Tips en publicaties

 

 • Waar is uw bedrijf voor de btw gevestigd? Lees meer
 • Maximale transitievergoeding hoger in 2019. Lees meer
 • Brexit-voucher? Vraag hem aan! Lees meer
 • Nieuwe regels compensatie overuren. Lees meer
 • Top 10 Eindejaartips 2018. Lees meer
 • Aanvraag WBSO uiterlijk 30 november. Lees meer
 • Herziening ontslagrecht. Lees meer
 • Kilometerheffing vervangt Eurovignet. Lees meer
 • Brexit: bereid u voor! Lees meer
 • Minimumloon ietsje omhoog in 2019. Lees meer
 • Meer tijd voor verplicht formulier afkoop dga-pensioen. Lees meer
 • Telt parkeerterrein mee voor WOZ-waarde? Lees meer
 • Zzp'er toch ondernemer. Lees meer
 • Goochelen met leningen komt dga duur te staan. Lees meer
 • Top 5 aftrekposten voor startende ondernemer. Lees meer
 • Zijn uw liquiditeiten voldoende bedrijfsgebonden? Lees meer
 • Verbod privégebruik bestelauto? Op schrift! Lees meer
 • Geen aanpassing BPM in 2019. Lees meer
 • Is verhuur van woningdeel belast? Lees meer
 • Ook transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur. Lees meer
 • Laag btw-tarief op elektronische boeken in aantocht. Lees meer
 • Scholingsaftrek voorlopig gehandhaafd. Lees meer
 • AVG: vraag toestemming voor gebruik foto's! Lees meer
 • Wanneer zijn verhuiskosten zakelijk? Lees meer
 • Meer partnerverlof bij geboorte kind. Lees meer
 • Vergoeding buitenlandse zakenreis omhoog. Lees meer
 • Tarieven WBSO ongewijzigd in 2019. Lees meer
 • Large employers also covered for the burden of transition compensation. Lees meer
 • Looptijd 30-procentsregeling verkort met drie jaar. Lees meer
 • Verruiming btw-vrijstelling voor sportorganisaties. Lees meer
 • Maximum aftrek hypotheekrente snel omlaag. Lees meer
 • Hoger belastingtarief bij grotere vermogens. Lees meer
 • Dga: in 2020 en 2021 stijgt tarief box 2. Lees meer
 • Verrekenmogelijkheid verlies bv naar 6 jaar. Lees meer
 • Meer algemene heffings- en arbeidskorting. Lees meer
 • Hogere vrijstelling vrijwilligers. Lees meer
 • Kleineondernemersregeling herzien. Lees meer
 • Weet u wat de no-riskpolis inhoudt? Lees meer
 • Dga-taks 2022: max. 500.000 onbelast lenen. Lees meer
 • 'Prince's Day' 2018: the most important plans that affect your business. Lees meer
 • Vennootschapsbelasting omlaag, box 2-tarief omhoog. Lees meer
 • Grote wijzigingen in de inkomenstenbelasting. Lees meer
 • Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag? Lees meer
 • Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijf. Lees meer
 • Advance preparation for upcoming Dutch VAT increase. Lees meer
 • Vraag vóór 1 oktober btw uit EU terug. Lees meer
 • Minder huurtoeslag door transitievergoeding. Lees meer
 • Wkr-ruimte voor een bonus? Lees meer
 • Arbeidsbeperkte werknemer houdt recht op minimumloon. Lees meer
 • Tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks naar werknemer. Lees meer
 • Compensatie transitievergoeding ook voor grote werkgevers. Lees meer
 • Vaak in uw vakantiehuis? Hypotheek mogelijk aftrekbaar! Lees meer
 • Deadline aanvraag subsidie praktijkleren! Lees meer
 • Overheid moet toestemming vragen voor digitaal berichtenverkeer. Lees meer 
 • Auto van de zaak telt mee in ontslagvergoeding. Lees meer
 • Bereid u tijdig voor op de btw-verhoging. Lees meer
 • AVG: Wat legt u vast in een verwerkersovereenkomst? Lees meer
 • Eerstejaars studenten betalen helft collegegeld. Lees meer
 • Aansprakelijkheid bestuurder cv bij belastingschuld. Lees meer
 • Bedrijfsbezoek Belastingdienst over werkbaarheid modelovereenkomst. Lees meer
