Tips en publicaties

 

 • Opzegtermijn valt ook onder transitievergoeding. Lees meer
 • Dga, hanteer zakelijke voorwaarden bij lening bij uw bv. Lees meer
 • Toetsing RI&E niet verplicht voor kleinere werkgever. Lees meer
 • Rechter tikt oneerlijke overheid op de vingers. Lees meer
 • Dit jaar nog belastingvrij schenken? Lees meer
 • Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021. Lees meer
 • Nieuwe UWV-uitvoeringsregels ontslagprocedure en ontslag. Lees meer
 • Kabinet beperkt aftrek liquidatie- en stakingsverliezen. Lees meer
 • VAT-related consequences of a no-deal Brexit on 1 January 2021. Lees meer
 • Franse woning: al een schenking of niet? Lees meer
 • Welke btw kunt u in uw werkruimte thuis aftrekken? Lees meer
 • Verliezen bv’s vanaf 2022 nog beperkt verrekenbaar. Lees meer
 • Welke gegevens kan men in het UBO-register opvragen? Lees meer
 • Nieuwe wet voor snellere oplossing schulden. Lees meer
 • Btw-gevolgen harde Brexit per 1 januari 2021. Lees meer
 • Subsidie bij overstap op schone bestelbus of vrachtwagen. Lees meer
 • Verdere voorwaarden BIK bekend. Lees meer
 • Verplichte administratie zorgbonus voor niet-werknemers. Lees meer
 • Extra verlaging Aof-premie voor kleine werkgever in 2022 en 2023. Lees meer
 • Doorschuiven subsidieaanvraag elektrische auto stopt. Lees meer
 • Aanvraag definitieve vaststelling NOW 1.0 vanaf 7 oktober. Lees meer
 • Kabinet verduidelijkt regels investeringsaftrek KIA. Lees meer
 • Aftrekposten in 2021 verder verlaagd. Lees meer
 • Versoepeling voor aflossing belastingschulden. Lees meer
 • Vermogenstoets zzp’er voorlopig van tafel. Lees meer
 • NOW 3.0: wat zijn de voorwaarden? Lees meer
 • Ook zorgbonus in 2021. Lees meer
 • Let op deadline 1 oktober voor coronamaatregelen. Lees meer
 • UBO-register vanaf 27 september open. Lees meer
 • Speel in op hogere belasting over innovatiewinst. Lees meer
 • Wat zijn de nieuwe plannen voor arbeids- en heffingskorting? Lees meer
 • Kabinet gaat investeringen aanjagen via BIK. Lees meer
 • Premies zorgverzekeringswet in 2021 flink omhoog. Lees meer
 • Lage bijtelling zonnecelauto’s zonder maximum. Lees meer
 • Minder overdrachtsbelasting voor jonge starter. Lees meer
 • Minder vrije ruimte WKR vanaf 2021. Lees meer
 • Bpm voortaan gebaseerd op inschrijving kentekenregister. Lees meer
 • Top 10 fiscale voorstellen Belastingplan 2021. Lees meer
 • Zelfstandigenaftrek tot 2036 extra afgebouwd. Lees meer
 • Verlaging winstbelasting 2021 met name voor het mkb. Lees meer
 • Aanpassing box 3 ontziet kleine vermogens. Lees meer
 • Top 10 tax proposals in the 2021 Tax Plan. Lees meer
 • Vraag buitenlandse btw vóór 1 oktober terug! Lees meer
 • Detachering buitenlandse arbeidskracht? Voorkom boete. Lees meer
 • Transitievergoeding kan toeslagen verminderen. Lees meer
 • NOW 1.0: wat heeft u nodig voor de eindafrekening? Lees meer
 • Fiscus maakt spelregels schuldsanering bekend. Lees meer
 • Geen plicht tot doorgeven juiste adres aan fiscus. Lees meer
 • Compensatie transitievergoeding slapend dienstverband? Voor 1 oktober aanvragen. Lees meer
 • Beslagvrije voet nu al naar 95 procent. Lees meer
 • Wie betaalt de kosten van thuiswerken? Lees meer
 • Steunpakket 3.0: de belangrijkste plannen op een rij. Lees meer
 • Wijziging btw-heffing afstandsverkopen in 2021. Lees meer
 • Steunmaatregelen corona ook na 1 oktober voortgezet. Lees meer
 • Nieuwe bedragen LIV en jeugd-LIV. Lees meer
 • Nieuwe rechtsvorm maakt maatschappelijk ondernemers beter herkenbaar. Lees meer
 • Gratis loopbaanadvies vanwege corona. Lees meer
