Tips en publicaties

 

 • Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen? Lees meer
 • Aanvraagloket voor de NOW is open. Lees meer
 • Ook financiële hulp zorgverleners door corona. Lees meer
 • Aanvragen NOW: welk loon telt mee? Lees meer
 • Geen tegemoetkoming 4000 euro door onjuiste SBI-code? Lees meer
 • Corona: moet u wel of niet het loon doorbetalen? Lees meer
 • Compensatie ouders voor kosten kinderopvang. Lees meer
 • Huisarts krijgt extra 10 euro per patiënt door corona. Lees meer
 • Ondernemers kunnen loonmaatregel NOW 6 april aanvragen. Lees meer
 • Uitstel aanvraag en mededeling WBSO. Lees meer
 • Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check! Lees meer
 • Gehuwd maar beiden eigen huis? Eén keer hypotheekrenteaftrek. Lees meer
 • Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden? Lees meer
 • Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen. Lees meer
 • Geen Nederlandse bijstand voor in buitenland wonende zzp'er. Lees meer
 • Inkomensnood? Nieuwe regels tijdelijke bijstand zzp'er. Lees meer
 • Aanvraag steunmaatregel € 4.000 gestart. Lees meer
 • Ontslag vanwege corona. Lees meer
 • Mag u als werkgever het vakantiegeld uitstellen? Lees meer
 • Kosten en uren WBSO doorgeven vóór 1 april. Lees meer
 • Belastinguitstel en NOW? Doe op tijd aangifte loonheffingen! Lees meer
 • Exportkredietverzekering verruimd vanwege coronacrisis. Lees meer
 • Geen derdenverklaring bij uitstel belastingbetaling door corona. Lees meer
 • Kan ik al tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) aanvragen? Lees meer
 • Corona: coulance betalen pensioenpremie en waterschappen. Lees meer
 • Corona: recht op kortdurend zorgverlof? Lees meer
 • Corona: kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen? Lees meer
 • Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april aanvragen. Lees meer
 • Strikte voorwaarden bij lenen van eigen pensioen-bv. Lees meer
 • Btw-regels voorraad op afroep gewijzigd! Lees meer
 • Ontslagreden verplicht vermelden op loonaangifte. Lees meer
 • Bedrijven krijgen extra ondersteuning vanwege coronavirus. Lees meer
 • Wijzigingen premiedifferentiatie WW. Lees meer
 • Tijdelijke versoepeling rij- en rusttijden voor bevoorrading apotheken. Lees meer
 • Versoepeling regels bij bevoorrading supermarkten. Lees meer
 • Versoepeling transportregels bevoorrading supermarkten en apotheken. Lees meer
 • Extra geboorteverlof vanaf 1 juli 2020. Lees meer
 • Fout in belastingaanslagen percentages box 3. Lees meer
 • Huis gekocht? Wat mag je nou wel en niet fiscaal aftrekken? Lees meer
 • Winstvrijstelling vereniging of stichting pas bij vijf jaar bestaan. Lees meer
 • Check berekening LIV en LKV. Lees meer
 • Wellicht krijgt u toch huurtoeslag. Lees meer
 • Beperk commerciële schade door coronavirus. Lees meer
 • Werktijdverkorting vanwege coronavirus? Lees meer
 • Een buitenlandse werknemer in dienst nemen? Drie voorbeelden. Lees meer
 • Strenger toezicht Belastingdienst op zzp’ers bouw en zorg. Lees meer
 • Obligation to report on foreign carriers with effect from 1 March. Lees meer
 • eHerkenning in 2020 nog niet verplicht voor btw-aangifte. Lees meer
 • Fiscale voordelen elektrische auto tot 2025. Lees meer
 • Nieuwe mkb-scholingssubsidie SLIM vanaf 2 maart aanvragen. Lees meer
 • Invoering UBO-register laat nog langer op zich wachten. Lees meer
 • Akkoord over verplichte AOV voor zzp’er. Lees meer
 • Andere bewijsregels bij toepassing btw-nultarief internationale handel. Lees meer
