Tips en publicaties

 

 • Verruimde betalingsregeling voor terugbetalen toeslagen. Lees meer
 • Geen aftrek btw zonnepanelen bij onbelaste verhuur. Lees meer
 • Maxima 2023 topinkomens WNT bekend. Lees meer
 • Hogere verlofuitkering door bijzondere minimumloonsverhoging. Lees meer
 • Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor 1 oktober. Lees meer
 • Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen bv aan. Lees meer
 • Tot eind september weer aanvraag SLIM mogelijk. Lees meer
 • Ook KIA voor Bed & Breakfast? Lees meer
 • Voorwaarden versoepeling aflossen belastingschuld corona. Lees meer
 • Meer belasting bij schenken of erven verhuurde woning. Lees meer
 • Compensatie voor eHerkenning verlengd. Lees meer
 • Extra mogelijkheid aanvraag voorschot GLB-subsidies. Lees meer
 • Auto van de zaak vóór aanvang dienstbetrekking. Lees meer
 • Box 3-heffing op basis van werkelijke rendement pas in 2026. Lees meer
 • Met terugwerkende kracht de bv in of uit? Lees meer
 • Fusie zonder belastingheffing met ingang van 2022? Onderneem actie. Lees meer
 • Geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers box 3. Lees meer
 • Tegemoetkoming bij beroepsziekten per 1 januari 2023. Lees meer
 • Bijsluiter met uitleg bij naheffing btw. Lees meer
 • Koopkrachtreparatie in 2023, maar lastenverzwaring voor het mkb. Lees meer
 • Onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 omhoog. Lees meer
 • Toch recht op TLTO vanwege bijzondere omstandigheid. Lees meer
 • Tax plans for 2023 – what do we already know? Read more
 • Inspecteur mag verzoek voorlopige aanslag niet zomaar weigeren. Lees meer
 • Mag ik mijn gebruikelijk loon verlagen? Lees meer
 • Afkoop deel pensioen half jaar vertraagd. Lees meer
 • Coronacrisis leidt niet tot andere waardepeildatum WOZ. Lees meer
 • Leg alimentatieverplichtingen nauwkeurig vast. Lees meer
 • Vraag uiterlijk 30 september btw EU-landen terug. Lees meer
 • Oordeel inspecteur niet nodig bij collectief bezwaar. Lees meer
 • Parkeren 'schone' auto vanaf volgend jaar mogelijk goedkoper. Lees meer
 • Belastingplannen voor 2023, wat weten we al? Lees meer
 • Wanneer moet u verrekende btw terugbetalen? Lees meer
 • Wat hoort er voor de overdrachtsbelasting bij een woning? Lees meer
 • Ook grote energieverbruikers krijgen energiebesparingsplicht. Lees meer
 • Geen aftrek voor dga die eigen boeterente bepaalt. Lees meer
 • Andere optieregeling voor startups vanaf 2023. Lees meer
 • Tijdelijk soepelere Belastingdienst bij saneringsakkoorden. Lees meer
 • Tweede Kamer wil liquiditeitsproblemen box 3 voorkomen. Lees meer
 • Dga, wanneer is een lening bij uw bv (on)zakelijk? Lees meer
 • Invoering UBO-register vertraagd. Lees meer
 • Hoe zit het met btw bij aanschaf vakantiewoning? Lees meer
 • Deadline 1 september aanvraag huur- en zorgtoeslag 2021. Lees meer
 • Toch navordering bij dezelfde 'kleine' aangiftefout. Lees meer
 • Btw bij korte verhuur woonruimte. Lees meer
 • Btw-forfait op zonnepanelen: hoe zit dat? Lees meer
 • Goedkeuring voorkoming dubbele belasting bij rechtsherstel box 3. Lees meer
 • Subsidieregeling 'NL leert door' aangepast. Lees meer
 • Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning. Lees meer
 • Overgangsregeling vrijstelling werkvergunning Oekraïners verlengd. Lees meer
 • Garantieverklaring verplicht voor eigenrisicodragerschap WGA. Lees meer
 • Onbelast vergoeden verblijfskosten zonder bewijs, kan dat? Lees meer
 • Is corona een argument voor verlenging redelijke termijn Belastingdienst? Lees meer
 • Impact verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD op uw onderneming. Lees meer
