Tips en publicaties

 

 • Bij zieke uitzendkrachten loon doorbetalen. Lees meer
 • Subsidieregeling praktijkleren vanaf 2 juni weer van start. Lees meer
 • Wet toekomst pensioenen definitief! Lees meer
 • Gevolgen voor giften bij intrekking anbi-status. Lees meer
 • Toch aftrek hypotheekrente voor Nederlander in België. Lees meer
 • Verplichte rekenrente pensioen en lijfrente eigen bv blijft 4%. Lees meer
 • Aanvraag SLIM-subsidie voor samenwerking en grootbedrijf tot 27 juli. Lees meer
 • Vraag btw zonnepanelen 2022 uiterlijk 30 juni terug. Lees meer
 • Afwijzing aanvraag betaalrekening en dan? Lees meer
 • Deadline 2 juni 2023 voor definitieve NOW 5 en 6. Lees meer
 • Handhaving btw-vrijstelling zorg, jeugdhulp, maatschappelijk werk en schuldhulp. Lees meer
 • Pgb-dienstverleners niet uitsluiten van WW. Lees meer
 • Aangifte schenkbelasting 2023 nog niet online mogelijk. Lees meer
 • Sneller aflossen coronabelastingschuld scheelt invorderingsrente. Lees meer
 • Kom nu in actie bij achterstand aflossing coronabelastingschulden. Lees meer
 • Elektriciteit vergoeden voor auto van de zaak. Lees meer
 • Beperking revisierente bij afkoop lijfrente wordt wettelijk vastgelegd. Lees meer
 • Nabetaling te lage UWV-uitkering bij loonkostensubsidie. Lees meer
 • Wanneer bezit u fiscaal gezien een onderneming? Lees meer
 • Brief met betaalinformatie Belastingdienst. Lees meer
 • € 12 miljard toegekend aan projecten SDE++. Lees meer
 • Btw over vergoeding voor waarneming tandarts? Lees meer
 • Bewijslast WOZ geen wassen neus. Lees meer
 • Aftrek verblijfkosten eigen rijders voor 2023 fors hoger. Lees meer
 • Hoge of lage WW-premie na omzetting in bv. Lees meer
 • Geen lager forfait verpachte landbouwgronden en obligaties box 3. Lees meer
 • Uiterlijk 2 juni definitieve NOW 5 en 6 aanvragen. Lees meer
 • Lager forfait voor aandeel VvE en derdenrekening notaris in box 3. Lees meer
 • Vrijstelling Vpb voor stichting en vereniging, zo werkt het. Lees meer
 • Geen onderlinge vorderingen en schulden meer in box 3. Lees meer
 • Minimumloon ruim 3% omhoog per 1 juli 2023. Lees meer
 • Top 5 fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2023. Lees meer
 • Extra klimaatmaatregelen: reductie CO2-uitstoot. Lees meer
 • Mogelijke aanpassingen box 3-heffing vanaf 2024. Lees meer
 • Geen blijvende extra belasting overwinsten. Lees meer
 • Wijziging uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV. Lees meer
 • Eisen voor giften in natura aangescherpt. Lees meer
 • Onderzoeksplicht belastinginspecteur beperkt, navordering terecht. Lees meer
 • Maatregelen om procedures WOZ en bpm te verminderen. Lees meer
 • Belastingvrij verhuiskosten vergoeden aan uw werknemer. Lees meer
 • Rechter biedt duidelijkheid over correctiebeleid fiscus. Lees meer
 • BMKB-regeling met vier jaar verlengd. Lees meer
 • Bezwaren en definitieve aanslagen box 3 aangehouden. Lees meer
 • Geen schadevergoeding bij zeer gering financieel belang. Lees meer
 • Subsidie energieadviseur weer aan te vragen. Lees meer
 • Bewijslast in WOZ-zaken, hoe zit dat nu? Lees meer
 • Europese Commissie keurt TEK-regeling goed. Lees meer
 • Wanneer bent u starter voor de NOW? Lees meer