 • Huwelijkse voorwaarden, het verrekenbeding en uw onderneming. Lees meer
 • Nieuwe bestelauto? Zorg voor een nieuwe verklaring. Lees meer
 • Check uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. Lees meer
 • Vanaf 1 maart meldingsplicht buitenlandse transporteur. Lees meer
 • Meedoen met de KOR? Aanmelding uiterlijk 3 maart! Lees meer
 • Adviseur Hoge Raad: KIA verdelen onder vennoten. Lees meer
 • Internationale handel? Verplicht btw-identificatienummer op factuur. Lees meer
 • Duizenden voorlopige teruggaven onterecht stopgezet. Lees meer
 • Aandachtspunten fiscale fietsregeling per 2020. Lees meer
 • Forse stijging waarde verpachte landbouwgrond. Lees meer
 • Is uw WOZ-beschikking wel juist? Lees meer
 • Gratis leasefiets via werkkostenregeling? Lees meer
 • Vanaf 1 juli subsidie elektrische auto. Lees meer
 • Uitstel loonaangifte vanwege problemen e-Herkenning. Lees meer
 • Hoe bereken je aftrekbare en niet-aftrekbare btw? Lees meer
 • Regeling onwerkbaar weer aangepast. Lees meer
 • BOR bij schenken vastgoed-bv. Lees meer
 • Geen onkostenvergoeding in plaats van gebruikelijk loon dga. Lees meer
 • De Brexit: done deal… voor nu. Lees meer
 • Niet te veel reserves ANBI. Lees meer
 • Aanvraag WBSO versoepeld. Lees meer
 • Drie maanden extra voor bewijs vaste contracten. Lees meer
 • Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet! Lees meer
 • Aftrekpost gemengde kosten: hoe bereken je die? Lees meer
 • Ondernemers boos over verplichte e-Herkenning. Lees meer
 • De Brexit: is de no deal van tafel? Lees meer
 • Aanpassing btw-regels fiets van de zaak. Lees meer
 • Personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte. Lees meer
 • Drempel investeringsbedrag KIA omhoog. Lees meer
 • Uitzenden, payrolling of contracting? Voorkom verrassingen. Lees meer
 • Verruiming BMKB-krediet vanwege stikstof en PFAS. Lees meer
 • 10 belangrijke wijzigingen voor de werkgever 2020. Lees meer
 • Invoering UBO-register vertraagd. Lees meer
 • Loonheffingskorting: waar woont uw werknemer? Lees meer
 • Transitievergoeding bij ontslag rond de jaarwisseling. Lees meer
 • Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken? Lees meer
 • Eind 2020 eindigt overgangsrecht zuivere saldolijfrente. Lees meer
 • Btw terug op bouwkosten woning met zonnepanelen? Lees meer
 • Fiscale toost op het nieuwe jaar! Lees meer
 • Heffing box 3 ook voor 2015 in strijd met Europees recht. Lees meer
 • Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000. Lees meer
 • Nieuwe Energielijst 2020 bekend. Lees meer
 • Btw-tip! Hoeveel btw op optreden diskjockey? Lees meer
 • Salariseisen kennismigranten hoger in 2020. Lees meer
 • Drie extra maanden voor administratie lage WW-premie. Lees meer
 • Geen bedrijfsopvolgingsregeling bij verhuur tankstation. Lees meer
 • Zorg dat uw herinvesteringsreserve dit jaar niet vrijvalt. Lees meer
 • Nieuwe cao horeca: 3% loonsverhoging. Lees meer
 • Voorkom vermogensbelasting via spaar-bv. Lees meer
 • Een overbruggingslijfrente? Lees meer
 • Probeer dit jaar uw winst laag te houden. Lees meer
 • Hoeveel betaalt de fiscus mee aan het kerstpakket? Lees meer
 • Verhuizen rond de jaarwisseling? Let op! Lees meer
 • Hypotheekrente een half jaar vooruitbetalen? Lees meer
 • Ook nog scholingsaftrek in 2020 en 2021. Lees meer
 • Hoge Raad geeft ruime uitleg aftrek hypotheekrente bij verhuizing. Lees meer
 • Extra aftrekpost door aankoop lijfrente. Lees meer
 • Profiteer nog van extra aftrek milieuvriendelijke auto. Lees meer
 • Groen licht voor oprichting Invest NL. Lees meer