 • Kopie kassabon voldoende voor Belastingdienst? Lees meer
 • Overdrachtsbelasting bij verbouw kantoor tot studentenhuis. Lees meer
 • Print van digitale factuur onvoldoende fiscaal bewijs. Lees meer
 • Kabinet steunt boeren tegen gevolgen droogte. Lees meer
 • Geen terugwerkende kracht ontheffing KOR. Lees meer
 • Gift? Loop uw aftrek niet mis. Lees meer
 • 5 tips voor pensioen dga. Lees meer
 • UWV stapt over op eHerkenning. Lees meer
 • Kosten airco aftrekbaar? Lees meer
 • Reparatie dak zonnepaneel? Geen teruggave btw. Lees meer
 • Beëindig vrijwillige ziektewetverzekering bij overstap naar bv. Lees meer
 • Ondernemer krijgt eerder NHG. Lees meer
 • Strikte voorwaarden handelarenkenteken. Lees meer
 • Dure kappersschaar, wie betaalt dat? Lees meer
 • WOZ-waarde bedrijfsonroerendgoed aanvechten? Lees meer
 • Overwaarde woning belast als afkoop alimentatie. Lees meer
 • Fiscaal voordeel schenken bedrijf. Lees meer
 • Verpachting beïnvloedt de waarde van grond. Lees meer
 • Auto van de zaak na bedrijfsoverdracht. Lees meer
 • Vanaf 2020 compensatie transitievergoeding bij ziekte. Lees meer
 • Elektrische auto nog de moeite waard? Lees meer
 • Niet genoten loon wel belast? Lees meer
 • Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste wijzigingen. Lees meer
 • AVG: wat is een persoonsgegeven en wat niet? Lees meer
 • Bedragen loonkostenvoordeel jeugd-LIV. Lees meer
 • Verhuur onderneming geen bedrijfsopvolging. Lees meer
 • Per 2 oktober SDE+-subsidie duurzame energie. Lees meer
 • Jacquet van predikant toch werkkleding. Lees meer
 • Vraag buitenlandse btw terug vóór 1 oktober. Lees meer
 • Nog maar één loket voor goede doelen. Lees meer
 • S&O-verklaring alleen geeft nog geen recht op aftrek. Lees meer
 • Business seat WK-voetbal! Btw aftrekbaar? Lees meer
 • Crisisheffing moet betaald ondanks correctie. Lees meer
 • Nieuwe fiscale regeling monumentenpand. Lees meer
 • Compensatie transitievergoeding bij ziekte. Lees meer
 • AVG: streep door BSN in btw-nummer zzp’er. Lees meer
 • Besparen op sectorpremie ww aan banden. Lees meer
 • Lager salaris dga wegens ziekte? Lees meer
 • Faillissement kan eenvoudiger afgewikkeld. Lees meer
 • Mogelijk toch loonkostenvoordeel stageplaats! Lees meer
 • Overname van bedrijf door vennoot of werknemer? Lees meer
 • Top five tips for Dutch employers as of July 1st. Lees meer
 • Wanneer is een huisarts btw-plichtig? Lees meer
 • Dga-pensioen bij echtscheiding belast of niet? Lees meer
 • Loon doorbetalen bij ontslag op staande voet? Lees meer
 • Hoeveel mag een student bijverdienen? Lees meer
 • Misbruik social media reden voor ontslag. Lees meer
 • Verscherpte Arbowet. Lees meer
 • Vakantiewerk? Hoeveel mag uw kind verdienen? Lees meer
 • Energiezuinig investeren? Lagere aftrek in 2019. Lees meer
 • Europese standaard voor tolheffing in transportsector. Lees meer
 • Top vijf tips voor de werkgever per 1 juli. Lees meer
 • Extra geld voor monumenten. Lees meer
 • Verreken niet op eigen houtje btw. Lees meer
 • Vakantiedagen 2017 in juni opnemen? Lees meer
 • Subsidie Praktijkleren nu aanvragen! Lees meer
 • Nieuwe maatregelen tegen opstapeling van zorgkosten. Lees meer
 • Ontslag op staande voet: toch transitievergoeding? Lees meer
 • Geen naheffingen na verhoging btw-tarief. Lees meer
 • AVG-regels als uw werknemer vertrekt. Lees meer
 • Europarlement stopt concurrentie Oost-Europese trucker. Lees meer
 • Salaris dga? Zorg voor een goede onderbouwing! Lees meer
 • Publicatieplicht jaarcijfers anbi vóór 1 juli. Lees meer