 • Schenden van privacy kan een werkgever veel geld kosten. Lees meer
 • Aftrekpost in 2023 meestal naar partner met laagste inkomen. Lees meer
 • Belastingdienst start speciaal loket voor ANBI’s. Lees meer
 • Voorkom belastingrente inkomsten- en vennootschapsbelasting. Lees meer
 • Box 3: wat gebeurde er afgelopen maand? Lees meer
 • Voorkom intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden. Lees meer
 • Nieuwe wet loontransparantie moet loonkloof dichten. Lees meer
 • Nieuwe maatregelen voor de arbeidsmarkt. Lees meer
 • Geen belastingkorting zonder beschikking verlies uit aanmerkelijk belang. Lees meer
 • NOW versoepeld bij 100% overname. Lees meer
 • Wanneer is rechtsvertraging vanwege corona gerechtvaardigd? Lees meer
 • Wanneer zijn liquiditeiten duurzaam overtollig? Lees meer
 • Wet toezicht gelijke kansen werving en selectie aangenomen. Lees meer
 • Coronavirus-related tax debts: what are your options? Lees meer
 • Geen btw-aftrek voor herstel dak voor zonnepanelen. Lees meer
 • Rechter mag kosten naheffing parkeerbelasting niet verminderen. Lees meer
 • Belastingdienst houdt box 3 bezwaren aan. Lees meer
 • Bezorgers Deliveroo zijn werkzaam op basis van arbeidsovereenkomst. Lees meer
 • Vastleggen relatiebeding moet secuur. Lees meer
 • Let op bij verdeling aftrekposten in de aangifte inkomstenbelasting. Lees meer
 • Urencriterium is serieuze zaak! Lees meer
 • Kabinet wil strafkorting op AOW schrappen. Lees meer
 • Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld. Lees meer
 • Ondanks coronasluiting toch gebruikersheffing OZB. Lees meer
 • Vakantieloon? Ook structurele overuren en toeslagen tellen mee. Lees meer
 • Subsidie CO2-besparing meer gericht op mkb. Lees meer
 • Ook dwangsom bij verzoek ambtshalve vermindering. Lees meer
 • Voorschot TEK gedaald naar 35%, start op 21 maart. Lees meer
 • Welke verplichtingen heeft u bij loonbeslag? Lees meer
 • Dien uiterlijk 31 maart mededeling realisatie WBSO 2022 in. Lees meer
 • Forfaits spaartegoeden en schulden box 3 voor 2022 bekend. Lees meer
 • Voorkom belastingrente met btw-suppletie. Lees meer
 • Op 17 maart gaat loket STAP-budget weer open. Lees meer
 • Kijk berekening (jeugd-)LIV en LKV 2022 goed na. Lees meer
 • Kindgebonden budget verhoogd. Lees meer
 • Kabinet stelt € 8 miljard beschikbaar voor beperken CO2-uitstoot. Lees meer
 • Forfait zonnepanelen verruimd: ook voor privéwoning ondernemer. Lees meer
 • Proceskostenvergoeding bij verlaging box 3. Lees meer
 • 10,5% belastingrente Vpb voorlopig toch van de baan. Lees meer
 • Tegemoetkoming gemaakte kosten vanwege Brexit eenvoudiger. Lees meer
 • Terugbetaald starterskrediet niet aftrekbaar. Lees meer
 • Aanvragen SLIM-subsidie in de maand maart. Lees meer
 • Tegemoetkoming in energie aanvragen vanaf 21 maart. Lees meer
 • Ondernemers krijgen alsnog schuldenoverzicht corona. Lees meer
 • Check uw WOZ-waarde Lees meer
 • Tweede Kamer stemt in met afschaffen salderingsregeling zonne-energie. Lees meer
 • Basisregistratie Kadaster niet heilig voor WOZ. Lees meer
 • Maak tijdig bezwaar bij navorderingsaanslag 2017 of eerder. Lees meer
 • Kabinet wil UBO-register niet publiektoegankelijk maken. Lees meer
