer
 • Onterecht ontslag vanwege wegnemen pak koekjes. Lees meer
 • TONK-loketten per 1 maart open. Lees meer
 • Lagere WOZ-waarde bedrijfspanden vanwege corona? Lees meer
 • Application period for definitive NOW calculation extended. Lees meer
 • Maximale vergoeding TVL omhoog. Lees meer
 • Niet de juiste SBI-code? Misschien toch TVL. Lees meer
 • Vraag op tijd subsidie SLIM aan. Lees meer
 • Aanvraagperiode definitieve NOW-berekening verlengd. Lees meer
 • De fietsregeling en de investeringsaftrek. Lees meer
 • Nieuwe subsidieregeling voor inzet schone vrachtauto's. Lees meer
 • Is bezwaar WOZ-waarde in uw geval nuttig? Lees meer
 • Welke btw-aftrek geldt voor de fiets van de zaak? Lees meer
 • Ook in 2021 geen hogere WW-premie bij overwerk. Lees meer
 • Meldpunt voor achterstallige betalingen. Lees meer
 • TVL aanvragen vanaf 15 februari. Lees meer
 • Vanaf 15 februari aanvraag NOW Q1 van start. Lees meer
 • Dreigt sluiting voor tienduizenden kantoorpanden? Lees meer
 • Formulier 30%-regeling beschikbaar. Lees meer
 • Vergoeding en belastingvrije coronatest en vaccin. Lees meer
 • Vergeet eindheffing WKR niet in loonaangifte februari. Lees meer
 • Administratie loonbelasting tot 1 juli soepeler. Lees meer
 • Rechter vermindert huur vanwege corona. Lees meer
 • Webmodule voor beoordeling arbeidsrelatie beschikbaar. Lees meer
 • Wat is voor dit jaar de bijtelling eigen woning? Lees meer
 • Woning geërfd? Bezwaar WOZ-waarde ook mogelijk. Lees meer
 • Premie Zvw dit jaar fors omhoog. Lees meer
 • Vanaf 1 februari Tozo met terugwerkende kracht aanvragen. Lees meer
 • Is de concernregeling WKR ook voor u voordelig? Lees meer
 • Support package expanded significantly: many changes introduced! Lees meer
 • Fiets van de zaak: wat kunt u met de cafetariaregeling? Lees meer
 • Landgoed? Fiscale voorwaarden gewijzigd. Lees meer
 • Forse uitbreiding steunpakket: er wijzigt veel! Lees meer
 • Belastingdienst lanceert rekentool voor btw auto. Lees meer
 • Heeft u recht op twee procent of vrijstelling overdrachtsbelasting? Lees meer
 • Vpb-vrijstelling of belastingplicht voor vereniging of stichting. Lees meer
 • Gebruikelijk loon dga verhoogd. Lees meer
 • Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021. Lees meer
 • Fiets van de zaak? De fietsregeling en de WKR. Lees meer
 • Belastingdienst maakt landbouwnormen bekend. Lees meer
 • Top 10 wijzigingen 2021 voor de werkgever. Lees meer
 • Fiets van de zaak: ter beschikking stellen, vergoeden of verstrekken? Lees meer
 • Salariseisen kennismigranten per 1 januari 2021 verhoogd. Lees meer
 • Let op bij uw laatste btw-aangifte van 2020! Lees meer
 • Nieuwe subsidie zonnepanelen en windturbines. Lees meer
 • Meer investeringsvoordelen in 2021. Lees meer
 • Rekening-courantschuld van invloed op pensioenuitkering? Lees meer
 • Houd uw WOZ-beschikking weer goed in de gaten. Lees meer
 • Fiscus controleert strenger op giften aan ANBI. Lees meer
 • Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan. Lees meer
 • Reiskosten in de nieuwe fietsregeling? Lees meer
 • Zet de shredder maar vast klaar... Lees meer
 • Verliezen verrekenen? Wat verandert er per 1 januari 2022. Lees meer
 • Nieuw jaar, nieuwe hogere schenkvrijstelling. Lees meer
 • Extra steun voor innovatie vanwege corona. Lees meer
 • Verduidelijking extra steunmaatregelen door lockdown. Lees meer
 • Zorg dat u tijdig uw verlies verrekent. Lees meer
 • Steunloket NOW weer open tot 27 december 2020. Lees meer
 • Vergoeding winkeliers voor niet verkochte voorraad. Lees meer
 • Studiekostenbeding: informeer uw werknemer goed. Lees meer