 • Zo gaat de fiscus om met uw cryptovaluta. Lees meer
 • Belastingdienst schendt privacy huurders. Lees meer
 • Eerst vragen, dan cookies. Lees meer
 • Proefrit is geen gratis rit voor vervoer spullen. Lees meer
 • Teveel belasting op uw vermogen? Maak nu bezwaar! Lees meer
 • Wetgeving franchising, wat en waarom? Lees meer
 • Geen btw bij overdracht onderneming. Lees meer
 • Strong revenue growth for SME. Profit growth slows. Lees meer
 • Zonnepanelen verhogen WOZ-waarde. Lees meer
 • Belasting bij overdracht aandelen onroerendgoed-bv? Lees meer
 • Water of ijs op kosten van de zaak? Lees meer
 • Ben je wel of niet aan het werk voor een ander? Lees meer
 • Lijfrente verlaagt belasting stakingswinst. Lees meer
 • Automotive trekt zich op aan stijging autoverkopen. Lees meer
 • De detailhandel kent een relatief matig jaar. Lees meer
 • Horeca laat sterke winstontwikkeling zien. Lees meer
 • De groei in de industrie trekt weer aan. Lees meer
 • Logistiek: winstgroei trekt aan, brede maar beperkte omzetgroei. Lees meer
 • Medische zorg zet opgaande lijn voort. Lees meer
 • Dga krijgt geen overgangsregeling vennootschapsbelasting. Lees meer
 • Winst- en omzetgroei daalt voor specialistische zakelijke diensten. Lees meer
 • Sterke omzetontwikkeling voor het mkb, winstgroei neemt af. Lees meer
 • AVG: 'Kleine ondernemer of organisatie niet meteen beboet'. Lees meer
 • Hypotheek in 40 jaar aflossen? Lees meer
 • Fiscale drempels nadelig voor sportclubs. Lees meer
 • AVG: omgaan met incidenten en datalekken! Lees meer
 • Zorg voor bewijs bij bezwaar per fax. Lees meer
 • Laatste btw-aangifte bij beëindiging onderneming. Lees meer
 • AVG: hoe beveilig ik mijn persoonsgegevens? Lees meer
 • Minder jubileumuitkeringen, minder fiscaal voordeel. Lees meer
 • Zijn kosten dyslexie aftrekbaar? Lees meer
 • Bereken vakantiegeld over het juiste uurloon! Lees meer
 • Aantal vakantiedagen voor horecapersoneel. Lees meer
 • Let op voorwaarden aftrek zorgkosten. Lees meer
 • Sancties Wet DBA in aantocht. Lees meer
 • Ga zakelijk om met vermogen stamrecht-bv. Lees meer
 • Toeslag kinderopvang toch via ouders. Lees meer
 • Recreatieondernemer: laag btw-tarief verhuur fiets? Lees meer
 • Uitkeringsgerechtigd en 1 jaar voor AOW? Geen sollicitatieplicht meer! Lees meer
 • Afschrijven op grondbewerking? Lees meer
 • Geef uw 'wereldinkomen' op. Lees meer
 • Wat te doen met vennootschapsbelasting bij verlieslijdende vereniging of stichting? Lees meer
 • Extreme daling waarde aandelenpakket: wat telt voor box 3. Lees meer
 • Assessments for tax payments on inheritance and gifts? Lees meer
 • Zakendoen binnen de EU? Pas het btw-nultarief zorgvuldig toe. Lees meer
 • Aanmelden als werkgever bij Belastingdienst luistert nauw. Lees meer
 • Extra weken meerlingenverlof per 1 april 2018. Lees meer
 • Een familiestatuut biedt in veel gevallen uitkomst. Lees meer
 • Kabinet verkort looptijd 30%-regeling. Lees meer
 • Toch geen inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor vereniging of stichting. Lees meer
 • Nieuwe verdragsverklaring Belgische inwoner met Nederlands pensioen. Lees meer
 • MRB-toeslag vervuilende diesels uitgesteld tot 2020. Lees meer
 • Stel lage-inkomensvoordeel 2017 nu veilig! Lees meer
 • Een administratief rondje voor de horecaondernemer? Lees meer
 • MKB nog even ontzien van spoedreparatiemaatregel fiscale eenheid. Lees meer
 • Fiscaal slim bijspringen bij aankoop woning kind. Lees meer
 • Teruggave btw op zonnepanelen particulieren verruimd. Lees meer
 • Loonkostenvoordeel? Verzilvering uiterlijk 1 mei. Lees meer
