Banner: grip staat voor grip 261x27

Kwaliteit

De dienstverlening van Grip voldoet aan de eisen die wet- en regelgeving stelt aan de kwaliteit van een accountantskantoor en haar medewerkers. Grip beschikt over een gedegen stelsel van kwaliteitssystemen.

Gedragscode
Grip combineert de kernwaarden gedreven, resultaatgericht, inventief en persoonlijk met vaktechnische kwaliteit. Onze cultuur en professionele houding houden we graag in stand. Hiertoe is een gedragscode opgesteld, waarin onder andere integriteit, objectiviteit, deskundigheid, geheimhouding, onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid zijn geregeld. Deze gedragscode kunt u opvragen bij onze kwaliteitsmanager via kwaliteitsmanager@gripadviseurs.nl

Klachtenregeling
Heeft u klachten over het handelen van een medewerker of onze dienstverlening? Dan kunt u zich wenden tot de kwaliteitsmanager van Grip Accountants en Adviseurs N.V. via kwaliteitsmanager@gripadviseurs.nl. We behandelen uw melding zorgvuldig en vertrouwelijk, waarbij we ervan uitgaan dat meldingen uiting geven aan een oprechte en gegronde zorg en te goeder trouw zijn. 

Klokkenluidersregeling
Gebaseerd op wet- en regelgeving moeten personen van buiten een accountantskantoor en de hierbij werkzame of verbonden personen vermeende onregelmatigheden binnen of buiten het kantoor aan de orde kunnen stellen, zonder gevaar voor hun positie. Hiervoor is een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling van Grip Accountants en Adviseurs N.V. en Kreston Grip N.V. kunt u hier downloaden.

 

Wilt u meer weten over de kwaliteit van Grip?

Heeft u vragen over uw eigen situatie of wilt u sparren over de mogelijkheden? 

Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op! 

Tel. 0316-25 03 33