 • TVL ook aanvragen via intermediair. Lees meer
 • Check op aftrek lijfrente 2018. Lees meer
 • Vallen extra inkomsten uit loondienst onder winst zzp’er? Lees meer
 • Rechter niet akkoord met rekenrente pensioen lager dan 4%. Lees meer
 • NOW terugbetalen of niet? Check het online. Lees meer
 • Vanaf 2021 vergoeding transitiekosten bij bijzonder einde onderneming. Lees meer
 • Fiscale hittegolf: airco voor de thuiswerkende ondernemer? Lees meer
 • Verstoorde arbeidsrelatie door salarisverlaging vanwege coronacrisis. Lees meer
 • Extra uitstel loonaangifte vanwege eHerkenning. Lees meer
 • Wat als uw aanvraag Tozo of NOW wordt afgewezen? Lees meer
 • Waar ligt de ondergrens voor een navorderingsaanslag? Lees meer
 • In quarantine after holiday: who has to pay the wages? Lees meer
 • Een verbetertraject aanbieden…formaliteit of niet? Lees meer
 • Check uw beschikking LIV en LKV. Lees meer
 • Ook subsidie voor amateursportclubs vanwege corona. Lees meer
 • Een webshop, welke verplichtingen zijn er? Lees meer
 • Verruiming aftrek scholingskosten van transitievergoeding. Lees meer
 • Wat als een werkgever te veel loon uitbetaald bij ziekte? Lees meer
 • UBO-register vanaf 27 september openbaar. Lees meer
 • Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door? Lees meer
 • Geen beschikking? Dan betaalt u geen invorderingsrente. Lees meer
 • Heeft u wel recht op aftrek voor werkruimte? Lees meer
 • Langer de tijd voor noodloket flexwerker. Lees meer
 • NL leert door: bij- of omscholen via de NOW-regeling. Lees meer
 • Weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel. Lees meer
 • Welke verklaring heeft u nodig voor de NOW? Lees meer
 • Ook rentevergoeding Belastingdienst bij eigen fout. Lees meer
 • De tijd dringt voor een goede Brexit-voorbereiding. Lees meer
 • NOW 2.0 aanvragen? Dat kan vanaf 6 juli. Lees meer
 • Einde bedrijf door pensioen of ziekte? Per 2021 compensatie transitievergoeding. Lees meer
 • Eind augustus besluit over derde steunpakket. Lees meer
 • Werkgever hoeft mondkapjes voor OV niet te vergoeden. Lees meer
 • Subsidie praktijkleren vanaf 1 juli aanvragen. Lees meer
 • Kabinet wil snellere betaling voor mkb. Lees meer
 • Bonus voor zorgpersoneel is echt extra. Lees meer
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten vanaf 30 juni aanvragen. Lees meer
 • Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof mogelijk. Lees meer
 • Met Quick Start snel inzicht in Werkwijzer Poortwachter. Lees meer
 • Paar extra aanpassingen NOW 2.0. Lees meer
 • Bewijs privékilometers? Ook achteraf opgestelde rittenstaat mag. Lees meer
 • Plan voor nieuwe belasting box 3 van de baan. Lees meer
 • Verlenging compensatie langdurige zorg vanwege corona. Lees meer
 • Student mag onbeperkt bijverdienen vanwege corona. Lees meer
 • TOFA voor flexwerkers nu aan te vragen! Lees meer
 • Toch vergoeding kosten eHerkenning. Lees meer
 • Leg arbeidscontract vóór 1 juli schriftelijk vast! Lees meer
 • Dga: maximaal lenen bij eigen bv kan tot 2023. Lees meer
 • Verlengen bijzonder uitstel betalen belasting vanaf 29 juni ook online. Lees meer
 • Is gespreide betaling transitievergoeding mogelijk? Lees meer
 • Tot 1 oktober aanvraag uitstel van betaling belasting. Lees meer
 • Wetsvoorstel minimumtarief zzp’er van de baan. Lees meer
 • Transitievergoeding: wat zijn de regels? Lees meer
 • Verlies door corona? Maak gebruik van de coronareserve. Lees meer
 • Schuldsanering vaker mogelijk door wijziging faillissementswet. Lees meer
 • Oordeel RDW geeft geen fiscale zekerheid voor bestelauto. Lees meer