 • Leasekosten auto vervoerskosten bij ziekte. Lees meer
 • AVG: praktijkovername, wat te doen met patiëntendossiers? Lees meer
 • Laatste kans afkoop met korting pensioen in eigen beheer. Lees meer
 • Correctie voorlopige aanslag VPB bij gebroken boekjaar. Lees meer
 • Fiscale voordelen? Nog één maand de tijd. Lees meer
 • De transitievergoeding: dit wijzigt per 1 januari 2020. Lees meer
 • Nog belastingvrij schenken in 2019? Lees meer
 • Een wildgroei aan bv’s? Tijd voor actie. Lees meer
 • Is grootscheepse verbouwing ook nieuwbouw? Lees meer
 • Primeur! Vergoeding zzp’er in cao architecten. Lees meer
 • Btw-tip! Spaaracties: let op de btw. Lees meer
 • Premiedifferentiatie WW en fietsregeling in 2020? Lees meer
 • Ongebruikelijke transacties: dga aansprakelijk voor bv. Lees meer
 • Haal het maximale uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Lees meer
 • Hoe viert u een fiscaal vriendelijk sinterklaasfeest? Lees meer
 • Nieuwe subsidieregeling voor scholing bij mkb. Lees meer
 • Ook afvalstoffenheffing bij leegstand bedrijfspand. Lees meer
 • Aangiftebrief Loonheffingen verstuurd. Lees meer
 • Pas vanaf 2020 op met concernregeling werkkostenregeling. Lees meer
 • WAB: nieuwe regels oproepkrachten. Lees meer
 • Hoge Raad zet streep door slapend dienstverband. Lees meer
 • Dit jaar nog snel dividend uitkeren? Lees meer
 • Partneralimentatie herzien? Houd rekening met toeslagen! Lees meer
 • Top 10 Eindejaarstips voor de ondernemer. Lees meer
 • Informatiebeschikking inspecteur, wat mag? Lees meer
 • Top 10 year-end tips for entrepreneurs. Lees meer
 • Uw medewerker volgend jaar een fiets van de zaak? Lees meer
 • Toch fors hogere bpm door andere meetmethode. Lees meer
 • Eten tijdens winkeluren, belast of onbelast? Lees meer
 • WAB: checklist voor nieuwe arbeidsmarktregels. Lees meer
 • 20 november: deadline kleineondernemersregeling. Lees meer
 • New Employment Laws and Temporary Contracts. Lees meer
 • Update Handboek Loonheffingen. Lees meer
 • Transportbedrijf moet alle gewerkte uren uitbetalen. Lees meer
 • Bedrag minimumloon per 2020 bekend. Lees meer
 • Mag gemeente btw op onroerend goed herzien? Lees meer
 • 1 april verbod rookruimte horeca. Lees meer
 • Opleidingskosten in aftrek op transitievergoeding. Lees meer
 • Voorkomen bijtelling auto? Zware bewijslast. Lees meer
 • eHerkenning per 2020 verplicht voor loonaangifte. Lees meer
 • Gemiddelde premies WGA en ZW omhoog in 2020. Lees meer
 • Fiscus betaalt mee aan kosten diefstal. Lees meer
 • Vanaf 2020 meer WW-premie voor flexwerkers. Lees meer
 • Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag 2019? Lees meer
 • Mogen aandelen ook in de werkkostenregeling? Lees meer
 • Stijging kosten wegvervoer 2020. Lees meer
 • Btw-tip! Non-profit en btw: de valkuilen. Lees meer
 • eHerkenning voor het UWV al geregeld? Lees meer
 • Dga: laatste kans afkoop pensioen met korting! Lees meer
 • Nieuw btw-nummer voor zzp’er. Lees meer
 • Advies aan Hoge Raad: einde slapend dienstverband? Lees meer
 • Is een plug-in hybride fiscaal nog interessant? Lees meer
 • Computer ten laste van de winst? Lees meer
 • Nationale Hypotheek Garantie wordt goedkoper. Lees meer
 • Eventjes langer werken. Meteen recht op extra loon? Lees meer
 • Maaltijd op het werk, wat zijn de regels? Lees meer
 • Loonaangifte via nieuwe portaal Belastingdienst. Lees meer
 • Geen overdrachtsbelasting bij zakelijke splitsing bv. Lees meer
 • Ook bij gebruik privéterrein wegenbelasting betalen? Lees meer