 • AVG: hoelang mag u persoonsgegevens bewaren? Lees meer
 • Verhoging verblijfskosten voor transportondernemers. Lees meer
 • Onkostenvergoeding zakelijke reis van uw werknemer. Lees meer
 • Ex moet meewerken aan oplossing pensioen in eigen beheer. Lees meer
 • Aanslag erf- en schenkbelasting? Tijdelijk geen belastingrente. Lees meer
 • Kunt u de inburgeringscursus onbelast vergoeden? Lees meer
 • MIT-regeling: wees er snel bij! Lees meer
 • Betalingen aan vrijwilligers? Pas de voorwaarden goed toe! Lees meer
 • Geen schenkbelasting bij trouwen. Lees meer
 • Voorkom schade van werknemers. Wat zijn de risico's? Lees meer
 • Sportclubs nog niet klaar voor nieuwe privacywet AVG. Lees meer
 • Fiscus gaat belastingtelefoon verbeteren. Lees meer
 • Rijksbijdrage van invloed op aftrek btw? Lees meer
 • Testing digital waybills in Benelux. Lees meer
 • Voldoe in 5 stappen aan AVG. Lees meer
 • Makkelijker exportkrediet voor afnemers. Lees meer
 • Lijfrentepremie in aftrek op premie Zvw? Lees meer
 • WKR: vrije ruimte voldoende, maar teveel administratie. Lees meer
 • Aftrek van de winst voor thuiswerker. Lees meer
 • Aftrek btw bij aan- en verkoop aandelen. Lees meer
 • Notarieel schuldig erkende bedrag verlaagt heffing Box 3. Lees meer
 • Toestemming gebruik foto werknemer. Lees meer
 • Berekening KIA bij investering buiten samenwerkingsverband. Lees meer
 • Bedrijfsoverdrachtsfaciliteit ook voor liquide middelen? Lees meer
 • Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Lees meer
 • Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker. Lees meer
 • Deadline WBSO: geef de gerealiseerde S&O-uren op tijd door! Lees meer
 • Nieuwe regels bij telefonisch bezwaar Belastingdienst. Lees meer
 • Check de voorlopige berekening LIV. Lees meer
 • Nulurencontract: geen arbeid, geen loon? Lees meer
 • Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Lees meer
 • Corrigeer onjuiste btw-aangifte vóór 1 april. Lees meer
 • Werk aan uw personeelstekort met een financieel voordeel. Lees meer
 • Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Lees meer
 • Automatische pensioenverdeling na scheiding in de maak. Lees meer
 • Rekenhulp revisierente bij afkoop lijfrente. Lees meer
 • Proef digitale vrachtbrieven in Benelux. Lees meer
 • Geen dubbele heffing Nederlands pensioen in België. Lees meer
 • Meerwaardeclausule bij eigendomsoverdracht familiebedrijf. Lees meer
 • Waarderingsnormen verpachte grond voor box 3 bekend. Lees meer
 • Hoe wordt alimentatie berekend bij de IB-ondernemer? Lees meer
 • WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Lees meer
 • Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Lees meer
 • Fikse lastenverzwaring fiscale eenheid met buitenlandse vennoot. Lees meer
 • Uw WOZ-beschikking is er weer! Lees meer
 • Recht op dubbele aftrek hypotheekrente? Lees meer
 • Tijdige en correcte aangifte voorkomt 8% belastingrente. Lees meer
 • Uw werknemer is twee jaar ziek. Wat nu? Lees meer
 • Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020. Lees meer
 • Tellen studie-uren mee voor het urencriterium? Lees meer
 • Vanaf 25 mei 2018 verplicht: de nieuwe privacyverklaring. Lees meer
 • Geen afkoopvoordeel pensioen in eigen beheer voor Nederlandse dga in België. Lees meer
 • Kan ik mijn auto naar privé halen? Lees meer
 • Let op: Deze maand afrekening WKR! Lees meer
 • Bitcoin also taxed in Box 3. Lees meer
 • Fiscus start met afhandeling bezwaren crisisheffing. Lees meer
 • Kosten incontinentie fiscaal aftrekbaar. Lees meer