 • Extra steun culturele sector van € 300 miljoen. Lees meer
 • Fiscale coronamaatregel grensarbeiders verlengd. Lees meer
 • Wat houdt de nieuwe vereenvoudigde Wajong in? Lees meer
 • Toch steunmaatregel voor flexwerkers. Lees meer
 • Tweede Kamer stemt in met schrappen ontslagboete NOW. Lees meer
 • Uitstel aanvragen naheffingsaanslag btw? Lees meer
 • Extra aanpassingen in steunpakket 2.0. Lees meer
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb vervangt TOGS-regeling. Lees meer
 • Tozo-regeling 2.0 krijgt partnertoets. Lees meer
 • Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe NOW? Lees meer
 • Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling bekend. Lees meer
 • Eenmanszaak naast bv: denk aan urenregistratie! Lees meer
 • Vergoeding mondkapje onbelast. Lees meer
 • Loon niet uitbetaald? Werknemer mag re-integratie opschorten. Lees meer
 • The second Dutch support package of € 13 billion: what is changing? Lees meer
 • Corona: extra nieuwe maatregelen voor de ondernemer. Lees meer
 • Ook voor uitgeschreven ondernemer lage MRB bestelauto. Lees meer
 • Het tweede steunpakket van € 13 miljard: wat wijzigt er? Lees meer
 • Woning kopen vóór schenking; toch verhoogde schenkvrijstelling? Lees meer
 • 13de maand in januari? Terugbetaling NOW dreigt. Lees meer
 • Corona: btw-gevolgen voor non-profitinstelling. Lees meer
 • Informatieplicht werkgever bij premievrije pensioenopbouw WIA. Lees meer
 • Ook financiële steun voor sportvereniging vanwege corona. Lees meer
 • Gratis corona-advies voor mkb-ondernemer. Lees meer
 • Voorschot subsidie voor mbo-praktijkleerplaats. Lees meer
 • Corona: btw bij uitgifte voucher en kortingsbon. Lees meer
 • Meer tijd dga voor aanleveren informatieformulier PEB. Lees meer
 • Partnertoeslag AOW veilig gesteld voor cruciaal beroep. Lees meer
 • Mondkapjes tijdelijk zonder btw. Lees meer
 • Nieuwe kredietregeling voor kleinere financieringen. Lees meer
 • Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling. Lees meer
 • Meer tijd voor realisatie SDE+ wegens corona. Lees meer
 • Contante giften vanaf 2021 niet langer aftrekbaar. Lees meer
 • Fiscaal akkoord met België over grensarbeiders. Lees meer
 • Aanpassing NOW-regeling op vier punten. Lees meer
 • Re-integratieverplichtingen ten tijde van corona. Lees meer
 • Bestuurder aansprakelijk voor belastingschuld bv? Lees meer
 • Hoge Raad: KIA bij samenwerkingsverband verdelen. Lees meer
 • Four changes to Temporary Emergency Bridging Fund for Employment (NOW scheme). Lees meer
 • Btw-gevolgen voor annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen. Lees meer
 • TOGS-regeling van € 4000 en BMKB verder versoepeld. Lees meer
 • In 2020 geen herziening WW-premie bij overwerk. Lees meer
 • Uitstel voor aangifte bij DigiD-machtiging. Lees meer
 • Geen transitievergoeding bij herplaatsing lager betaalde functie. Lees meer
 • Mag een werkgever de temperatuur opnemen van een werknemer? Lees meer
 • Ouderschapsverlof in 2022 deels betaald. Lees meer
 • Welke juridische regels zijn er voor samenlevers? Lees meer
 • Geldt de NOW-regeling ook voor de dga? Lees meer
 • Zes extra coronamaatregelen voor ondernemers. Lees meer
 • Tozo ook voor ondernemers grensstreek en AOW’ers. Lees meer
 • Overbruggingskrediet startup en scale-up van start. Lees meer
 • Extra steun agrarische en culturele sector. Lees meer
 • Brengt u privégeld mee in een huwelijk, van wie is dat dan? Lees meer
 • Garantie Ondernemersfinanciering verlengd. Lees meer
 • NOW-regeling ook voor andere omzetschade dan corona. Lees meer