 • Wijziging regels rentevergoeding vennootschapsbelasting 2020. Lees meer
 • Kosten implantaten en kronen aftrekbaar. Lees meer
 • Definitief verbod op roken in horeca: rookruimte moet dicht. Lees meer
 • Openstelling SDE subsidie vanaf 29 oktober 2019. Lees meer
 • Bijtelling elektrische auto volgend jaar verdubbeld. Lees meer
 • Volgend jaar lagere premie Zorgverzekeringswet. Lees meer
 • Wat is 'meer dan normaal vermogensbeheer'? Lees meer
 • Zelfstandigenaftrek fors omlaag. Lees meer
 • Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contracten. Lees meer
 • Flinke beknotting aftrekposten in 2020. Lees meer
 • Subsidie voor versnelde aanleg laadpleinen. Lees meer
 • Vanaf 2020 twee tarieven box 1. Lees meer
 • Verder uitstel lastenverlichting grootbedrijf. Lees meer
 • Hypotheek aflossen? Denk aan peildatum vermogensbelasting. Lees meer
 • Top 10 voorstellen en wijzigingen Belastingplan 2020. Lees meer
 • Hogere boete en lik op stuk bij ontbreken RI&E. Lees meer
 • Paid VAT abroad? Reclaim this VAT before October 1st. Lees meer
 • WKR: meer ruimte belastingvrij extraatje. Lees meer
 • Top 10 proposals and changes in the 2020 Tax Plan. Lees meer
 • Heffingskortingen volgend jaar extra omhoog. Lees meer
 • Scherpere regels rond giftenaftrek. Lees meer
 • Wees alert op btw-fraude. Lees meer
 • Eind derde kwartaal, nog iets reserveren? Lees meer
 • Prinsjesdag top 10: wat weten we al? Lees meer
 • BOR: aandelen vijf jaar in bezit. Lees meer
 • Wat houdt de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering in? Lees meer
 • 2022: geen spaartaks tot € 440.000. Lees meer
 • Nieuw procesrecht in handelszaken per 1 oktober 2019. Lees meer
 • Ook verlaging winstbelasting 2021 onzeker. Lees meer
 • Deadline Brexit 31 oktober? Bereid u voor. Lees meer
 • Verwachte automaatregelen per 2020. Lees meer
 • Eigenrisicodrager worden? Aanvragen vóór 1 oktober! Lees meer
 • Mogelijk minder overdrachtsbelasting starters. Lees meer
 • Geen aanpak import gebruikte elektrische auto. Lees meer
 • Online een bv oprichten? Vanaf 1 augustus 2021. Lees meer
 • Deadline Subsidie Praktijkleren 16 september! Lees meer
 • Nieuwe arbeidsmarktregels: wat komt later? Lees meer
 • Opletten bij wijziging auto van de zaak. Lees meer
 • AVG: hoe beveilig je persoonsgegevens tegen digitale bedreigingen? Lees meer
 • Isoleren woning? Vraag vanaf 2 september subsidie aan. Lees meer
 • ‘Vpb minder omlaag, afbouw zelfstandigenaftrek’. Lees meer
 • Btw-tip! Betaalde btw buitenland? Vraag deze voor 1 oktober terug. Lees meer
 • Wat bepaalt uw sectorindeling? Lees meer
 • Leg studiekostenbeding werknemer nauwkeurig vast. Lees meer
 • Zonder begeleiding of toezicht geen aftrek scholingskosten. Lees meer
 • Kleineondernemersregeling? Aanmelden voor 20 november. Lees meer
 • Agiostorting derdenrekening notaris valt in box 3. Lees meer
 • Heeft uw kantoor al energielabel C? Lees meer
 • 500 km zijn bepalend of auto zakelijk is. Lees meer
 • Beschikking tegemoetkomingen Wtl? Check deze! Lees meer
 • Massaal bezwaar heffing box 3 afgewezen. Lees meer
 • Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten. Lees meer
 • Zware bewijslast voor fiscus bij werkkostenregeling. Lees meer
 • Fiscale controle? Vergaande bevoegdheden Belastingdienst. Lees meer
 • Profiteer als transportsector van de milieu- en energie-investeringsaftrek. Lees meer
 • Wanneer is afkoopsom leaseauto aftrekbaar? Lees meer
 • Brengt bijverdienste studiefinanciering in gevaar? Lees meer
 • Wat te doen met de leaseauto bij ontslag werknemer? Lees meer