 • Fiscus stuurt brief aan niet-bezwaarmakers box 3. Lees meer
 • Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen. Lees meer
 • Zo voorkomt u 10,5% belastingrente. Lees meer
 • Voorschot TEK-subsidie verlaagd naar 50%. Lees meer
 • Reserves VvE waarderen op rendement spaartegoed. Lees meer
 • Minder administratie rond fiets van de zaak. Lees meer
 • Belastingdienst biedt oplossing voor knelpunt overdrachtsbelasting. Lees meer
 • Afrekening werkkostenregeling 2022 in maart 2023. Lees meer
 • Andere berekening NOW door vrijwillig vertrek werknemer. Lees meer
 • Nog een week voor de definitieve berekening NOW. Lees meer
 • Schenking gehad in 2022? Doe voor 1 maart aangifte schenkbelasting. Lees meer
 • Controleverklaring accountant bij financiële zorgen ook naar OR. Lees meer
 • Hernieuwde STAP-subsidie aanvragen vanaf 28 februari. Lees meer
 • Aanvragen ISDE-subsidie gestart. Lees meer
 • Pas vanaf 2024 uitbetalen 10% pensioen ineens. Lees meer
 • Na vier weken hersteld? Niet altijd nieuwe loonbetaling. Lees meer
 • Meldplicht buitenlandse zelfstandigen en detachering buitenlandse werknemers. Lees meer
 • Aftrek vrije ruimte in de inkomstenbelasting. Lees meer
 • Uitstel opgaaf UBD ook telefonisch mogelijk. Lees meer
 • Terugbetalen toeslagen voortaan zonder acceptgiro. Lees meer
 • Overzicht steunmaatregelen energie. Lees meer
 • Nieuwe milieu- en energielijst beschikbaar. Lees meer
 • Hoeveel lage-inkomensvoordeel, LIV, in 2023? Lees meer
 • Maak bezwaar tegen aanslag met box 3-heffing. Lees meer
 • Meer duidelijkheid over belastbaarheid laadpaal. Lees meer
 • Korting bij betaling voorlopige aanslag inkomstenbelasting ineens. Lees meer
 • Meer subsidie emissieloze vrachtautos en bouwmachines. Lees meer
 • Aanvragen definitieve berekening NOW uiterlijk 22 februari. Lees meer
 • Let op bij de schenking voor eigen woning. Lees meer
 • Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing. Lees meer
 • Verzoek uitstel renseigneringsverplichting/opgaaf UBD mogelijk. Lees meer
 • Invorderingsrente vanaf 1 januari 2023 2%. Lees meer
 • Belangrijke punten bij uw laatste btw-aangifte 2022. Lees meer
 • Deadline 28 januari 2023 voor btw-melding onroerende zaken. Lees meer
 • Grens startersvrijstelling naar € 510.000. Lees meer
 • Maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000. Lees meer
 • Duidelijkheid over loonbelastingtabel voor vluchteling uit Oekraïne. Lees meer
 • Belastingdienst: ook betalingen aan btw-vrijgestelde ondernemers opgeven. Lees meer
 • Landbouwnormen 2022 gepubliceerd. Lees meer
 • Eind januari digitaal procederen inzake rijksbelastingen. Lees meer
 • Vast bedrag niet-aftrekbare gemengde kosten stijgt naar € 5.100. Lees meer
 • Top 10-wijzigingen 2023 voor werkgever en dga. Lees meer
 • Top 10 changes for employers and directors/major shareholders in 2023. Lees meer
 • Vraag subsidie emissieloze bedrijfsauto aan. Lees meer
 • Extra durfkapitaal techsector. Lees meer
 • Extra verhoging uurprijs kinderopvangtoeslag. Lees meer
 • Ook dit jaar subsidie aanschaf elektrische auto. Lees meer
 • Willekeurig afschrijven mogelijk in 2023. Lees meer