 • Vergoeding kinderopvang uiterlijk in juli uitbetaald. Lees meer
 • Hoe bereken je als starter omzetdaling voor de NOW? Lees meer
 • NOW-regeling verruimd voor concerns. Lees meer
 • Per 1 juli subsidie particulier bij aanschaf elektrische auto? Lees meer
 • NOW niet verrekenen met loonkostensubsidie LKS. Lees meer
 • Lagere loonsom tijdens NOW? Let op voor correctie achteraf! Lees meer
 • Wat is er voor de ondernemer en arbeider aan de grens? Lees meer
 • TOGS-uitkering van € 4.000 vrij van belastingheffing. Lees meer
 • Kamer: verdergaande steun bedrijfsleven vanwege corona. Lees meer
 • 'NOW-regeling ruimer voor concerns'. Lees meer
 • Btw-regels zorgsector versoepeld vanwege corona. Lees meer
 • Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast. Lees meer
 • Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren. Lees meer
 • Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie. Lees meer
 • Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? Lees meer
 • Akkoord over huuropschorting winkeliers. Lees meer
 • Kunt u een arbeidscontract beëindigen bij de NOW? Lees meer
 • TOGS-regeling beschikbaar voor meer beroepen en bedrijven. Lees meer
 • Verhoging aftrek verblijfkosten eigen rijders. Lees meer
 • Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona. Lees meer
 • Coronasteun ook voor de dga? Lees meer
 • Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen? Lees meer
 • Aanvraagloket voor de NOW is open. Lees meer
 • Ook financiële hulp zorgverleners door corona. Lees meer
 • Aanvragen NOW: welk loon telt mee? Lees meer
 • Geen tegemoetkoming 4000 euro door onjuiste SBI-code? Lees meer
 • Corona: moet u wel of niet het loon doorbetalen? Lees meer
 • Compensatie ouders voor kosten kinderopvang. Lees meer
 • Huisarts krijgt extra 10 euro per patiënt door corona. Lees meer
 • Ondernemers kunnen loonmaatregel NOW 6 april aanvragen. Lees meer
 • Uitstel aanvraag en mededeling WBSO. Lees meer
 • Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check! Lees meer
 • Gehuwd maar beiden eigen huis? Eén keer hypotheekrenteaftrek. Lees meer
 • Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden? Lees meer
 • Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen. Lees meer
 • Geen Nederlandse bijstand voor in buitenland wonende zzp'er. Lees meer
 • Inkomensnood? Nieuwe regels tijdelijke bijstand zzp'er. Lees meer
 • Aanvraag steunmaatregel € 4.000 gestart. Lees meer
 • Ontslag vanwege corona. Lees meer
 • Mag u als werkgever het vakantiegeld uitstellen? Lees meer
 • Kosten en uren WBSO doorgeven vóór 1 april. Lees meer
 • Belastinguitstel en NOW? Doe op tijd aangifte loonheffingen! Lees meer
 • Exportkredietverzekering verruimd vanwege coronacrisis. Lees meer
 • Geen derdenverklaring bij uitstel belastingbetaling door corona. Lees meer
 • Kan ik al tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) aanvragen? Lees meer
 • Corona: coulance betalen pensioenpremie en waterschappen. Lees meer
 • Corona: recht op kortdurend zorgverlof? Lees meer
 • Corona: kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen? Lees meer
 • Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april aanvragen. Lees meer
 • Strikte voorwaarden bij lenen van eigen pensioen-bv. Lees meer
 • Btw-regels voorraad op afroep gewijzigd! Lees meer
 • Ontslagreden verplicht vermelden op loonaangifte. Lees meer
 • Bedrijven krijgen extra ondersteuning vanwege coronavirus. Lees meer
 • Wijzigingen premiedifferentiatie WW. Lees meer
 • Tijdelijke versoepeling rij- en rusttijden voor bevoorrading apotheken. Lees meer