 • Can an employer require an employee to be vaccinated? Lees meer
 • Houd rekening met gevolgen einde levensloopregeling. Lees meer
 • Hoeveel cash houdt u in uw bedrijf? Lees meer
 • Een verplichte coronatest voor de werknemer, mag dat? Lees meer
 • Kan een werkgever een mondkapje verplicht stellen? Lees meer
 • Einde jaar? Gebruik de werkkostenregeling optimaal. Lees meer
 • Kan de werkgever vaccinatie van een werknemer eisen? Lees meer
 • Extra coronasteun voor zwaarst getroffen sectoren. Lees meer
 • Subsidie voor elektrische bestelauto. Lees meer
 • Corona 'bijzondere omstandigheid' voor HIR. Lees meer
 • Sinterklaas spelen vanuit uw eigen bv? Lees meer
 • Verplichte verklaring verlaagd tarief overdrachtsbelasting. Lees meer
 • Extra coronasteun voor de cultuursector. Lees meer
 • Aanvraagtermijn doelgroepverklaring van 6 naar 3 maanden. Lees meer
 • Top 10 year-end tips. Lees meer
 • Fiets van de zaak: over bijtelling en woon-werkverkeer. Lees meer
 • Aanvragen TVL vanaf 25 november 12:00 uur. Lees meer
 • Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend. Lees meer
 • WOZ: twee-onder-één-kap of tussenwoning? Lees meer
 • Voorstel voor betere bescherming online kopers. Lees meer
 • Volgend jaar extra belastingvrij schenken. Lees meer
 • Verlenging herverzekering leverancierskrediet. Lees meer
 • Geen btw-gevolgen door wijziging bpm. Lees meer
 • Uiterlijk 2 december aanmelden voor KOR. Lees meer
 • Einde belastingvrije reiskostenvergoeding per 1 januari 2021. Lees meer
 • Werkkleding winkelpersoneel onbelast vergoeden? Lees meer
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV) in 2021 omlaag. Lees meer
 • Meer BIK voor het mkb. Lees meer
 • Vergoeding eHerkenning via online formulier. Lees meer
 • De nieuwe fietsregeling: voor welke fiets en tegen welke waarde? Lees meer
 • Top 10 year-end tips. Lees meer
 • Koop nog dit jaar een elektrische auto. Lees meer
 • Kabinet helpt reisbranche met vouchers. Lees meer
 • Aanvraag NOW 3.0 start 16 november. Lees meer
 • Aanvraag WBSO moet voor 21 december. Lees meer
 • Brexit: wat kunt u al doen? Lees meer
 • Ook belastinguitstel voor 'nieuwe' gevallen. Lees meer
 • Fiets van de zaak: een interessant alternatief? Lees meer
 • Top 10 eindejaarstips. Lees meer
 • NL leert door: in november gratis online leren. Lees meer
 • Boete Arbowet met terugwerkende kracht verlaagd? Lees meer
 • Definitieve uitbetaling NOW 2.0 vertraagd. Lees meer
 • Compensatieregeling transitievergoeding gedeeltelijk uitgesteld. Lees meer
 • Opnieuw extra steun getroffen sectoren. Lees meer
 • Zakelijke auto wordt tijdelijk niet gebruikt, toch bijtelling? Lees meer
 • Donatie aan lokale sportclub of goed doel? Lees meer
 • Opzegtermijn valt ook onder transitievergoeding. Lees meer
 • Dga, hanteer zakelijke voorwaarden bij lening bij uw bv. Lees meer
 • Toetsing RI&E niet verplicht voor kleinere werkgever. Lees meer
 • Rechter tikt oneerlijke overheid op de vingers. Lees meer
 • Dit jaar nog belastingvrij schenken? Lees meer
 • Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021. Lees meer
 • Nieuwe UWV-uitvoeringsregels ontslagprocedure en ontslag. Lees meer
 • Kabinet beperkt aftrek liquidatie- en stakingsverliezen. Lees meer
 • VAT-related consequences of a no-deal Brexit on 1 January 2021. Lees meer
 • Franse woning: al een schenking of niet? Lees meer
 • Welke btw kunt u in uw werkruimte thuis aftrekken? Lees meer
 • Verliezen bv’s vanaf 2022 nog beperkt verrekenbaar. Lees meer
 • Welke gegevens kan men in het UBO-register opvragen? Lees meer