 • Vakantiewoning in buitenland belast? Lees meer
 • Factuurtips voor de horecaondernemer. Lees meer
 • Hoge Raad: welke eisen voor fiscale eenheid btw? Lees meer
 • Vraag op tijd eHerkenning UWV aan! Lees meer
 • Wilt u een laadpaal voor uw klanten? Lees meer
 • Recht op KIA bij investering buiten samenwerking? Lees meer
 • Is toekomstige ontslagvergoeding al aftrekbaar? Lees meer
 • Biedt u uw kind vakantiewerk op uw bedrijf? Lees meer
 • Zelfstandigenaftrek niet naar keuze toepassen? Lees meer
 • Klimaatakkoord: bijtelling elektrische auto fors hoger. Lees meer
 • Gebruikelijk loon dga € 45.000 of lager? Lees meer
 • New Quality Certificate for Migrant Worker Accommodation. Lees meer
 • Op vakantie met auto van de zaak? Bijtelling loopt door. Lees meer
 • Verlies op rekening-courant aftrekbaar? Lees meer
 • Minimumtarief van € 16 voor zzp’er. Lees meer
 • Positie werknemers bij doorstart verbeterd. Lees meer
 • Declare your Global Income. Lees meer
 • Akkoord en subsidie schonere binnenvaart en zeevaart. Lees meer
 • ANBI: publiceer uw jaarcijfers vóór 1 juli. Lees meer
 • Btw-tip! Wordt uw factuur niet meer betaald? De btw-gevolgen. Lees meer
 • Hoge Raad: belasting op spaargeld niet reëel. Lees meer
 • Extra geld voor start-ups en scale-ups. Lees meer
 • Wijziging bijstand zelfstandigen. Lees meer
 • Straks minder lang betalen voor uw ex? Lees meer
 • Auto zakelijk of privé? Niet zomaar switchen. Lees meer
 • Verstrekte lening behoort meestal tot uw privévermogen. Lees meer
 • Aftrek scholingsuitgaven blijft in 2020. Lees meer
 • Bijbaantje? Gunstige regeling scholier! Lees meer
 • Geef uw wereldinkomen op. Lees meer
 • Tijdelijk contract met een concurrentiebeding? Lees meer
 • Btw holding niet zonder meer aftrekbaar. Lees meer
 • Wel of niet sparen in de bv? Lees meer
 • Subsidie praktijkleren aanvragen vanaf 2 juni. Lees meer
 • Geen vrijstelling voor reserve VvE. Lees meer
 • Nieuwe Arbeidswet gaat 1 januari 2020 in. Lees meer
 • Is een bv de komende jaren fiscaal voordelig? Lees meer
 • Ondernemersactiviteiten moeten aantoonbaar zijn. Lees meer
 • Advocaatkosten voor werknemer niet aftrekbaar. Lees meer
 • Energiebesparing rapporteren voor 1 juli. Lees meer
 • Het cafetariamodel en de werkkostenregeling. Lees meer
 • Minder vakantiegeld dit jaar. Waarom? Lees meer
 • Winst doorverkochte woningen belast bij dga. Lees meer
 • Schenkvrijstelling eigen woning: spreiden? Lees meer
 • Nieuwe ketenregeling tijdelijke contracten. Lees meer
 • Fiscale vrijstelling letselschadevergoeding box 3? Lees meer
 • Wanneer valt een wilsrecht in box 3? Lees meer
 • Recht op hypotheekrenteaftrek? Akte goed bewaren! Lees meer
 • Niet-aftrekbare btw zakenauto verlaagt winst. Lees meer
 • Opletten met bezitseis BOR. Lees meer
 • Geen hogere KIA voor vof. Lees meer
 • Overgangsrecht voor onderhoud monument. Lees meer
 • Noodzaak AVG-procedure privacyrechten! Lees meer
 • Extra aftrek: is het bedrijfsmiddel nog duurzaam? Lees meer
 • Changes on-demand contracts in The Netherlands. Lees meer
 • Wat is de afschrijvingstermijn van zonnepanelen? Lees meer
 • Financieel ruggensteuntje voor de zzp’er. Lees meer
 • Bezwaren box 3-heffing opnieuw 'massaal bezwaar'. Lees meer
 • Flexibele werknemer in EU krijgt minimumrechten. Lees meer
 • Aansprakelijkheid belastingschulden bij inlenen. Lees meer
 • Nieuwe kleineondernemersregeling. Meld u 1 juni aan! Lees meer
 • WOZ-waarde bedrijfspand: wat kunt u afschrijven? Lees meer
 • Verzekerd volgens EU-recht bij meerdere banen. Lees meer