 • Schenken, wat zijn in 2023 de mogelijkheden? Lees meer
 • Betalingen aan derden verplicht opgeven in januari 2023. Lees meer
 • Geen STAP-aanvragen in januari. Lees meer
 • Raadplegen UBO-register nog onzeker. Lees meer
 • Dga: pas op pensioen bij forse lening bij uw bv. Lees meer
 • Zorg voor tijdige en juiste administratieve verwerking werkkostenregeling. Lees meer
 • Andere rechtsvorm niet van invloed op LIV. Lees meer
 • Zonder rentenadeel geen belastingrente. Lees meer
 • Lage AWf-premie corrigeren? Lees meer
 • Kan een renteloze lening aan een werknemer onbelast? Lees meer
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid fiscale eenheid voor btw reikt ver. Lees meer
 • Hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten bekend. Lees meer
 • Wanneer mag u arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen? Lees meer
 • Denk na over uw bedrijfsopvolging. Lees meer
 • Exacte rittenregistratie niet vereist bij bijtellingsregeling. Lees meer
 • Hoe zit het met vakantiedagen bij re-integratie? Lees meer
 • Salariseisen 30%-regeling bekend. Lees meer
 • Brexitkosten? Extra tijd voor aanvragen BAR. Lees meer
 • Geen gebruikersheffing OZB vanwege corona. Lees meer
 • Btw-nultarief op (onbewerkte) groente en fruit? Lees meer
 • Controleer premiebeschikking Werkhervattingskas bij no-riskpolis. Lees meer
 • BOR vervalt niet per definitie door verhuur onderneming. Lees meer
 • Nieuwe normbedragen maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023 bekend. Lees meer
 • Oudejaarsborrel of nieuwjaarsborrel? Lees meer
 • Spreid de jubelton over 2022 en 2023. Lees meer
 • Uitkeringen stijgen mee met minimumloon per 1 januari 2023. Lees meer
 • Meer bijtelling voor nieuwe duurdere elektrische auto. Lees meer
 • Normbedrag gebruikelijk loon dga naar € 51.000. Lees meer
 • Hoge Raad akkoord met verplichte aangifte loonheffingen via eHerkenning. Lees meer
 • Deadline vaststelling NOW5 verlengd. Lees meer
 • Verzoek vóór 16 december om verrekening loonheffing met btw. Lees meer
 • Strengere voorwaarden STAP-subsidie. Lees meer
 • Terugdraaien anoniementarief vanaf 2023 toegestaan. Lees meer
 • Inhouding minimumloon Zorgverzekeringswet 2023. Lees meer
 • Onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1.900 in 2023. Lees meer
 • Voorlopig geen info meer uit UBO-register. Lees meer
 • Aftrek btw alleen bij afgescheiden ruimtes? Lees meer
 • Moet ik als ondernemer de CBS-enquêtes verplicht invullen? Lees meer
 • Onbelaste vergoeding thuiswerken 2023 iets hoger. Lees meer
 • Oppassen met vergoeden studiekosten kind dga. Lees meer
 • Subsidie coronabanen weer aan te vragen. Lees meer
 • Relaxation of Dutch Energy Cost Contribution Scheme (TEK). Read more
 • Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023 bekend. Lees meer
 • Aandachtspunten WW-premie 2023. Lees meer
 • Ook transitievergoeding over overuren? Lees meer
 • Praktijkondersteuner huisarts niet langer zelfstandige. Lees meer
 • Termijn vaststellingsverzoek TVL Q4 2021 verlengd. Lees meer
 • Aantal gewerkte uren niet meer bepalend voor toeslag kinderopvang. Lees meer
 • Subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 juni 2023. Lees meer