 • Nieuwe wet voor snellere oplossing schulden. Lees meer
 • Btw-gevolgen harde Brexit per 1 januari 2021. Lees meer
 • Subsidie bij overstap op schone bestelbus of vrachtwagen. Lees meer
 • Verdere voorwaarden BIK bekend. Lees meer
 • Verplichte administratie zorgbonus voor niet-werknemers. Lees meer
 • Extra verlaging Aof-premie voor kleine werkgever in 2022 en 2023. Lees meer
 • Doorschuiven subsidieaanvraag elektrische auto stopt. Lees meer
 • Aanvraag definitieve vaststelling NOW 1.0 vanaf 7 oktober. Lees meer
 • Kabinet verduidelijkt regels investeringsaftrek KIA. Lees meer
 • Aftrekposten in 2021 verder verlaagd. Lees meer
 • Versoepeling voor aflossing belastingschulden. Lees meer
 • Vermogenstoets zzp’er voorlopig van tafel. Lees meer
 • NOW 3.0: wat zijn de voorwaarden? Lees meer
 • Ook zorgbonus in 2021. Lees meer
 • Let op deadline 1 oktober voor coronamaatregelen. Lees meer
 • UBO-register vanaf 27 september open. Lees meer
 • Speel in op hogere belasting over innovatiewinst. Lees meer
 • Wat zijn de nieuwe plannen voor arbeids- en heffingskorting? Lees meer
 • Kabinet gaat investeringen aanjagen via BIK. Lees meer
 • Premies zorgverzekeringswet in 2021 flink omhoog. Lees meer
 • Lage bijtelling zonnecelauto’s zonder maximum. Lees meer
 • Minder overdrachtsbelasting voor jonge starter. Lees meer
 • Minder vrije ruimte WKR vanaf 2021. Lees meer
 • Bpm voortaan gebaseerd op inschrijving kentekenregister. Lees meer
 • Top 10 fiscale voorstellen Belastingplan 2021. Lees meer
 • Zelfstandigenaftrek tot 2036 extra afgebouwd. Lees meer
 • Verlaging winstbelasting 2021 met name voor het mkb. Lees meer
 • Aanpassing box 3 ontziet kleine vermogens. Lees meer
 • Top 10 tax proposals in the 2021 Tax Plan. Lees meer
 • Vraag buitenlandse btw vóór 1 oktober terug! Lees meer
 • Detachering buitenlandse arbeidskracht? Voorkom boete. Lees meer
 • Transitievergoeding kan toeslagen verminderen. Lees meer
 • NOW 1.0: wat heeft u nodig voor de eindafrekening? Lees meer
 • Fiscus maakt spelregels schuldsanering bekend. Lees meer
 • Geen plicht tot doorgeven juiste adres aan fiscus. Lees meer
 • Compensatie transitievergoeding slapend dienstverband? Voor 1 oktober aanvragen. Lees meer
 • Beslagvrije voet nu al naar 95 procent. Lees meer
 • Wie betaalt de kosten van thuiswerken? Lees meer
 • Steunpakket 3.0: de belangrijkste plannen op een rij. Lees meer
 • Wijziging btw-heffing afstandsverkopen in 2021. Lees meer
 • Steunmaatregelen corona ook na 1 oktober voortgezet. Lees meer
 • Nieuwe bedragen LIV en jeugd-LIV. Lees meer
 • Nieuwe rechtsvorm maakt maatschappelijk ondernemers beter herkenbaar. Lees meer
 • Gratis loopbaanadvies vanwege corona. Lees meer
 • TVL ook aanvragen via intermediair. Lees meer
 • Check op aftrek lijfrente 2018. Lees meer
 • Vallen extra inkomsten uit loondienst onder winst zzp’er? Lees meer
 • Rechter niet akkoord met rekenrente pensioen lager dan 4%. Lees meer
 • NOW terugbetalen of niet? Check het online. Lees meer
 • Vanaf 2021 vergoeding transitiekosten bij bijzonder einde onderneming. Lees meer
 • Fiscale hittegolf: airco voor de thuiswerkende ondernemer? Lees meer
 • Verstoorde arbeidsrelatie door salarisverlaging vanwege coronacrisis. Lees meer
 • Extra uitstel loonaangifte vanwege eHerkenning. Lees meer
 • Wat als uw aanvraag Tozo of NOW wordt afgewezen? Lees meer
 • Waar ligt de ondergrens voor een navorderingsaanslag? Lees meer
 • In quarantine after holiday: who has to pay the wages? Lees meer
 • Een verbetertraject aanbieden…formaliteit of niet? Lees meer