 • Versoepeling regels bij bevoorrading supermarkten. Lees meer
 • Versoepeling transportregels bevoorrading supermarkten en apotheken. Lees meer
 • Extra geboorteverlof vanaf 1 juli 2020. Lees meer
 • Fout in belastingaanslagen percentages box 3. Lees meer
 • Huis gekocht? Wat mag je nou wel en niet fiscaal aftrekken? Lees meer
 • Winstvrijstelling vereniging of stichting pas bij vijf jaar bestaan. Lees meer
 • Check berekening LIV en LKV. Lees meer
 • Wellicht krijgt u toch huurtoeslag. Lees meer
 • Beperk commerciële schade door coronavirus. Lees meer
 • Werktijdverkorting vanwege coronavirus? Lees meer
 • Een buitenlandse werknemer in dienst nemen? Drie voorbeelden. Lees meer
 • Strenger toezicht Belastingdienst op zzp’ers bouw en zorg. Lees meer
 • Obligation to report on foreign carriers with effect from 1 March. Lees meer
 • eHerkenning in 2020 nog niet verplicht voor btw-aangifte. Lees meer
 • Fiscale voordelen elektrische auto tot 2025. Lees meer
 • Nieuwe mkb-scholingssubsidie SLIM vanaf 2 maart aanvragen. Lees meer
 • Invoering UBO-register laat nog langer op zich wachten. Lees meer
 • Akkoord over verplichte AOV voor zzp’er. Lees meer
 • Andere bewijsregels bij toepassing btw-nultarief internationale handel. Lees meer
 • Huwelijkse voorwaarden, het verrekenbeding en uw onderneming. Lees meer
 • Nieuwe bestelauto? Zorg voor een nieuwe verklaring. Lees meer
 • Check uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. Lees meer
 • Vanaf 1 maart meldingsplicht buitenlandse transporteur. Lees meer
 • Meedoen met de KOR? Aanmelding uiterlijk 3 maart! Lees meer
 • Adviseur Hoge Raad: KIA verdelen onder vennoten. Lees meer
 • Internationale handel? Verplicht btw-identificatienummer op factuur. Lees meer
 • Duizenden voorlopige teruggaven onterecht stopgezet. Lees meer
 • Aandachtspunten fiscale fietsregeling per 2020. Lees meer
 • Forse stijging waarde verpachte landbouwgrond. Lees meer
 • Is uw WOZ-beschikking wel juist? Lees meer
 • Gratis leasefiets via werkkostenregeling? Lees meer
 • Vanaf 1 juli subsidie elektrische auto. Lees meer
 • Uitstel loonaangifte vanwege problemen e-Herkenning. Lees meer
 • Hoe bereken je aftrekbare en niet-aftrekbare btw? Lees meer
 • Regeling onwerkbaar weer aangepast. Lees meer
 • BOR bij schenken vastgoed-bv. Lees meer
 • Geen onkostenvergoeding in plaats van gebruikelijk loon dga. Lees meer
 • De Brexit: done deal… voor nu. Lees meer
 • Niet te veel reserves ANBI. Lees meer
 • Aanvraag WBSO versoepeld. Lees meer
 • Drie maanden extra voor bewijs vaste contracten. Lees meer
 • Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet! Lees meer
 • Aftrekpost gemengde kosten: hoe bereken je die? Lees meer
 • Ondernemers boos over verplichte e-Herkenning. Lees meer
 • De Brexit: is de no deal van tafel? Lees meer
 • Aanpassing btw-regels fiets van de zaak. Lees meer
 • Personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte. Lees meer
 • Drempel investeringsbedrag KIA omhoog. Lees meer
 • Uitzenden, payrolling of contracting? Voorkom verrassingen. Lees meer
 • Verruiming BMKB-krediet vanwege stikstof en PFAS. Lees meer
 • 10 belangrijke wijzigingen voor de werkgever 2020. Lees meer
 • Invoering UBO-register vertraagd. Lees meer
 • Loonheffingskorting: waar woont uw werknemer? Lees meer
 • Transitievergoeding bij ontslag rond de jaarwisseling. Lees meer
 • Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken? Lees meer
 • Eind 2020 eindigt overgangsrecht zuivere saldolijfrente. Lees meer
 • Btw terug op bouwkosten woning met zonnepanelen? Lees meer
 • Fiscale toost op het nieuwe jaar! Lees meer
