Stock RP en PU kantine 2019

Vanaf begin 2022 de B.V. in? Registreer intentie vóór 1 april

Wilt u met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 uw IB-onderneming ruisend – dit is met fiscale afrekening - inbrengen in een B.V.? Dan moet u, indien u nog niets heeft vastgelegd, snel in actie komen.

Ruisende inbreng
Bij een ruisende inbreng in een B.V. betaalt u belasting over stille en fiscale reserves en goodwill in de onderneming. Het is ook mogelijk om geruisloos de B.V. in te gaan, dus zonder de fiscale afrekening. In sommige gevallen kan een ruisende inbreng echter voordeliger of gewenster zijn. Met name als er nauwelijks stille en fiscale reserves en goodwill aanwezig zijn. Of als er voldoende geld aanwezig is om de belasting al te voldoen. Bij een geruisloze inbreng schuift deze fiscale claim immers door naar de B.V. en zal in de (verre) toekomst een keer afgerekend moeten worden met de Belastingdienst.

Voorovereenkomst
Heeft u plannen om uw IB-onderneming met fiscale afrekening in te brengen in een B.V.? Leg dan in ieder geval de intentie vast in een voorovereenkomst. Wanneer deze voorovereenkomst vóór 1 april 2022 naar de Belastingdienst is gezonden, kan de inbreng in de B.V. met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 plaatsvinden.

Tip!
Wilt u hulp bij het opstellen van de voorovereenkomst, neem dan contact met ons op.

Oprichting van en inbreng in B.V.
Voorwaarden voor de terugwerkende kracht zijn wel dat de oprichting van de B.V. én de inbreng van de onderneming in de B.V. plaatsvinden binnen negen maanden ná 1 januari 2022. Dit betekent dat u nog tot en met 30 september 2022 de tijd heeft om een B.V. op te richten en uw onderneming in te brengen.

Geruisloos de B.V. in?
Wilt u geruisloos - dus zonder fiscale afrekening - de B.V. in? Dan heeft u voor de terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 meer tijd. De voorovereenkomst moet dan vóór 1 oktober 2022 naar de Belastingdienst gezonden zijn. U heeft vervolgens tot en met 31 maart 2023 de tijd om de B.V. op te richten en uw onderneming in te brengen.

Tip!
De stap van een IB-onderneming naar een B.V. is een complexe beslissing. Laat u daarom goed voorlichten over de voors en tegens. Laat u daarbij ook adviseren wat voor u en uw onderneming het meest geschikt is: een ruisende of geruisloze inbreng.