 • Welke rechter is bevoegd bij echtscheiding of ouderlijk gezag? Lees meer
 • Btw-aangifte betalen via iDEAL. Lees meer
 • Belastingplannen 2023 particulieren en box 3: akkoord Tweede Kamer. Lees meer
 • Akkoord Tweede Kamer belastingplannen 2023: ondernemers en werkgevers. Lees meer
 • Aandeel in VvE, verpachte landbouwgronden en geen tegenbewijsregeling in box 3. Lees meer
 • Betaald ouderschapsverlof in aangifte loonheffingen. Lees meer
 • Subsidie elektrische bestelauto voor 2022 op. Lees meer
 • Meer duidelijkheid over waardering verhuurde woning vanaf 2023. Lees meer
 • Versoepeling TEK: energiekosten verlaagd naar 7% van omzet. Lees meer
 • BMKB-Groen nieuwe garantstelling verduurzaming mkb. Lees meer
 • Lage WW-premie herzien bij kort dienstverband. Lees meer
 • Toch massaal bezwaarprocedure voor niet-bezwaarmakers box 3. Lees meer
 • Extra lastenverlichting voor mkb. Lees meer
 • Verlaagde accijnzen brandstoffen ook in 2023. Lees meer
 • Wie komen er in aanmerking voor de TEK? Lees meer
 • Aanzeggen tijdelijk arbeidscontract moet verplicht schriftelijk. Lees meer
 • Update fiscale handleiding fiets van de zaak. Lees meer
 • Versoepeling betalingsregeling coronaschuld digitaal aan te vragen. Lees meer
 • Compensatie voor schade Brexit vanaf 1 november aanvragen. Lees meer
 • Subsidie voor omzetverlies door hoogwater. Lees meer
 • Bestelauto voor ondernemer vanaf 2025 fors duurder. Lees meer
 • Datum vaststelling TVL starters verlengd. Lees meer
 • Onderbouw uw vaste kostenvergoeding. Lees meer
 • Sticker of O-document 1 november verplicht voor werkende Oekraïner. Lees meer
 • 3750 euro subsidie omscholing kansrijke beroepen ICT en techniek. Lees meer
 • Extra subsidie voor energiebesparende maatregelen. Lees meer
 • Vragen en antwoorden over 0% btw op zonnepanelen. Lees meer
 • Speciale regeling gebruikelijk loon start-up verdwijnt. Lees meer
 • Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties. Lees meer
 • Voorwaarden tegemoetkoming energiekosten (TEK) bekend. Lees meer
 • Vrije ruimte in 2023 naar 3% over fiscale loonsom van € 400.000. Lees meer
 • Saldering terug geleverde elektriciteit zonnepanelen op jaarbasis. Lees meer
 • Lagere Aof-premie voor kleine werkgever vanaf 2023. Lees meer
 • Straks geen BOR/BOF meer voor verhuurd vastgoed. Lees meer
 • Subsidie afgelaste evenementen begin 2022 nu aanvragen. Lees meer
 • Grens aan aftrek periodieke giften. Lees meer
 • Meer geld voor energie- en milieuvriendelijk ondernemen. Lees meer
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting vervalt per 2025. Lees meer
 • Forse stijging tarief box 3. Lees meer
 • Laatste mogelijkheid voor opbouw FOR. Lees meer
 • 0% btw voor zonnepanelen op woningen vanaf 2023. Lees meer
 • Laatste tijdvak voor middeling is 2022-2024. Lees meer
 • Verdere versoepeling aflossen belastingschuld corona. Lees meer
 • Groene beleggingen? Mogelijk (meer) recht op rechtsherstel box 3. Lees meer
 • STAP-subsidie focust meer op mbo 4. Lees meer
 • Top-10 Year-End Tips 2022. Read more
 • Top 10 Eindejaartips 2022. Lees meer
 • Vanaf 2024 twee tarieven in box 2. Lees meer
 • Let op de peildatumarbitragebepaling box 3-stelsel 2023. Lees meer
