Stock Petra en Ron 2018

De weg naar Grip

De naam Grip bestaat sinds 2009. Onze historie gaat echter al veel langer terug: al in 1958 is - in de Achterhoek - de basis gelegd voor wat nu Grip is.

Sinds 2008 is het kantoor in Duiven verzelfstandigd, destijds nog onder een andere naam. Mét de verandering van de naam in Grip maakten we een nieuwe start als accountantskantoor-nieuwe-stijl, voortbouwend op de goede reputatie van toen. Nieuw in de zin van meedenken met ondernemers. Inspelen op de snelle veranderingen die de economische situatie met zich meebrengt en voorop lopen met een integrale aanpak op financieel, juridisch en fiscaal gebied. Terug