 • Heffing box 3 ook voor 2015 in strijd met Europees recht. Lees meer
 • Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000. Lees meer
 • Nieuwe Energielijst 2020 bekend. Lees meer
 • Btw-tip! Hoeveel btw op optreden diskjockey? Lees meer
 • Salariseisen kennismigranten hoger in 2020. Lees meer
 • Drie extra maanden voor administratie lage WW-premie. Lees meer
 • Geen bedrijfsopvolgingsregeling bij verhuur tankstation. Lees meer
 • Zorg dat uw herinvesteringsreserve dit jaar niet vrijvalt. Lees meer
 • Nieuwe cao horeca: 3% loonsverhoging. Lees meer
 • Voorkom vermogensbelasting via spaar-bv. Lees meer
 • Een overbruggingslijfrente? Lees meer
 • Probeer dit jaar uw winst laag te houden. Lees meer
 • Hoeveel betaalt de fiscus mee aan het kerstpakket? Lees meer
 • Verhuizen rond de jaarwisseling? Let op! Lees meer
 • Hypotheekrente een half jaar vooruitbetalen? Lees meer
 • Ook nog scholingsaftrek in 2020 en 2021. Lees meer
 • Hoge Raad geeft ruime uitleg aftrek hypotheekrente bij verhuizing. Lees meer
 • Extra aftrekpost door aankoop lijfrente. Lees meer
 • Profiteer nog van extra aftrek milieuvriendelijke auto. Lees meer
 • Groen licht voor oprichting Invest NL. Lees meer
 • Leasekosten auto vervoerskosten bij ziekte. Lees meer
 • AVG: praktijkovername, wat te doen met patiëntendossiers? Lees meer
 • Laatste kans afkoop met korting pensioen in eigen beheer. Lees meer
 • Correctie voorlopige aanslag VPB bij gebroken boekjaar. Lees meer
 • Fiscale voordelen? Nog één maand de tijd. Lees meer
 • De transitievergoeding: dit wijzigt per 1 januari 2020. Lees meer
 • Nog belastingvrij schenken in 2019? Lees meer
 • Een wildgroei aan bv’s? Tijd voor actie. Lees meer
 • Is grootscheepse verbouwing ook nieuwbouw? Lees meer
 • Primeur! Vergoeding zzp’er in cao architecten. Lees meer
 • Btw-tip! Spaaracties: let op de btw. Lees meer
 • Premiedifferentiatie WW en fietsregeling in 2020? Lees meer
 • Ongebruikelijke transacties: dga aansprakelijk voor bv. Lees meer
 • Haal het maximale uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Lees meer
 • Hoe viert u een fiscaal vriendelijk sinterklaasfeest? Lees meer
 • Nieuwe subsidieregeling voor scholing bij mkb. Lees meer
 • Ook afvalstoffenheffing bij leegstand bedrijfspand. Lees meer
 • Aangiftebrief Loonheffingen verstuurd. Lees meer
 • Pas vanaf 2020 op met concernregeling werkkostenregeling. Lees meer
 • WAB: nieuwe regels oproepkrachten. Lees meer
 • Hoge Raad zet streep door slapend dienstverband. Lees meer
 • Dit jaar nog snel dividend uitkeren? Lees meer
 • Partneralimentatie herzien? Houd rekening met toeslagen! Lees meer
 • Top 10 Eindejaarstips voor de ondernemer. Lees meer
 • Informatiebeschikking inspecteur, wat mag? Lees meer
 • Top 10 year-end tips for entrepreneurs. Lees meer
 • Uw medewerker volgend jaar een fiets van de zaak? Lees meer
 • Toch fors hogere bpm door andere meetmethode. Lees meer
 • Eten tijdens winkeluren, belast of onbelast? Lees meer
 • WAB: checklist voor nieuwe arbeidsmarktregels. Lees meer
 • 20 november: deadline kleineondernemersregeling. Lees meer
 • New Employment Laws and Temporary Contracts. Lees meer
 • Update Handboek Loonheffingen. Lees meer
 • Transportbedrijf moet alle gewerkte uren uitbetalen. Lees meer
 • Bedrag minimumloon per 2020 bekend. Lees meer
 • Mag gemeente btw op onroerend goed herzien? Lees meer
 • 1 april verbod rookruimte horeca. Lees meer
 • Opleidingskosten in aftrek op transitievergoeding. Lees meer
 • Voorkomen bijtelling auto? Zware bewijslast. Lees meer
 • eHerkenning per 2020 verplicht voor loonaangifte. Lees meer