 • Meer hypotheekrenteaftrek ondanks eigenwoningverleden partner. Lees meer
 • Hogere btw-aftrek door zonnepanelen op woongedeelte boerderij. Lees meer
 • Vergoeding voor proefpersoon medicijnen belast. Lees meer
 • Vanaf 2019 een beter inzicht in uw pensioen. Lees meer
 • TLN: doe altijd aangifte bij ladingdiefstal. Lees meer
 • Is postadres voldoende voor aftrek btw? Lees meer
 • Zijn fooien belast of onbelast? Lees meer
 • Correctie op hoge inbrengwaarde woning. Lees meer
 • Geen bijtelling voor bestelauto zonder rittenadministratie, kan dat? Lees meer
 • Uw gebruikelijk loon als medisch specialist in 2018. Lees meer
 • Nieuwe wet geeft rechter meer mogelijkheden verplichte zorg. Lees meer
 • Bent u als zelfstandig arts ook automatisch zelfstandig ondernemer? Lees meer
 • Jaaropgaaf 2017: check de gegevens. Lees meer
 • Stel uw loonkostenvoordeel nog deze maand veilig. Lees meer
 • Vrachtwagenchauffeur moet buiten voertuig rusten. Lees meer
 • Belastingdienst herstelt fout in Loonbelastingtabellen 2018. Lees meer
 • Minder gebruikelijk loon door afkoop pensioen in eigen beheer? Lees meer
 • Ook bitcoin is belast in Box 3. Lees meer
 • Jeugd-LIV: nieuwe tegemoetkoming bij jonge minimumloners. Lees meer
 • Toeristenbelasting: Wie is belastingplichtig? Lees meer
 • Verminder erfbelasting met ‘papieren’ schenking. Lees meer
 • Top 5 Wijzigingen voor de werkgever. Lees meer
 • Vastgoed: beleggings- of ondernemingsvermogen? Lees meer
 • Gebruikelijk loon dga en startups in 2018. Lees meer
 • Zonder redelijkheid geen gebruikelijkheid in de wkr. Lees meer
 • Hogere lasten voor werkgevers. Lees meer
 • Minder oudedagsreserve in 2018. Lees meer
 • Handige rekenhulp Loonbelastingtabellen 2018. Lees meer
 • Btw-tips vierde kwartaal 2017. Lees meer
 • Bijtelling wisselend gebruik bestelauto. Lees meer
 • Belastingvrij schenken in 2018. Lees meer
 • Fiscale regels vof geen probleem in agrarische sector. Lees meer
 • Nieuwe huwelijksregels per 2018. Lees meer
 • Strengere privacyregels per 25 mei 2018! Kom in actie. Lees meer
 • WBSO tijdelijk omlaag in 2018. Lees meer
 • Betaalt u forensenbelasting voor uw vakantiewoning? Lees meer
 • Drie last minute-tips voor de dga. Lees meer
 • Nu btw terugvragen voor zonnepanelen uit 2012! Lees meer
 • Wat betekenen de strengere privacyregels voor de zorg? Lees meer
  Zes weken kraamverlof in 2020? Lees meer
 • Stel belastingheffing uit met herinvesteringsreserve. Lees meer
 • Definitief Belastingpakket 2018. Lees meer
 • Richtlijn importwaarde van jonge exclusieve auto’s. Lees meer
 • Afstorten oudedagsverplichting in lijfrente ook na uitkering mogelijk. Lees meer
 • Betaal in december uw aangifte op tijd! Lees meer
 • Kilometerheffing voor vrachtwagens met vijf jaar uitgesteld. Lees meer
 • Strengere privacyregels voor uw autobedrijf. Lees meer
 • De nieuwe Loonkostenvoordelen: Bent u er klaar voor? Lees meer
 • Belastingdienst helpt startende ondernemers in de horeca. Lees meer
 • LEI-nummer verplicht voor beleggingsonderneming. Lees meer
 • Vanaf 2018 vakantietoeslag over overwerk. Lees meer
 • Prijs in loterij op werk is loon. Lees meer
 • Geen belastingrente bij aanslag erfbelasting. Lees meer
 • Extraatje voor uw (klein)kind? Schenk fiscaalvrij! Lees meer
 • Ontslag op staande voet? Leg besprekingen goed vast! Lees meer
 • Té luxe woning geen ondernemingsvermogen. Lees meer
 • Uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor 2018. Lees meer
 • Niet langer verplicht fiscaal partnerschap voor pleegkind. Lees meer