 • Doorstart failliete winkelketens moeilijker. Lees meer
 • Wettelijke vakantiedagen 2018 vervallen op 1 juli. Lees meer
 • Salderingsregeling zonnepanelen na 2023 geleidelijk afgebouwd. Lees meer
 • Eerste Kamer ook akkoord met spoedreparatie fiscale eenheid. Lees meer
 • Hogere kostenaftrek eigen rijders. Lees meer
 • Uw vrijwilligersbeleid op orde? Doe de check! Lees meer
 • Nieuwe bedragen minimumloon per 1 juli 2019. Lees meer
 • Check bijtelling aangifte 0%-emissie auto uit 2013. Lees meer
 • Alleen nog e-facturen naar overheid. Lees meer
 • Btw-tip! Verhuur van vakantiewoning? Let op de btw. Lees meer
 • Voorkom belastingrente met voorlopige aanslag. Lees meer
 • Rechter beëindigt 'slapend' dienstverband: transitievergoeding! Lees meer
 • Wederom uitstel Brexit? Lees over het overgangsrecht. Lees meer
 • Wat verandert er met oproepcontracten? Lees meer
 • Wel of geen btw berekenen bij medische diensten. Lees meer
 • Ook fiscaal voordeel bij voortgezette onderneming. Lees meer
 • Extra btw terug op pand met zonnepanelen. Lees meer
 • Betaalde belasting is geen gift. Lees meer
 • Bijtelling gebruikte importauto in strijd met Europees recht? Lees meer
 • Vanaf 1 april belastingrente over btw-teruggaaf. Lees meer
 • Uitstel Brexit tot 31 oktober 2019. Lees meer
 • Ontmoedigen kortlopend pachten. Lees meer
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap. Lees meer
 • Mag u de leaseauto van uw medewerker innemen? Lees meer
 • Belastingdienst treedt op bij kruislings schenken. Lees meer
 • Veel winst in een jaar en weinig winst andere jaar? Lees meer
 • Belangrijke aftrekposten voor uw belastingaangifte. Lees meer
 • Uw verpachte grond in box 1 of in box 3? Lees meer
 • Bewaar uw administratie op de juiste wijze. Lees meer
 • Zzp'er inhuren? Let op regels Wet DBA! Lees meer
 • Fiscale regelingen voor gezonder personeel. Lees meer
 • WOZ-waarde onjuist? Maak bezwaar! Lees meer
 • Aandelen aan toonder niet meer anoniem te verhandelen. Lees meer
 • Schenkvrijstelling, ook als kosten al betaald zijn. Lees meer
 • Controleer berekening LIV en LKV. Lees meer
 • Pech onderweg, wat mag u vergoeden? Lees meer
 • Datalekken, wat leren we ervan? Lees meer
 • Recht op zelfstandigenaftrek bij weinig omzet? Lees meer
 • Wijziging Wet WOZ in de maak. Lees meer
 • Akkoord EU: vanaf 2025 lagere uitstoot nieuwe trucks. Lees meer
 • Niet-afgedragen loonheffing dga is geen loon. Lees meer
 • Fiscale wijzigingen voor de dga 2019. Lees meer
 • Subsidie aardgasvrije woningen voor bouwsector. Lees meer
 • Fit blijven in de zorg, wat is fiscaal mogelijk? Lees meer
 • Vof vereist redelijke gelijkwaardigheid partners. Lees meer
 • Vanaf 2020 lage btw op digitale boeken? Lees meer
 • Voorlopige aanslag te hoog door dividenduitkering? Lees meer
 • New Legislation regarding 'International' Divorce. Lees meer
 • Reële rente bij hypothecaire lening aan uw kind. Lees meer
 • Vier jaar oude auto is 'nieuw' voor bpm. Lees meer
 • Nieuwe regelgeving 'internationale' scheiding. Lees meer
 • Akkoord spoedreparatie fiscale eenheid. Lees meer
 • Meer rechten voor flexwerknemers. Lees meer
 • Tax transition laws concerning a hard Brexit. Lees meer
 • Geen MIA-aftrek meer voor hybride auto. Lees meer
 • Wat betekent de Brexit voor uw btw? Lees meer
 • Een check op de AVG! Lees meer
 • Arbeidsmarktwet: wat gaat er wel en niet door? Lees meer
 • Straks minder lang betalen voor uw ex? Lees meer
 • Wijziging kantineforfait sportclubs. Lees meer
 • Werkkostenregeling per 2020 verruimd. Lees meer