 • Gemiddelde premies WGA en ZW omhoog in 2020. Lees meer
 • Fiscus betaalt mee aan kosten diefstal. Lees meer
 • Vanaf 2020 meer WW-premie voor flexwerkers. Lees meer
 • Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag 2019? Lees meer
 • Mogen aandelen ook in de werkkostenregeling? Lees meer
 • Stijging kosten wegvervoer 2020. Lees meer
 • Btw-tip! Non-profit en btw: de valkuilen. Lees meer
 • eHerkenning voor het UWV al geregeld? Lees meer
 • Dga: laatste kans afkoop pensioen met korting! Lees meer
 • Nieuw btw-nummer voor zzp’er. Lees meer
 • Advies aan Hoge Raad: einde slapend dienstverband? Lees meer
 • Is een plug-in hybride fiscaal nog interessant? Lees meer
 • Computer ten laste van de winst? Lees meer
 • Nationale Hypotheek Garantie wordt goedkoper. Lees meer
 • Eventjes langer werken. Meteen recht op extra loon? Lees meer
 • Maaltijd op het werk, wat zijn de regels? Lees meer
 • Loonaangifte via nieuwe portaal Belastingdienst. Lees meer
 • Geen overdrachtsbelasting bij zakelijke splitsing bv. Lees meer
 • Ook bij gebruik privéterrein wegenbelasting betalen? Lees meer
 • Wijziging regels rentevergoeding vennootschapsbelasting 2020. Lees meer
 • Kosten implantaten en kronen aftrekbaar. Lees meer
 • Definitief verbod op roken in horeca: rookruimte moet dicht. Lees meer
 • Openstelling SDE subsidie vanaf 29 oktober 2019. Lees meer
 • Bijtelling elektrische auto volgend jaar verdubbeld. Lees meer
 • Volgend jaar lagere premie Zorgverzekeringswet. Lees meer
 • Wat is 'meer dan normaal vermogensbeheer'? Lees meer
 • Zelfstandigenaftrek fors omlaag. Lees meer
 • Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contracten. Lees meer
 • Flinke beknotting aftrekposten in 2020. Lees meer
 • Subsidie voor versnelde aanleg laadpleinen. Lees meer
 • Vanaf 2020 twee tarieven box 1. Lees meer
 • Verder uitstel lastenverlichting grootbedrijf. Lees meer
 • Hypotheek aflossen? Denk aan peildatum vermogensbelasting. Lees meer
 • Top 10 voorstellen en wijzigingen Belastingplan 2020. Lees meer
 • Hogere boete en lik op stuk bij ontbreken RI&E. Lees meer
 • Paid VAT abroad? Reclaim this VAT before October 1st. Lees meer
 • WKR: meer ruimte belastingvrij extraatje. Lees meer
 • Top 10 proposals and changes in the 2020 Tax Plan. Lees meer
 • Heffingskortingen volgend jaar extra omhoog. Lees meer
 • Scherpere regels rond giftenaftrek. Lees meer
 • Wees alert op btw-fraude. Lees meer
 • Eind derde kwartaal, nog iets reserveren? Lees meer
 • Prinsjesdag top 10: wat weten we al? Lees meer
 • BOR: aandelen vijf jaar in bezit. Lees meer
 • Wat houdt de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering in? Lees meer
 • 2022: geen spaartaks tot € 440.000. Lees meer
 • Nieuw procesrecht in handelszaken per 1 oktober 2019. Lees meer
 • Ook verlaging winstbelasting 2021 onzeker. Lees meer
 • Deadline Brexit 31 oktober? Bereid u voor. Lees meer
 • Verwachte automaatregelen per 2020. Lees meer
 • Eigenrisicodrager worden? Aanvragen vóór 1 oktober! Lees meer
 • Mogelijk minder overdrachtsbelasting starters. Lees meer
 • Geen aanpak import gebruikte elektrische auto. Lees meer
 • Online een bv oprichten? Vanaf 1 augustus 2021. Lees meer
 • Deadline Subsidie Praktijkleren 16 september! Lees meer
 • Nieuwe arbeidsmarktregels: wat komt later? Lees meer
 • Opletten bij wijziging auto van de zaak. Lees meer
 • AVG: hoe beveilig je persoonsgegevens tegen digitale bedreigingen? Lees meer
 • Isoleren woning? Vraag vanaf 2 september subsidie aan. Lees meer
 • ‘Vpb minder omlaag, afbouw zelfstandigenaftrek’.