 • Wat betekenen de strengere privacyregels voor uw horecabedrijf? Lees meer
 • Wat betekent de Europese privacywet voor uw transportbedrijf? Lees meer
 • Waarom blijft er zo ‘weinig’ over van mijn eindejaarsbonus? Lees meer
 • Dit jaar hoogste belastingkorting bij afkoop pensioen in eigen beheer. Lees meer
 • Kunt u als groep ondernemers ook een vof oprichten? Lees meer
 • Extra wijzigingen Belastingplan 2018. Lees meer
 • Wat te doen met de btw op Belgische tolheffing? Lees meer
 • Btw op oninbare vorderingen. Wees op tijd met uw terugvraag! Lees meer
 • Schenkingsmaatregel geschrapt uit Belastingplannen 2018. Lees meer
 • Jacquet voor dominee is geen fiscale werkkleding. Lees meer
 • Verplicht eigen risico komende jaren niet omhoog. Lees meer
 • Waarschuwing! Valse telefoontjes over belastingschuld. Lees meer
 • Wetswijziging WML voor de logistieke sector. Lees meer
 • Ook uitkering voor werkende partner in uw bedrijf? Lees meer
 • Kleine pensioenen mogen automatisch samengevoegd. Lees meer
 • Hoeveel beroepspraktijkvorming is vereist voor fiscale afdrachtvermindering? Lees meer
 • Invoer schade-auto, minder BPM? Lees meer
 • Sint schenkt belastingvrije banketstaaf. Lees meer
 • Logistiek Nederland verwacht zeer sterke groei in 2018. Lees meer
 • Onbelaste bonus voor de dga. Lees meer
 • WBSO 2018: wees op tijd met uw aanvraag. Lees meer
 • Nederland loopt voorop in Europa met digitalisering van de zorg. Lees meer
 • Kleine spaarder profiteert van realistischere vermogensrendementsheffing. Lees meer
 • Mkb wil in 2018 meer investeren in groei. Lees meer
 • Lagere WOZ-waarde bij investering huurder? Lees meer
 • Wanneer betaalt u forensenbelasting? Lees meer
 • Donkere wolk hangt boven fiscale eenheid. Lees meer
 • Eindejaarstips Top 10. Lees meer
 • Nieuw kabinet pakt Hillen-aftrek eigen woning aan. Lees meer
 • AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog. Lees meer
 • Lagere WOZ-waarde door asbest. Lees meer
 • Brexit: fiscale gevolgen voor de transportsector. Lees meer
 • Alimentatie omhoog per 1 januari 2018. Lees meer
 • Extra verplichting opdrachtgever door uitbreiding minimumloon. Lees meer
 • Afkoop pensioen in eigen beheer zonder uitbetaling. Lees meer
 • 'Nieuwe 'aftapwet' beperkt het medisch beroepsgeheim'. Lees meer
 • Top zeven nieuwe plannen arbeidsmarkt. Lees meer
 • Werkt u met all-in arrangementen? Lees meer
 • Nieuw kabinet: verhoging tarief box 2. Lees meer
 • Meer hypotheekruimte voor tweeverdieners. Lees meer
 • Btw-correctie vanaf 2018 alleen nog digitaal. Lees meer
 • Detacheringsrichtlijn: speciale regeling voor transportsector. Lees meer
 • Wat is de afschrijvingsduur van zonnepanelen? Lees meer
 • Afkoop pensioen in eigen beheer met uitgestelde betaling. Lees meer
 • Nieuw kabinet draait schijfverlenging VPB terug. Lees meer
 • Nieuw kabinet verhoogt vrijwilligersvergoeding. Lees meer
 • Alsnog compensatie voor vrouwelijke zelfstandige met kind. Lees meer
 • Minimumloon iets omhoog per 1 januari 2018. Lees meer
 • Wat betaalt u aan leges bij zelfbouw? Lees meer
 • Houd geldigheid Eurovergunning in de gaten! Lees meer
 • Meld onjuistheden in Handelsregister! Lees meer
 • Oprenting oudedagsverplichting dga. Hoe werkt dat? Lees meer
 • Extra administratie bij verlenging WW-uitkering. Lees meer
 • Top 5 belangrijkste wijzigingen regeerakkoord. Lees meer
 • Vof of maatschap fiscaal interessant tussen medici en hun partner? Lees meer
 • Wet DBA gaat op de schop! Lees meer
 • Transitievergoeding bij ontslag per 2018 omhoog. Lees meer
