Stock MT

We zijn aangesloten bij

Kreston
Kreston is een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountantskantoren. Ruim 23.000 experts uit
113 landen werken nauw samen om oplossingen te bieden aan ondernemers met grensoverschrijdende
vraagstukken. De aangesloten kantoren zijn gespecialiseerd in accountancy, auditing, belastingadvies en
management consultancy. Bezoek de website van Kreston.

NBA 
De NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants) is de publiekrechtelijke organisatie die de belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland. De NBA vormt zo de brug tussen de beroepsbeoefenaren en de praktijk. Bezoek de website van de NBA.
 
Register Belastingadviseurs
Het Register Belastingadviseurs (RB) behartigt de belangen, waarborgt de kwaliteit en bundelt de krachten van ruim 7.200 aangesloten belastingadviseurs. Bezoek de website van het RB.
 
SRA
Het SRA (Samenwerkende Registeraccountants & Accountant-Administratieconsulenten) is de grootste organisatie van zelfstandige professionele, openbare accountantskantoren in Nederland. Het lidmaatschap van het SRA is een toetssteen voor kwaliteit vanwege het feit dat deze organisatie toeziet op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten leden. Bezoek de website van het SRA.

 

  Logo Kreston tbv website grijs

 Footer: Logo NBA

 Footer: Logo RBA

 Footer Logo SRA 2014