 • Check uw beschikking LIV en LKV. Lees meer
 • Ook subsidie voor amateursportclubs vanwege corona. Lees meer
 • Een webshop, welke verplichtingen zijn er? Lees meer
 • Verruiming aftrek scholingskosten van transitievergoeding. Lees meer
 • Wat als een werkgever te veel loon uitbetaald bij ziekte? Lees meer
 • UBO-register vanaf 27 september openbaar. Lees meer
 • Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door? Lees meer
 • Geen beschikking? Dan betaalt u geen invorderingsrente. Lees meer
 • Heeft u wel recht op aftrek voor werkruimte? Lees meer
 • Langer de tijd voor noodloket flexwerker. Lees meer
 • NL leert door: bij- of omscholen via de NOW-regeling. Lees meer
 • Weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel. Lees meer
 • Welke verklaring heeft u nodig voor de NOW? Lees meer
 • Ook rentevergoeding Belastingdienst bij eigen fout. Lees meer
 • De tijd dringt voor een goede Brexit-voorbereiding. Lees meer
 • NOW 2.0 aanvragen? Dat kan vanaf 6 juli. Lees meer
 • Einde bedrijf door pensioen of ziekte? Per 2021 compensatie transitievergoeding. Lees meer
 • Eind augustus besluit over derde steunpakket. Lees meer
 • Werkgever hoeft mondkapjes voor OV niet te vergoeden. Lees meer
 • Subsidie praktijkleren vanaf 1 juli aanvragen. Lees meer
 • Kabinet wil snellere betaling voor mkb. Lees meer
 • Bonus voor zorgpersoneel is echt extra. Lees meer
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten vanaf 30 juni aanvragen. Lees meer
 • Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof mogelijk. Lees meer
 • Met Quick Start snel inzicht in Werkwijzer Poortwachter. Lees meer
 • Paar extra aanpassingen NOW 2.0. Lees meer
 • Bewijs privékilometers? Ook achteraf opgestelde rittenstaat mag. Lees meer
 • Plan voor nieuwe belasting box 3 van de baan. Lees meer
 • Verlenging compensatie langdurige zorg vanwege corona. Lees meer
 • Student mag onbeperkt bijverdienen vanwege corona. Lees meer
 • TOFA voor flexwerkers nu aan te vragen! Lees meer
 • Toch vergoeding kosten eHerkenning. Lees meer
 • Leg arbeidscontract vóór 1 juli schriftelijk vast! Lees meer
 • Dga: maximaal lenen bij eigen bv kan tot 2023. Lees meer
 • Verlengen bijzonder uitstel betalen belasting vanaf 29 juni ook online. Lees meer
 • Is gespreide betaling transitievergoeding mogelijk? Lees meer
 • Tot 1 oktober aanvraag uitstel van betaling belasting. Lees meer
 • Wetsvoorstel minimumtarief zzp’er van de baan. Lees meer
 • Transitievergoeding: wat zijn de regels? Lees meer
 • Verlies door corona? Maak gebruik van de coronareserve. Lees meer
 • Schuldsanering vaker mogelijk door wijziging faillissementswet. Lees meer
 • Oordeel RDW geeft geen fiscale zekerheid voor bestelauto. Lees meer
 • Extra steun culturele sector van € 300 miljoen. Lees meer
 • Fiscale coronamaatregel grensarbeiders verlengd. Lees meer
 • Wat houdt de nieuwe vereenvoudigde Wajong in? Lees meer
 • Toch steunmaatregel voor flexwerkers. Lees meer
 • Tweede Kamer stemt in met schrappen ontslagboete NOW. Lees meer
 • Uitstel aanvragen naheffingsaanslag btw? Lees meer
 • Extra aanpassingen in steunpakket 2.0. Lees meer
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb vervangt TOGS-regeling. Lees meer
 • Tozo-regeling 2.0 krijgt partnertoets. Lees meer
 • Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe NOW? Lees meer
 • Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling bekend. Lees meer
 • Eenmanszaak naast bv: denk aan urenregistratie! Lees meer
 • Vergoeding mondkapje onbelast. Lees meer
 • Loon niet uitbetaald? Werknemer mag re-integratie opschorten.