 • Zonnebrand en tandpasta weer terug naar 21% btw. Lees meer
 • Cybercriminaliteit grootste gevaar transportsector. Lees meer
 • In 2018 ook kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal. Lees meer
 • WBSO-vereenvoudiging voor werkgevers op komst. Lees meer
 • Rit naar voetbalstadion zakelijk? Lees meer
 • Ook vooringevulde aangifte blijft eigen verantwoordelijkheid. Lees meer
 • Accepteert de fiscus de taxatie van uw auto niet? Lees meer
 • WBSO mogelijk omlaag in 2018. Lees meer
 • Medische hulpmiddelen; 6% of 21% btw? Lees meer
 • Samenwerken: wel of niet recht op fiscale voordelen? Lees meer
 • Verzekerings- en schaderapporten vallen onder bewaarplicht. Lees meer
 • Ondernemer duurder uit dan werknemer bij opbouw lijfrente. Lees meer
 • Langere termijn ziekteaangifte eigenrisicodragers. Lees meer
 • Mag gemeente reclamebelasting baseren op WOZ-waarde? Lees meer
 • Kom in actie bij minimaal 1 jaar lang nihilaangiften btw. Lees meer
 • Voorkom claims: registreer gewerkte uren. Lees meer
 • Bedrijvigheid in transportsector hoger dan in jaren. Lees meer
 • Bijtellingsverschil auto van de zaak niet discriminerend. Lees meer
 • Top 5 wijzigingen Prinsjesdag 2017. Lees meer
 • Einde btw-landbouwregeling in zicht. Lees meer
 • Cultuurgift nog een jaar extra aantrekkelijk. Lees meer
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij afkoop dga-pensioen. Lees meer
 • Belastingdienst maakt fout met te vergoeden belastingrente. Lees meer
 • Premies WGA en ZW-flex 2018 bekend. Lees meer
 • Privégebruik poolauto’s en bijtelling. Lees meer
 • Aard van werkzaamheden bepaalt sectorindeling. Lees meer
 • Werknemers met schulden: voorkomen is beter dan genezen. Lees meer
 • BPM-aangiftezuilen-in-keuringsstations-van-RDW. Lees meer
 • Top 10-maatregelen voor 2018. Lees meer
 • Geen huurtoeslag voor recreatiewoning. Lees meer
 • Heeft u veel kleine pensioenen opgebouwd? Lees meer
 • Wat is fiscaal aftrekbaar bij lange termijn verhuur van zalen? Lees meer
 • TLN wil in 2030 halvering CO2-uitstoot. Lees meer
 • Pas op met afhaaltransacties bij export. Lees meer
 • Doe de juiste aangifte loonheffingen bij afkoop dga-pensioen. Lees meer
 • Partnerproblematiek met pleegkinderen opgelost. Lees meer
 • Foute subsidieaanvraag praktijkleren: herstel is mogelijk! Lees meer
 • Zeg een tijdelijke kracht op tijd op. Lees meer
 • Ook aandelenrechten in Gouden Handdruk extra belast. Lees meer
 • Meer banen in detailhandel door soepelere wetgeving. Lees meer
 • Extra overstapmogelijkheid eigenrisicodragerschap WGA. Lees meer
 • Hoe beperkt u bestuursaansprakelijkheid van uw bv? Lees meer
 • Staan neveninkomsten zelfstandigenaftrek in de weg? Lees meer
 • Verplichte btw-verlegging voor telecommunicatiediensten. Lees meer
 • Proef bouwsector met alternatief Wet DBA. Lees meer
 • Second opinion: nieuw recht voor werknemers. Lees meer
 • The Netherlands proposes changes to dividend withholding tax. Lees meer
 • Let op correct gebruik sociale media door personeel! Lees meer
 • Nieuw aanvraagformulier G-rekening. Lees meer
 • Wat rijdt fiscaal het meest interessant, een youngtimer of oldtimer? Lees meer
 • Checklist voor het werken met uitzendkrachten. Lees meer
 • Privégebruik auto binnen de autobranche. Lees meer
 • Betalingsuitstel bedrijven met besmette eieren. Lees meer
 • Specificeert u de maaltijdvergoeding van uw kok of ober? Lees meer
 • Wanneer zijn scholingskosten aftrekbaar? Lees meer
 • Huurt u als dienstverlener een kantoorpand? Lees meer
 • Subsidieregeling praktijkleren: wees er op tijd bij! Lees mee