 • Lagere energierekening vanaf november 2022. Lees meer
 • Minder jubelton in 2023, afgeschaft in 2024. Lees meer
 • Soepeler regulier uitstelbeleid Belastingdienst. Lees meer
 • Mag u de zakelijke e-mail van uw werknemers controleren? Lees meer
 • Belastingdienst soepel bij vertraging BSN. Lees meer
 • Vrije ruimte werkkostenregeling verruimd. Lees meer
 • Deurwaarder bij niet terugbetalen TVL. Lees meer
 • Top 10 proposals from Prince’s Day 2022. Read more
 • Bezitten, schenken en erven verhuurde woning vanaf 2023 hoger belast. Lees meer
 • Wellicht verder uitstel van betaling fiscale coronaschulden. Lees meer
 • Niet-bezwaarmakers box 3 krijgen geen rechtsherstel. Lees meer
 • Top 10 Prinsjesdag 2022. Lees meer
 • Volgend jaar tarief box 1 verder omlaag. Lees meer
 • Zelfstandigenaftrek komende jaren fors omlaag. Lees meer
 • Belastingvrije kilometervergoeding omhoog in 2023 én 2024. Lees meer
 • Verruimde betalingsregeling voor terugbetalen toeslagen. Lees meer
 • Geen aftrek btw zonnepanelen bij onbelaste verhuur. Lees meer
 • Maxima 2023 topinkomens WNT bekend. Lees meer
 • Hogere verlofuitkering door bijzondere minimumloonsverhoging. Lees meer
 • Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor 1 oktober. Lees meer
 • Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen bv aan. Lees meer
 • Tot eind september weer aanvraag SLIM mogelijk. Lees meer
 • Ook KIA voor Bed & Breakfast? Lees meer
 • Voorwaarden versoepeling aflossen belastingschuld corona. Lees meer
 • Meer belasting bij schenken of erven verhuurde woning. Lees meer
 • Compensatie voor eHerkenning verlengd. Lees meer
 • Extra mogelijkheid aanvraag voorschot GLB-subsidies. Lees meer
 • Auto van de zaak vóór aanvang dienstbetrekking. Lees meer
 • Box 3-heffing op basis van werkelijke rendement pas in 2026. Lees meer
 • Met terugwerkende kracht de bv in of uit? Lees meer
 • Fusie zonder belastingheffing met ingang van 2022? Onderneem actie. Lees meer
 • Geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers box 3. Lees meer
 • Tegemoetkoming bij beroepsziekten per 1 januari 2023. Lees meer
 • Bijsluiter met uitleg bij naheffing btw. Lees meer
 • Koopkrachtreparatie in 2023, maar lastenverzwaring voor het mkb. Lees meer
 • Onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 omhoog. Lees meer
 • Toch recht op TLTO vanwege bijzondere omstandigheid. Lees meer
 • Tax plans for 2023 – what do we already know? Read more
 • Inspecteur mag verzoek voorlopige aanslag niet zomaar weigeren. Lees meer
 • Mag ik mijn gebruikelijk loon verlagen? Lees meer
 • Afkoop deel pensioen half jaar vertraagd. Lees meer
 • Coronacrisis leidt niet tot andere waardepeildatum WOZ. Lees meer
 • Leg alimentatieverplichtingen nauwkeurig vast. Lees meer
 • Vraag uiterlijk 30 september btw EU-landen terug. Lees meer
 • Oordeel inspecteur niet nodig bij collectief bezwaar. Lees meer
 • Parkeren 'schone' auto vanaf volgend jaar mogelijk goedkoper. Lees meer
 • Belastingplannen voor 2023, wat weten we al? Lees meer
 • Wanneer moet u verrekende btw terugbetalen? Lees meer
 • Wat hoort er voor de overdrachtsbelasting bij een woning? Lees meer
 • Ook grote energieverbruikers krijgen energiebesparingsplicht. Lees meer
