Stock RP en PU kantine 2019

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend

De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.

De premies
De hoge en lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) zijn 0,24 procentpunt lager dan in 2020. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon hoger dan in 2020.

Wat zijn de percentages voor 2021?
Premies
AOW Ouderdomsfonds: 2020 17,90%; 2021 17,90%
ANW Nabestaandenfonds: 2020 0,10%; 2021 0,10%

AWf Algemeen Werkloosheidsfonds
AWf-laag: 2020 2,94%; 2021 2,70%
AWf-hoog: 2020 7,94%; 2021 7,70%
Ufo Uitvoeringsfonds voor Overheid: 2020 0,68%; 2021 0,68%
SFn/Ufo Uniforme opslag kinderopvangtoeslag: 2020 0,50%; 2021 0,50%
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds: 2020 6,77%; 2021 7,03%
Whk Werkhervattingskas: 2020 1,28%; 2021 1,36%

Maximumpremieloon in 2021
Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. In 2020 was dat nog € 57.232. U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Terug