Stock RP en PU kantine 2019

Informatieverplichting digitale platformen

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee digitale platformen, DAC7 genoemd, verplicht worden informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Het wetsvoorstel moet per 1 januari 2023 van kracht worden.

Digitale platformen
Op digitale platformen kunnen verkopers hun producten en diensten digitaal verkopen. Voorbeelden hiervan zijn Marktplaats en Uber. Digitale platformen worden de laatste jaren steeds omvangrijker.

Fraudebestrijding
Doel van het wetsvoorstel is om fraude beter te bestrijden en het bevorderen dat inkomsten worden aangegeven. Het wetsvoorstel is gebaseerd op een Europese Richtlijn. Alle EU-lidstaten zullen deze richtlijn in hun belastingwetgeving opnemen.

Transparantie
Door onderlinge gegevensuitwisseling tussen de lidstaten onderling wordt de transparantie van digitale platformen verbeterd. Deze platformen hoeven de benodigde gegevens over verkopers dan ook maar aan één belastingautoriteit aan te leveren. Die zorgt voor een automatische uitwisseling met de overige belastingautoriteiten in de EU.

Let op!
Het wetsvoorstel moet nog door het parlement worden aangenomen. Terug