 • Correctie bijtelling bij andere vakantieauto dan uw zakelijke? Lees meer
 • RVO wijst bezwaren TVL toe bij afwijkende bedrijfsactiviteit. Lees meer
 • Premie Aof bij uitkering aanvullend geboorteverlof. Lees meer
 • Wetsvoorstel 'Wet werken waar je wilt' aangenomen. Lees meer
 • Duidelijke overeenkomst voorkomt problemen verdeling ouderdomspensioen bij echtscheiding. Lees meer
 • Ondernemer kan bedrijfsadres bij KvK afschermen bij dreiging. Lees meer
 • Meer toezicht op en uitbreiding voorwaarden ANBI. Lees meer
 • Opties mogelijk rechtsherstel niet-bezwaarmakers Box 3. Lees meer
 • Vanaf 2024 voor iedereen gelijk minimumuurloon. Lees meer
 • Kabinet wil invoering rekeningrijden vanaf 2030. Lees meer
 • Is speculeren met cryptovaluta belast? Lees meer
 • Additional obligations relating to on-call workers from August 2022. Lees meer
 • Renteaftrek voormalige eigen woning met kraakwacht(overeenkomst). Lees meer
 • Subsidieregeling Verduurzaming MKB per direct stopgezet. Lees meer
 • Aangescherpte informatieplicht voor de werkgever. Lees meer
 • Gebruikt u nog verouderde Modelovereenkomsten? Lees meer
 • Advocaat-generaal vraagt mening Hoge Raad over eHerkenning. Lees meer
 • Collectieve zorgverzekering? Geen premiekorting meer. Lees meer
 • Invorderingsrente per 1 juli naar 1%. Lees meer
 • Digitaliseringssubsidie voor kleine(re) ondernemers. Lees meer
 • Aanvullende verplichtingen oproepkrachten vanaf augustus 2022. Lees meer
 • Kabinet wil versoepeling aflossen coronaschulden. Lees meer
 • Fiscus past aftrek culturele giften te beperkt toe. Lees meer
 • Studiekostenbeding: wat verandert er? Lees meer
 • Belastingdienst start met rechtsherstel box 3. Lees meer
 • Vakantiewerk? Maak gebruik van scholieren- en studentenregeling. Lees meer
 • Toch TVL bij switch bedrijfsactiviteit. Lees meer
 • Toeslagen voor Oekraïners. Lees meer
 • Alleen btw-aangifte bepalend voor omzetverlies TVL. Lees meer
 • Nevenwerkzaamheden: de situatie na 1 augustus 2022. Lees meer
 • Subsidie extra loondoorbetaling langdurig zieke zorgwerknemers. Lees meer
 • Verhuur woning ook bij zelfbewoning belast? Lees meer
 • Extra subsidie voor verminderen CO2 en hernieuwbare energie. Lees meer
 • Einde aan afspraken met België en Duitsland over thuiswerken. Lees meer
 • Kunt u de fiscale aftrek van gemengde kosten herzien? Lees meer
 • Nieuwe bedragen jeugd-LIV bekend. Lees meer
 • Oprichten bv per 1 augustus ook digitaal. Lees meer
 • Tijdelijk minder werk voor uw werknemers? Lees meer
 • Ook bij diepslapers recht op compensatie van transitievergoeding. Lees meer
 • BMKB-regeling verlengd. Lees meer
 • Immateriële schadevergoeding vaak belastingvrij. Lees meer
 • Sterke ontwikkeling winst en brutomarges in de automotive. Lees meer
 • Termijn teruggave bpm bij export niet heilig. Lees meer
 • De bouw laat in 2021 opnieuw solide groeicijfers zien. Lees meer
 • TVL voor starters tot 2 augustus aan te vragen. Lees meer
 • Winstgroei in de detailhandel, maar niet voor iedereen. Lees meer
 • Vanaf 2023 geen opbouw fiscale oudedagsreserve meer mogelijk. Lees meer
 • Horeca herpakt zich in 2021 enigszins dankzij steunpakketten. Lees meer
 • Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk. Lees meer
 • Sterk omzetherstel voor de branche transport en logistiek. Lees meer
 • 30%-regeling vanaf 2024 beperkt tot de Balkenende-norm. Lees meer
 • Het mkb staat voor grote uitdagingen. Lees meer
 • Per 1 juni SLIM-subsidie voor grootbedrijf aanvragen. Lees meer
 • Zonnepanelen: saldering en btw. Lees meer
 • Kabinet wil vrijstelling BPM bestelauto afschaffen. Lees meer
 • Laatste kans om werkelijke omzet TVL door te geven. Lees meer
 • Voorjaarsnota: forse beperking eerste tariefschijf VPB. Lees meer
 • Wanneer zijn kosten van maaltijden aftrekbaar? Lees meer
 • Vanaf 2024 twee tarieven voor box 2. Lees meer
 • Welke reiskosten kunt u in 2022, 2023 en 2024 onbelast vergoeden? Lees meer
 • Tarief overdrachtsbelasting beleggings- en bedrijfspand fors hoger. Lees meer
 • Hoger loon voor dga vanaf 2023? Lees meer
 • Voorjaarsnota: wat zijn de fiscale gevolgen? Lees meer
 • Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor te late bezwaarmakers. Lees meer
 • Wat als u het niet eens bent met het geboden rechtsherstel box 3? Lees meer
 • Lever extra info TVL binnen twee weken aan! Lees meer
 • Woonplaatsvoorwaarde in Nederland bij TOZO onrechtmatig. Lees meer
 • Buitenlandse werkgever? Wanneer is een auto vrijgesteld van bpm? Lees meer
 • Rechter akkoord met modelmatige bepaling WOZ-waarde. Lees meer
 • Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 verhoogd. Lees meer
 • Vergunningsgrens eurovergunning voertuigen binnen EU omlaag. Lees meer
 • Let op voorwaarden 30%-regeling. Lees meer
 • Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop klein pensioen ingediend. Lees meer
 • TVL Q4 2020 op basis van werkelijke activiteiten. Lees meer
 • Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022. Lees meer
 • Extra steun gemeentes voor herstructurering winkelgebieden. Lees meer
 • Huidige reiskostenvergoedingen onder de loep. Lees meer
 • TVL onbelast, maar wel opgeven. Lees meer
 • Langere betalingsregeling mogelijk bij de Belastingdienst? Lees meer
 • Mid 2022, new rights and prohibitions of termination for employment contracts will enter into force. Lees meer
 • Minder erf- en schenkbelasting voor samenwonende familieleden. Lees meer
 • STAP-budget tweede periode alweer op. Lees meer
 • Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register. Lees meer
 • Betere bescherming klanten webshop. Lees meer
 • SSEB: subsidie voor vergroenen bouwsector. Lees meer
 • Oplaadplaats onnodig bezet houden is strafbaar. Lees meer
 • Geen btw voor zonnepanelen op woningen? Lees meer
 • Coronategemoetkoming amateursport en verhuur sportaccommodaties verlengd. Lees meer
 • Rechtsherstel box 3 vóór 4 augustus via 'spaarvariant'. Lees meer
 • Lever uiterlijk 15 mei uw Gecombineerde opgave in. Lees meer
 • Teruggaaf AWf-premie over 2020 en 2021 bij meerdere arbeidsomvangen. Lees meer
 • Vaststelling TVL derde kwartaal 2021 later van start. Lees meer
 • TVL terugbetalen, hoe gaat dat? Lees meer
 • Wijziging betalingsregeling voorlopige aanslagen IB en Vpb 2022. Lees meer
 • 2 mei start aanvraag STAP-budget tweede periode. Lees meer
 • Ruimere winstvrijstelling verenigingen en stichtingen. Lees meer
 • Kabinet presenteert herstelplan heffing box 3. Lees meer
 • Nieuwe Pensioenwet ingediend bij Tweede Kamer. Lees meer
 • Belastingaanslag vervalt bij overschrijding definitieve termijn. Lees meer
 • Terugbetalen toeslagen na coronacrisis. Lees meer
 • Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd? Lees meer
 • Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit? Lees meer
 • Toch nog btw-aangifte via oude ondernemersportaal. Lees meer
 • Verlenging terugbetaaltermijn corona-belastingschulden? Lees meer
 • Geen invorderingsmaatregelen vanwege box 3. Lees meer
 • Persoonlijke attentie aan werknemer kan belastingvrij. Lees meer
 • Verhoging wettelijk minimumloon van 7,5% in 2024. Lees meer
 • Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne. Lees meer
 • Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst. Lees meer
 • Grootbedrijf moet factuur mkb binnen 30 dagen betalen. Lees meer
 • Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning. Lees meer
 • Einde thuiswerken; inrichting werkkamer terug naar kantoor? Lees meer
 • Informatieverplichting digitale platformen. Lees meer
 • Reikwijdte terugwerkende kracht sectorindeling bekend. Lees meer
 • Laatste NOW-aanvraag uiterlijk 13 april indienen. Lees meer
 • Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente. Lees meer
 • Ook TVL Q4 2020 bij onjuiste SBI-code. Lees meer
 • Vraag uiterlijk 8 april accijns op brandstofvoorraad terug. Lees meer
 • Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst. Lees meer
 • Ondernemers krijgen in april brief over belastingschuld. Lees meer
 • Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling. Lees meer
 • New investment fund for knowledge-intensive companies. Lees meer
 • Nieuw investeringsfonds voor kennisintensieve bedrijven. Lees meer
 • Staatssecretaris negeert uitspraak rechter inzake eHerkenning. Lees meer
 • Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon. Lees meer
 • Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei. Lees meer
 • Is btw op huisvesting personeel aftrekbaar? Lees meer
 • Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022. Lees meer
 • Ook dit jaar weer belastingvrij schenken. Lees meer
 • Vraag definitieve NOW tweede periode vóór 1 april aan. Lees meer
 • Verblijfkosten eigen rijders 2022 vastgesteld. Lees meer
 • Verhoging terugkeerpremie eigenrisicodrager Ziektewet. Lees meer
 • UWV aansprakelijk voor slecht deskundigenoordeel. Lees meer
 • Thuiswerkvergoeding ook onbelast voor dga? Lees meer
 • Kabinet compenseert hoge energieprijzen. Lees meer
 • Nog 1 week voor inschrijving UBO-register! Lees meer
 • Flexkracht krijgt eerder medezeggenschapsrechten. Lees meer
 • Dga, ook uw uitstel van belastingbetaling eindigt 1 april. Lees meer
 • Vergeet uw eindheffing werkkostenregeling niet. Lees meer
 • Geef uiterlijk 31 maart WBSO-uren 2021 door. Lees meer
 • Ook TVL voor bepaalde groep startende ondernemers. Lees meer
 • Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 31 maart aanvragen of opzeggen! Lees meer
 • Vanaf begin 2022 de B.V. in? Registreer intentie vóór 1 april. Lees meer
 • Uiterlijk 31 maart 2022 geruisloos de B.V. in. Lees meer
 • Dien btw-correctie van 2021 vóór 1 april in. Lees meer
 • Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV. Lees meer
 • Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag. Lees meer
 • Adviseur Hoge Raad geeft nadere invulling arrest box 3. Lees meer
 • Minder hypotheek door auto via private lease. Lees meer
 • Aanvraag SLIM voor het mkb tot 1 april open. Lees meer
 • Tarief overdrachtsbelasting vanaf 2023 naar 9 procent. Lees meer
 • Rekenvoorschriften 2022 voor loonbelasting en premies bekend. Lees meer
 • Loon dga lager vanwege slechte financiële positie. Lees meer
 • WOZ-waarde stijgt niet evenredig mee met inhoud woonhuis. Lees meer
 • Alleen dit jaar nog onbelast schenken voor eigen woning? Lees meer
 • Voldoen aan urencriterium is vereiste voor Tozo. Lees meer
 • Einde steunpakket corona in zicht. Lees meer
 • Extra tegemoetkomingen evenementensector. Lees meer
 • TVL Q1 2022 vanaf 28 februari aanvragen. Lees meer
 • Dien uiterlijk 8 maart vaststellingsverzoek TVL Q2 in. Lees meer
 • Formulier toepassen 30%-regeling 2022 beschikbaar. Lees meer
 • Heeft u al uw cryptocurrency opgegeven? Lees meer
 • Geen premies afdragen, geen NOW. Lees meer
 • Lage beloning meewerkende partner niet aftrekbaar. Lees meer
 • Onterecht gefactureerde btw toch aftrekbaar? Lees meer
 • STAP-budget voor scholing vanaf 1 maart 2022. Lees meer
 • Zorg voor registratie reiskostenvergoedingen. Lees meer
 • Vanaf 2025 afbouw inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Lees meer
 • Fiscus kan aangifte via eHerkenning niet verplichten. Lees meer
 • Geen verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding in 2022. Lees meer
 • Verlenen werkvergunning buitenlandse werknemer gewijzigd. Lees meer
 • Rules for granting work permit to foreign employees changed. Lees meer
 • Vergeet uw aangifte schenkbelasting niet. Lees meer
 • NOW Q1 2022 per 14 februari aanvragen. Lees meer
 • Wisselend inkomen? De middelingsregeling stopt. Lees meer
 • Aandachtspunten inzake kosten vervroegd aflossen hypotheek. Lees meer
 • Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. Lees meer
 • Afschaffing verhuurderheffing per 1 januari 2023. Lees meer
 • Extra steun zzp’ers culturele en creatieve sector. Lees meer
 • Drempel dga-taks naar € 700.000. Lees meer
 • Alle bezwaarschriften box 3 toegewezen. Lees meer
 • Aftrek hypotheekrente blijft, maar minder fiscaal voordeel. Lees meer
 • Grens vrijstelling overdrachtsbelasting in 2023 € 440.000. Lees meer
 • Eigenrisicodrager ZW en WGA met private uitvoerder? Lees meer
 • Computerbril niet aftrekbaar voor zelfstandig ondernemer. Lees meer
 • NOW Q1 2022 vanaf 14 februari aanvragen. Lees meer
 • Heffing box 3 zo mogelijk vóór 2025 aangepast. Lees meer
 • Uitstel van belastingbetaling verlengd tot en met 31 maart. Lees meer
 • Betaling bpm per kwartaal voor bpm-vergunninghouder. Lees meer
 • Vrijstelling VPB eerder mogelijk bij startende vereniging. Lees meer
 • Let op als u uw voorlopige aanslag 2022 wijzigt. Lees meer
 • Wijziging verrekening loonkostensubsidie bij ziekte. Lees meer
 • Lage AWf-premie bij tijdelijke urenuitbreiding tóch mogelijk. Lees meer
 • Werkgevers verplicht om CO2-uitstoot personeel bij te houden. Lees meer
 • Reserves VvE blijven buiten WOZ-waarde. Lees meer
 • Landbouwnormen 2021 bekend. Lees meer
 • Tijdelijk laag btw-tarief voor online sportlessen. Lees meer
 • Nieuw maximumbedrag transitievergoeding 2022. Lees meer
 • Alleen vast loon bepalend voor toepassen '30%-regeling'. Lees meer
 • Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Let op de btw-verklaring! Lees meer
 • Gebruikelijk loon dga dit jaar weer hoger. Lees meer
 • Top 10 wijzigingen 2022 voor de werkgever. Lees meer
 • Top 10 changes for employers in 2022. Lees meer
 • Huur onroerende zaak met btw? Mogelijke meldingsplicht uiterlijk 28 januari. Lees meer
 • Uitstel van belastingbetaling: de laatste stand van zaken. Lees meer
 • Energielijst voor EIA 2022 gepubliceerd. Lees meer
 • Voorlopige aanslag IB 2022 nog met volledige box 3-heffing. Lees meer
 • Geen MIA meer voor elektrische personenauto. Lees meer
 • Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021. Lees meer
 • Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022. Lees meer
 • Premies vrijwillige verzekeringen voor 2022 vastgesteld. Lees meer
 • Verruiming NL Leert Door: sectoraal maatwerk. Lees meer
 • TVL Q4 2021 aanvragen vanaf 20 december. Lees meer
 • Rekenregels daglonen 2022 bekend. Lees meer
 • Nieuwe subsidie voor vergroenen bouwsector. Lees meer
 • Werkgever kan per 13 december NOW-5 aanvragen. Lees meer
 • Voorlopige aanslag 2022: optimale verdeling aftrekposten. Lees meer
 • Uw kind geld lenen voor het kopen van een huis? Lees meer
 • In 2022 strengere regels voor milieuzones. Lees meer
 • RVO gestart met vaststellen TVL Q2 2021. Lees meer
 • Belastingdienst herstelt fouten met belastingrente. Lees meer
 • TVL vierde kwartaal; de verschillen. Lees meer
 • Ouders krijgen meer compensatie kinderopvang. Lees meer
 • Uitkering TVL en TOGS onbelast, NOW belast. Lees meer
 • Belastingtelefoon zit ernaast, wat zijn de gevolgen? Lees meer
 • Lager gebruikelijk loon dga moet aantoonbaar zijn. Lees meer
 • Speciale computerbril belastingvrij? Lees meer
 • Neveninkomsten mogelijk pas in later jaar ter discussie. Lees meer
 • Hoe lang is geruisloze overdracht te herzien? Lees meer
 • Maximaliseer voordeel KIA. Lees meer
 • Extra steun bedrijven vanwege coronabeperkingen. Lees meer
 • Nog geen wijziging belastingheffing aandelenopties. Lees meer
 • Werkgeverspremies voor 2022 bekend. Lees meer
 • Heeft u dit jaar de schenkvrijstelling al gebruikt? Lees meer
 • Uw hypotheek onderbrengen in box 3? Lees meer
 • Vier sinterklaas fiscaal vriendelijk. Lees meer
 • Volgend jaar KOR toepassen? Nu aanmelden! Lees meer
 • Beperk privéopnames vóór 1 januari. Lees meer
 • Hoger Vpb-tarief in 2022. Lees meer
 • Beloon Wajonger extra via werkkostenregeling. Lees meer
 • Nog geen sancties bij toezicht op arbeidsrelaties. Lees meer
 • Zonder controle eerdere jaren geen 'nieuw feit'. Lees meer
 • Bijtelling elektrische auto uit 2017 flink hoger. Lees meer
 • Wat als een werknemer een passende functie weigert? Lees meer
 • Aanspraak levensloop per 1 november belast. Lees meer
 • Pas uw beloning voor thuiswerkers aan. Lees meer
 • Verklaring geen privégebruik auto te laat, wat nu? Lees meer
 • Betalingen aan derden voortaan inclusief BSN. Lees meer
 • Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid. Lees meer
 • Opnieuw coronasteun voor getroffen bedrijven. Lees meer
 • Aanvragen vaststelling TVL Q2 2021 vanaf 29 november. Lees meer
 • Voorkom afrekenen over herinvesteringsreserve. Lees meer
 • Lager gebruikelijk loon door kostenvergoeding en bijtelling. Lees meer
 • Opnieuw meer tijd voor aanvraag vaststelling NOW 1. Lees meer
 • Koop nog dit jaar elektrische auto. Lees meer
 • Kerstpakket belastingvrij via werkkostenregeling. Lees meer
 • Schenken op papier, waar moet u op letten? Lees meer
 • Geen extra correctie bij fout loonkostenvoordeel. Lees meer
 • Correctie heffing box 3 door interen op vermogen. Lees meer
 • Geen BOR bij weinig actief beleggen in vastgoed. Lees meer
 • Voorschot UWV niet op eigenrisicodrager WGA verhalen. Lees meer
 • Vaak ziek? Geen reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst. Lees meer
 • Aanvraag TVL derde kwartaal 2021 verlengd. Lees meer
 • Verliezen verrekenen: wat verandert er per 1 januari 2022? Lees meer
 • Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog wel aantrekkelijk? Lees meer
 • Coronamaatregelen: wat is gestopt en wat niet? Lees meer
 • Vereenvoudiging btw-regels voor EU-ondernemer. Lees meer
 • Wijzigingen 2022 in belastingheffing eigen woning. Lees meer
 • Tijdens vakantie ook recht op doorbetaling overuren. Lees meer
 • Strenge eisen Milieulijst niet altijd fataal. Lees meer
 • Top-10 Year-End Tips 2021. Lees meer
 • STAP in plaats van scholingsaftrek. Lees meer
 • Vanaf 2022 hogere BPM. Lees meer
 • Top 10 eindejaarstips 2021. Lees meer
 • Soms toch langer uitstel van betaling belastingschuld. Lees meer
 • Welke cao is op uw bedrijf van toepassing? Lees meer
 • Wetsvoorstel lenen bij eigen bv aangehouden. Lees meer
 • Vrije ruimte WKR in 2022 weer beperkt. Lees meer
 • Minder subsidie nieuwe elektrische auto in 2022. Lees meer
 • Lastenverlichting voor kleinere bv vanaf 2022. Lees meer
 • Specifieke steun boekhandels vanwege corona. Lees meer