 • Geen aftrek voor dga die eigen boeterente bepaalt. Lees meer
 • Andere optieregeling voor startups vanaf 2023. Lees meer
 • Tijdelijk soepelere Belastingdienst bij saneringsakkoorden. Lees meer
 • Tweede Kamer wil liquiditeitsproblemen box 3 voorkomen. Lees meer
 • Dga, wanneer is een lening bij uw bv (on)zakelijk? Lees meer
 • Invoering UBO-register vertraagd. Lees meer
 • Hoe zit het met btw bij aanschaf vakantiewoning? Lees meer
 • Deadline 1 september aanvraag huur- en zorgtoeslag 2021. Lees meer
 • Toch navordering bij dezelfde 'kleine' aangiftefout. Lees meer
 • Btw bij korte verhuur woonruimte. Lees meer
 • Btw-forfait op zonnepanelen: hoe zit dat? Lees meer
 • Goedkeuring voorkoming dubbele belasting bij rechtsherstel box 3. Lees meer
 • Subsidieregeling 'NL leert door' aangepast. Lees meer
 • Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning. Lees meer
 • Overgangsregeling vrijstelling werkvergunning Oekraïners verlengd. Lees meer
 • Garantieverklaring verplicht voor eigenrisicodragerschap WGA. Lees meer
 • Onbelast vergoeden verblijfskosten zonder bewijs, kan dat? Lees meer
 • Is corona een argument voor verlenging redelijke termijn Belastingdienst? Lees meer
 • Impact verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD op uw onderneming. Lees meer
 • Correctie bijtelling bij andere vakantieauto dan uw zakelijke? Lees meer
 • RVO wijst bezwaren TVL toe bij afwijkende bedrijfsactiviteit. Lees meer
 • Premie Aof bij uitkering aanvullend geboorteverlof. Lees meer
 • Wetsvoorstel 'Wet werken waar je wilt' aangenomen. Lees meer
 • Duidelijke overeenkomst voorkomt problemen verdeling ouderdomspensioen bij echtscheiding. Lees meer
 • Ondernemer kan bedrijfsadres bij KvK afschermen bij dreiging. Lees meer
 • Meer toezicht op en uitbreiding voorwaarden ANBI. Lees meer
 • Opties mogelijk rechtsherstel niet-bezwaarmakers Box 3. Lees meer
 • Vanaf 2024 voor iedereen gelijk minimumuurloon. Lees meer
 • Kabinet wil invoering rekeningrijden vanaf 2030. Lees meer
 • Is speculeren met cryptovaluta belast? Lees meer
 • Additional obligations relating to on-call workers from August 2022. Lees meer
 • Renteaftrek voormalige eigen woning met kraakwacht(overeenkomst). Lees meer
 • Subsidieregeling Verduurzaming MKB per direct stopgezet. Lees meer
 • Aangescherpte informatieplicht voor de werkgever. Lees meer
 • Gebruikt u nog verouderde Modelovereenkomsten? Lees meer
 • Advocaat-generaal vraagt mening Hoge Raad over eHerkenning. Lees meer
 • Collectieve zorgverzekering? Geen premiekorting meer. Lees meer
 • Invorderingsrente per 1 juli naar 1%. Lees meer
 • Digitaliseringssubsidie voor kleine(re) ondernemers. Lees meer
 • Aanvullende verplichtingen oproepkrachten vanaf augustus 2022. Lees meer
 • Kabinet wil versoepeling aflossen coronaschulden. Lees meer
 • Fiscus past aftrek culturele giften te beperkt toe. Lees meer
 • Studiekostenbeding: wat verandert er? Lees meer
 • Belastingdienst start met rechtsherstel box 3. Lees meer
 • Vakantiewerk? Maak gebruik van scholieren- en studentenregeling. Lees meer
 • Toch TVL bij switch bedrijfsactiviteit. Lees meer
 • Toeslagen voor Oekraïners. Lees meer