 • Fiscaal overgangsrecht bij harde Brexit. Lees meer
 • Loonheffingennummer aanvragen nieuwe bv. Lees meer
 • Rapportageplicht energiebesparing ook voor uw bedrijf? Lees meer
 • Let op: denk aan afrekening WKR. Lees meer
 • Nog geen 18 jaar en al ondernemer. Lees meer
 • Hogere vrijstelling bij schenking bedrijf. Lees meer
 • Bonus of loon, wat is wijsheid? Lees meer
 • Mijn Belastingdienst vernieuwd. Lees meer
 • Btw-tip! Vraag btw op zonnepanelen snel terug. Lees meer
 • Grote donaties moeten openbaar worden. Lees meer
 • Uitbetaling heffingskortingen verder afgebouwd. Lees meer
 • Inkomensvoordeel LIV? Uiterlijk 31 januari! Lees meer
 • Autobedrijven rekenen op sterke groei van winst en omzet. Lees meer
 • Openstelling SDE+ subsidie 12 maart 2019. Lees meer
 • Detailhandel gaat in 2019 uit van gematigde groei omzet en winst. Lees meer
 • Verdeel vermogen in box 3 slim. Lees meer
 • Brexit en btw? Vraag vóór februari vergunning aan. Lees meer
 • Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer? Lees meer
 • Start het nieuwe jaar met administratieve schoonmaak. Lees meer
 • Innovatie en verduurzaming maken voor mkb in 2019 het verschil. Lees meer
 • Brexit: 'Digitaal verkeer onder druk'. Lees meer
 • Auto van de zaak? Verdeel de bijtelling. Lees meer
 • Geen WMO, dan aftrek zorgkosten. Lees meer
 • Werkgever verplichten tot ontslag? Lees meer
 • Btw-vrij personeel uitlenen? Nieuwe voorwaarden! Lees meer
 • Belastingvrij schenken in 2019. Lees meer
 • Wanneer is een lening zakelijk? Lees meer
 • Milieulijst: VAMIL en MIA 2019. Lees meer
 • Top 5 wijzigingen 2019 voor de werkgever. Lees meer
 • Brussel: aangescherpte reductie CO2-uitstoot auto's. Lees meer
 • Nieuwe afspraken loondoorbetaling bij ziekte. Lees meer
 • Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken. Lees meer
 • Fiscale wijzigingen 2019 voor de ondernemer. Lees meer
 • Meer koopkracht in 2019. Lees meer
 • Klopt uw voorlopige aanslag 2018 nog? Lees meer
 • Landbouwnormen gepubliceerd. Lees meer
 • Ook Eerste Kamer stemt in met Belastingplan 2019. Lees meer
 • Btw bij voorbereiding deal aftrekbaar? Lees meer
 • Uurvergoeding vrijwilligers omhoog. Lees meer
 • Altijd prijs voor fiscus in Oudejaarsloterij. Lees meer
 • Brexit: 6 knelpunten bedrijf bij een 'no deal'. Lees meer
 • Winstvrijstelling vereniging, hoe te berekenen? Lees meer
 • In december nog ruimte voor kerstpakket? Lees meer
 • Hoe snel moet de Belastingdienst reageren op uw bezwaar? Lees meer
 • Overdracht aandelen onroerendgoed-bv? Geen overdrachtsbelasting. Lees meer
 • Btw-aftrek op bouwkosten door zonnepanelen? Lees meer
 • 5 tips voor uw douanezaken. Lees meer
 • Zo blijft de kerstborrel betaalbaar. Lees meer
 • Nieuw: smartengeld voor naasten slachtoffer. Lees meer
 • Nieuwe fiscale regels elektrisch rijden. Lees meer
 • Loonkostenvoordeel lage inkomens? Nieuwe tarieven 2019. Lees meer
 • Pensioen in eigen beheer? Profiteer nog van 25% korting. Lees meer
 • Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto? Lees meer
 • Belgische werknemer recht op heffingskorting? Lees meer
 • Belastingdienst start nieuw portaal voor ondernemers. Lees meer
 • Minder belasting betalen door verrekenen verlies? Lees meer
 • Europees tolnetwerk stap dichterbij. Lees meer
 • Fiscus in actie om foute aangifte starter. Lees meer
 • Zonnepanelen niet mee in WOZ-waarde. Lees meer
 • Tarief WBSO al omhoog in 2019. Lees meer
 • Uitstel opvolger zzp-wet. Lees meer
 • Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw.