Stock RP en PU kantine 2019

Uiterlijk 31 maart 2022 geruisloos de B.V. in

Heeft u vóór 1 oktober 2021 de intentie vastgelegd om uw IB-onderneming vanaf het jaar 2021 zonder fiscale afrekening (geruisloos) in te brengen in een B.V.? Dan moet u nu snel in actie komen als deze inbreng nog niet is afgerond.

Geruisloze inbreng
Bij een geruisloze inbreng in een B.V. hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen over stille en fiscale reserves en goodwill in de onderneming. De B.V. neemt als het ware fiscaal de plaats in van uw IB-onderneming.

Let op!
De oudedagsreserve kan niet zonder meer doorgeschoven worden naar de B.V., maar er zijn wel mogelijkheden om deze om te zetten in een lijfrente bij de B.V.

Voorovereenkomst
Als er plannen zijn om een IB-onderneming geruisloos in een B.V. te brengen, is het altijd verstandig om deze intentie vast te leggen in een voorovereenkomst. Wanneer deze voorovereenkomst vóór 1 oktober 2021 naar de Belastingdienst is gezonden, kan de inbreng in de B.V. met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 plaatsvinden.

Oprichting van en inbreng in B.V.
Voorwaarden voor deze terugwerkende kracht zijn wel dat de oprichting van de B.V. én de inbreng van de onderneming in de B.V. plaatsvinden binnen 15 maanden ná 1 januari 2021. Dit betekent dat u nog tot en met 31 maart 2022 de tijd heeft om een B.V. op te richten en uw onderneming in te brengen.

Tip!
Voor 2022 gelden dezelfde spelregels. Registreert u vóór 1 oktober 2022 uw voorovereenkomst bij de Belastingdienst? En richt u uiterlijk 31 maart 2023 een B.V. op en brengt u uw IB-onderneming uiterlijk op die datum in? Dan kan dat, mits u aan alle overige voorwaarden voldoet, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.