 • Alleen btw-aangifte bepalend voor omzetverlies TVL. Lees meer
 • Nevenwerkzaamheden: de situatie na 1 augustus 2022. Lees meer
 • Subsidie extra loondoorbetaling langdurig zieke zorgwerknemers. Lees meer
 • Verhuur woning ook bij zelfbewoning belast? Lees meer
 • Extra subsidie voor verminderen CO2 en hernieuwbare energie. Lees meer
 • Einde aan afspraken met België en Duitsland over thuiswerken. Lees meer
 • Kunt u de fiscale aftrek van gemengde kosten herzien? Lees meer
 • Nieuwe bedragen jeugd-LIV bekend. Lees meer
 • Oprichten bv per 1 augustus ook digitaal. Lees meer
 • Tijdelijk minder werk voor uw werknemers? Lees meer
 • Ook bij diepslapers recht op compensatie van transitievergoeding. Lees meer
 • BMKB-regeling verlengd. Lees meer
 • Immateriële schadevergoeding vaak belastingvrij. Lees meer
 • Sterke ontwikkeling winst en brutomarges in de automotive. Lees meer
 • Termijn teruggave bpm bij export niet heilig. Lees meer
 • De bouw laat in 2021 opnieuw solide groeicijfers zien. Lees meer
 • TVL voor starters tot 2 augustus aan te vragen. Lees meer
 • Winstgroei in de detailhandel, maar niet voor iedereen. Lees meer
 • Vanaf 2023 geen opbouw fiscale oudedagsreserve meer mogelijk. Lees meer
 • Horeca herpakt zich in 2021 enigszins dankzij steunpakketten. Lees meer
 • Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk. Lees meer
 • Sterk omzetherstel voor de branche transport en logistiek. Lees meer
 • 30%-regeling vanaf 2024 beperkt tot de Balkenende-norm. Lees meer
 • Het mkb staat voor grote uitdagingen. Lees meer
 • Per 1 juni SLIM-subsidie voor grootbedrijf aanvragen. Lees meer
 • Zonnepanelen: saldering en btw. Lees meer
 • Kabinet wil vrijstelling BPM bestelauto afschaffen. Lees meer
 • Laatste kans om werkelijke omzet TVL door te geven. Lees meer
 • Voorjaarsnota: forse beperking eerste tariefschijf VPB. Lees meer
 • Wanneer zijn kosten van maaltijden aftrekbaar? Lees meer
 • Vanaf 2024 twee tarieven voor box 2. Lees meer
 • Welke reiskosten kunt u in 2022, 2023 en 2024 onbelast vergoeden? Lees meer
 • Tarief overdrachtsbelasting beleggings- en bedrijfspand fors hoger. Lees meer
 • Hoger loon voor dga vanaf 2023? Lees meer
 • Voorjaarsnota: wat zijn de fiscale gevolgen? Lees meer
 • Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor te late bezwaarmakers. Lees meer
 • Wat als u het niet eens bent met het geboden rechtsherstel box 3? Lees meer
 • Lever extra info TVL binnen twee weken aan! Lees meer
 • Woonplaatsvoorwaarde in Nederland bij TOZO onrechtmatig. Lees meer
 • Buitenlandse werkgever? Wanneer is een auto vrijgesteld van bpm? Lees meer
 • Rechter akkoord met modelmatige bepaling WOZ-waarde. Lees meer
 • Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 verhoogd. Lees meer
 • Vergunningsgrens eurovergunning voertuigen binnen EU omlaag. Lees meer
 • Let op voorwaarden 30%-regeling. Lees meer
 • Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop klein pensioen ingediend. Lees meer
 • TVL Q4 2020 op basis van werkelijke activiteiten. Lees meer
 • Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022. Lees meer
 • Extra steun gemeentes voor herstructurering winkelgebieden.