 • Ook dit jaar versoepeling uren kinderopvangtoeslag. Lees meer
 • Terugwerkende kracht juiste sectorindeling mogelijk. Lees meer
 • Aandelenopties vanaf 2022 flexibeler belast. Lees meer
 • Ook in 2022 lager gebruikelijk loon innovatieve start-up. Lees meer
 • Deadline vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 verlengd. Lees meer
 • Volgend jaar lagere zelfstandigenaftrek. Lees meer
 • Extra steun voor nachthoreca. Lees meer
 • Uiterlijk 31 oktober definitieve NOW 1 aanvragen! Lees meer
 • Top 10 Prinsjesdag 2021. Lees meer
 • Vanaf 2022 belastingvrije thuiswerkvergoeding mogelijk. Lees meer
 • Bijtelling elektrische auto in 2022 extra omhoog. Lees meer
 • Per 2022 meer milieu-investeringsaftrek. Lees meer
 • Sparen en beleggen iets minder zwaar belast. Lees meer
 • Top 10 proposals from Prince’s Day 2021. Lees meer
 • Met terugwerkende kracht de bv in? Wees op tijd! Lees meer
 • Laatste keer NOW vóór 1 oktober aanvragen. Lees meer
 • Aftrek hypotheekrente vergeten bij lening familie of bv? Lees meer
 • Per 2026 kilometerheffing vrachtauto. Lees meer
 • Gebruikelijk loon niet lager door ziekte. Lees meer
 • Wat kan er fiscaal wel voor een gezonde lunch? Lees meer
 • Prinsjesdag 2021: wat weten we al? Lees meer
 • Aanvragen uitstel van belasting tot 1 oktober. Lees meer
 • Premies ZW en WGA volgend jaar omhoog. Lees meer
 • Met terugwerkende kracht de bv uit? Deadline 1 oktober. Lees meer
 • Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk? Lees meer
 • Niet uitbetaald pensioen dga wel belast. Lees meer
 • Gebruik in 2021 de ruimere vrije ruimte in de WKR. Lees meer
 • Verschuldigde rente aan dga is winstuitdeling. Lees meer
 • U kunt niet betalen? Wat nu met de al afgetrokken btw? Lees meer
 • Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 1 oktober wijzigen! Lees meer
 • Luxere ARBO-voorziening vergoeden? Lees meer
 • Subsidiepot voor elektrische auto leeg. Lees meer
 • Slecht betalende afnemer? Vraag de btw op tijd terug. Lees meer
 • Nieuwe subsidie advisering energiebesparing MKB. Lees meer
 • Onbelaste vaste reiskostenvergoeding ook vanaf 1 oktober 2021. Lees meer
 • Bedrijfsfusie met terugwerkende kracht? Registreer voor 1 oktober. Lees meer
 • Coronasteun beëindigd, wel enkele uitzonderingen. Lees meer
 • Vraag op tijd buitenlandse btw terug. Lees meer
 • NOW aan te vragen voor juli tot en met september. Lees meer
 • Voorkom problemen bij vaststellen TVL. Lees meer
 • Aanvraag SLIM-subsidie weer mogelijk per 1 september. Lees meer
 • Geen ANBI meer? Let op deadline 1 september. Lees meer
 • TVL derde kwartaal vanaf 31 augustus aan te vragen. Lees meer
 • Concurrentiebeding bij overname? Vergeet het niet! Lees meer
 • Boete bij concurrentiebeding? Lees meer
 • Lagere btw-correctie privégebruik auto mogelijk? Lees meer
 • Arbeidsverleden bij bepaling transitievergoeding. Lees meer
 • Subsidieregeling 'NL leert door' voortgezet. Lees meer
 • Vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 van start. Lees meer
 • Belastingheffing box 3 buitensporige last? Lees meer
 • Lager gebruikelijk loon dan minimumloon mogelijk. Lees meer
 • Loket NOW gaat per 26 juli open. Lees meer
 • Subsidie emissieloze bedrijfsauto aangepast. Lees meer
 • Subsidieregeling evenementen uitgebreid. Lees meer
 • Online borrelen, hoe zit het fiscaal? Lees meer
 • Voorkom een boete door te laat melden datalek. Lees meer
 • Corona? Geen verdere versoepeling excessief lenen dga. Lees meer
 • Meer uren werken dan vastgelegd? Waar moet u op letten? Lees meer
 • Uitstel mogelijk bij schrijnende situatie erfbelasting.